Ὁ Πολιτισμὸς τῆς Κύπρου…

Ὑάλινα σκεύη τῆς Κύπρου.

Ὁ Πολιτισμὸς τῆς Κύπρου...4Ὁ Πολιτισμὸς τῆς Κύπρου...5Ὁ Πολιτισμὸς τῆς Κύπρου...1Ὁ Πολιτισμὸς τῆς Κύπρου...3Ὁ Πολιτισμὸς τῆς Κύπρου...2

Ὁ Πολιτισμὸς τῆς Κύπρου...6Μουσεῖο Κυκλαδικῆς τέχνης.
Συλλογὴ Θάνου Ζιντίλη.

Νεφέλη Ὠκεανίς
ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ.

(Visited 62 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ Πολιτισμὸς τῆς Κύπρου…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ Πολιτισμὸς τῆς Κύπρου… - Διαδραστικά

Leave a Reply