Μνήσομαι οὐδὲ λάθωμαι Ἀπόλλωνος ἑκάτοιο…

Μνήσομαι οὐδὲ λάθωμαι Ἀπόλλωνος ἑκάτοιο,
ὅντε θεοὶ κατὰ δῶμα Διὸς τρομέουσιν ἰόντα:
καί ῥά τ’ ἀναί̈σσουσιν ἐπὶ σχεδὸν ἐρχομένοιο
πάντες ἀφ’ ἑδράων, ὅτε φαίδιμα τόξα τιταίνει…
Συνέχεια

Ἡλιακὸν ὡρολόγιον…

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Κωνικὸ μαρμάρινο ἠλιακὸ ὡρολόγιο, σπασμένο στο ἄνω τμῆμα τοῦ, χωρὶς τὸν γνώμονά του.
Διατηρούνται οἱ ἕξι (ἀπὸ τὴν 4η ἕως τὴν 11η) ἀπό τις ἕνδεκα ἀκτῖνες για τὴν ἀναγνώση τῆς ὥρας, μὲ μικρὴ ἐγκάρσια γραμμὴ τῆς μεσημβρίας, ἐνῶ δεν ὑπάρχει καμπύλη γραμμὴ ἡμερολογίου που να δηλώνει ἐποχές. Συνέχεια

Κάποτε στὸν Κεραμεικό…

Ἐπιτύμβια στήλη ἀπὸ πεντελικὸ μάρμαρο.

Εὐρεθη δυτικῶς τῶν Ἀθηνῶν, στο ἀρχαῖο νεκροταφεῖο τοῦ Κεραμεικού.
Μιὰ ὡρίμη γυναῖκα καθισμένη σὲ δίφρο, ἀποχαιρετᾶ τὴν κόρη της, πρὸς τὴν ὁποία ἐπίσης στρέφεται γενειοφόρος ἄνδρας, ἴσως ὁ πατέρας τῆς νέας, στηρίζοντας μὲ τὸ δεξὶ χέρι τὸ πηγοῦνι του, σὲ ἔκφρασι θλίψεως καὶ περισυλλογῆς.

Τὸ ἀέτωμα τῆς στήλης, ποὺ εἶχε ἄλλοτε σχῆμα ναΐσκου, δὲν σῴζεται. Συνέχεια

Ξύλινα γυναικεῖα εἰδώλια

ΞΥΛΙΝΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΙΔΩΛΙΑ-ΑΝΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΗΣ ΗΡΑΣ, ΣΤΗΝ ΣΑΜΟ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

Ἡ συνήθεια τῶν ἀνθρώπων νὰ προσφέρουν ἀναθήματα στοὺς θεοὺς εἶναι πανάρχαια.
Οἱ πιστοὶ ἀφιέρωναν, ὅπως καὶ σήμερα, δῶρα ἀπὸ ποικίλα ὑλικά, ἁπλοϊκὰ ἕως πολύτιμα, ἀναλόγως τῆς κοινωνικῆς θέσεως καὶ τῆς οἰκονομικῆς τους καταστάσεως. Συνέχεια

Κυκλικοὶ ναοί.

Ἐπ ! τί κρυφοκυττᾶτε ἐσεῖς ἀπό ἐκεῖ ἐπάνω;;;
****************************************************
Συνέχεια