Εὑρέθη ὁ τάφος τοῦ Ἀριστοτέλους;

Εὑρέθη ὁ τάφος τοῦ Ἀριστοτέλους;Ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα ἴσως εὑρήματα, γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, ἀνακοινώνεται ἐπισήμως στὰ Στάγειρα, τὴν γενέτειρα τοῦ (πραγματικά) Μεγάλου αὐτοῦ προγόνου μας. Ἴσως τοὺ πιὸ σπουδαίου ἀπὸ ὅλους.
Βάσει τῶν ἐρευνῶν καὶ τῶν μελετῶν πρόκειται γιὰ τὸν τάφο τοῦ Ἀριστοτέλους. Συνέχεια

Ὁ Τάφος τῶν Λακεδαιμονίων στὸν Κεραμεικό.

Τάφος τῶν Λακεδαιμονίων (403 π.Χ.).
Κεραμεικός.

Συνέχεια

Μνήσομαι οὐδὲ λάθωμαι Ἀπόλλωνος ἑκάτοιο…

Μνήσομαι οὐδὲ λάθωμαι Ἀπόλλωνος ἑκάτοιο,
ὅντε θεοὶ κατὰ δῶμα Διὸς τρομέουσιν ἰόντα:
καί ῥά τ’ ἀναί̈σσουσιν ἐπὶ σχεδὸν ἐρχομένοιο
πάντες ἀφ’ ἑδράων, ὅτε φαίδιμα τόξα τιταίνει…
Συνέχεια

Λέων καὶ Ἵππος.

Ἵππος: ἐν φόβῳ καὶ πολλῇ ἀγωνίᾳ εἰμί…
* Lion Attacking a Horse
Greek, 325–300 B.C.; restored in Rome in 1594.
Capitoline Museums in Rome.
Συνέχεια

Ὁ Πολιτισμὸς τῆς Κύπρου…

Ὑάλινα σκεύη τῆς Κύπρου.

Ὁ Πολιτισμὸς τῆς Κύπρου...4 Συνέχεια

Κάποτε στὸν Κεραμεικό…

Ἐπιτύμβια στήλη ἀπὸ πεντελικὸ μάρμαρο.

Εὐρεθη δυτικῶς τῶν Ἀθηνῶν, στο ἀρχαῖο νεκροταφεῖο τοῦ Κεραμεικού.
Μιὰ ὡρίμη γυναῖκα καθισμένη σὲ δίφρο, ἀποχαιρετᾶ τὴν κόρη της, πρὸς τὴν ὁποία ἐπίσης στρέφεται γενειοφόρος ἄνδρας, ἴσως ὁ πατέρας τῆς νέας, στηρίζοντας μὲ τὸ δεξὶ χέρι τὸ πηγοῦνι του, σὲ ἔκφρασι θλίψεως καὶ περισυλλογῆς.

Τὸ ἀέτωμα τῆς στήλης, ποὺ εἶχε ἄλλοτε σχῆμα ναΐσκου, δὲν σῴζεται. Συνέχεια