Ἡλιακὸν ὡρολόγιον…

Ἡλιακὸν ὡρολόγιον...ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Κωνικὸ μαρμάρινο ἠλιακὸ ὡρολόγιο, σπασμένο στο ἄνω τμῆμα τοῦ, χωρὶς τὸν γνώμονά του.
Διατηρούνται οἱ ἕξι (ἀπὸ τὴν 4η ἕως τὴν 11η) ἀπό τις ἕνδεκα ἀκτῖνες για τὴν ἀναγνώση τῆς ὥρας, μὲ μικρὴ ἐγκάρσια γραμμὴ τῆς μεσημβρίας, ἐνῶ δεν ὑπάρχει καμπύλη γραμμὴ ἡμερολογίου που να δηλώνει ἐποχές.
Πατᾶ σὲ συμφυῆ βάση μὲ λεοντοπόδαρα.
Ἡ γωνία κλίσεως τοῦ ὡρολογίου δείχνει ὅτι εἶχε κατασκευαστεὶ για τὴν Θεσσαλονίκη.
Ῥωμαϊκὴ περίοδος.

Νεφέλη Ὠκεανίς

(Visited 53 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡλιακὸν ὡρολόγιον…

Leave a Reply