Κανταβρῶν …«πολιτισμός» στοματικῆς ὑγιεινῆς!!!

Κανταβρίων ...«πολιτισμός» στοματικῆς ὑγιεινῆς!!!

Ἄλλο ἕνα δεῖγμα …«πολιτισμοῦ» ἀπὸ τοὺς προγόνους τῶν Εὐρωπαίων, τοὺς Κανταβρούς

Ὀδοντόσμηγμα (=ὀδοντόπαστα)

Συνέχεια

Εὑρέθη ὁ τάφος τοῦ Ἀριστοτέλους;

Εὑρέθη ὁ τάφος τοῦ Ἀριστοτέλους;Ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα ἴσως εὑρήματα, γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, ἀνακοινώνεται ἐπισήμως στὰ Στάγειρα, τὴν γενέτειρα τοῦ (πραγματικά) Μεγάλου αὐτοῦ προγόνου μας. Ἴσως τοὺ πιὸ σπουδαίου ἀπὸ ὅλους.
Βάσει τῶν ἐρευνῶν καὶ τῶν μελετῶν πρόκειται γιὰ τὸν τάφο τοῦ Ἀριστοτέλους. Συνέχεια

Ἀναθηματικοὶ οἰκίσκοι.

Ἀναθηματικοὶ Οἰκίσκοι

Πήλινος ἀναθηματικὸς οἰκίσκος, ἀπὸ τὸ Ἡραῖον τοῦ Ἄργους. Ἀναθηματικοὶ οἰκίσκοι.4

Ἔργο Ἀργείου τεχνίτου.
Ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ξεχωριστὰ τμήματα: τὸν οἰκίσκο μὲ τὴν πλάκα τοῦ δαπέδου καὶ τὴν στέγη μὲ τὴν ὀροφή. Συνέχεια

ΠΕΝΤΕ χιλιάδων ἐτῶν δωμάτιο μουσικῆς εἰδικὸ γιὰ …θεραπεία!!!

«…Δωμάτιο για μουσική θεραπεία ανεκαλύφθη σε μία 5.000 ετών-αρχαία πόλη, στην ανατολική επαρχία της  Erzin Χατάϊ. Θεωρείται ότι ο θάλαμος, που χρονολογείται από την ρωμαϊκή (εδώ δεν θέλουν να γράψουν ελληνική!) εποχή,  κτίστηκε με σπάνια αρχιτεκτονική «odeon». Κάποτε  χρησιμοποιοήθηκε για θεραπεία μετά …μουσικής…»

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ: Δωμάτιο για μουσική θεραπεία ανεκαλυφθη, ηλικίας 5.000 χρόνων

Μεγάλη ανακάλυψη Τούρκων αρχαιολόγων φέρνει στην επιφάνεια το μεγαλείο των Ελλήνων στην αρχαιότητα. Η ιδιαίτερη αυτή  ανασκαφή δείχνει τον πολιτισμό και το υψηλό επίπεδο θεραπειών για τους ασθενείς που έκαναν πράξη στην καθημερινή τους ζωή οι ‘Ελληνες.

Συνέχεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ κι ὄχι …«οἰκουμενική» ἡ ἀνασκαφὴ στὴν Ἀμφίπολιν!!!

ΟΧΙ κυρία μου!!!
Δὲν πρόκειται γιὰ «οἰκουμενική» ἀλλὰ γιὰ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ, γιὰ ΕΛΛΗΝΙΚΟ καὶ ὄχι οἰκουμενικὸ εὕρημα …..

Ἀκριβῶς ὅπως οἱ πυραμίδες τῆς Αἰγύπτου εἶναι ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ καὶ δηλώνουν τὸν ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Συνέχεια

Ἡ πρώτη μπάλα ποδοσφαίρου!

Ἡ πρώτη μπάλα ποδοσφαίρου!
Εὑρέθηε σὲ ἀνασκαφὲς στὴν Σαμοθράκη!

Μιὰ μπάλα ποδοσφαίρου, μὲ σχεδὸν ἴδιες διαστάσεις μὲ τὶς σημερινὲς μπάλες, εὑρέθη σὲ ἀρχαιολογικὴ ἀνασκαφὴ στὴν Σαμοθράκη. Συνέχεια