Δὲν θέλω τὴν κριτική…

Δὲν θέλω τὴν κριτική...Θέλω τὴν συμβουλή.
Θέλω τὴν φιλία σου.
Τὴν κατανόησιν…
Τὴν γνώσιν σου…

Ἐὰν ἤθελα νὰ μὲ κρίνῃς, ἄσε καλλίτερα… Ξέρω νὰ τὸ κάνῳ καὶ μόνη μου…
Ἡ κριτικὴ εἶναι καταστροφική, ἰδίως ἐὰν γίνεται μὲ στόχο νὰ μοῦ ἀναδείξῃς τὸ πόσο καλὸς εἶσαι ἐσὺ καὶ πόσο κακὸς ἐγώ.
Νὰ μὲ διδάξῃς θέλω, ὄχι νὰ μὲ κρίνῃς.
Νὰ μοῦ ὑποδείξῃς τὰ λάθη μου καὶ νὰ μοῦ τὰ ἐξηγήσῃς. Ὄχι σκέτο νὰ μὲ καταδικάζῃς…
Ἄλλως τὲ ὅλοι μας δὲν ἔχουμε τὰ ἴδια ταλέντα… Οὔτε τὶς ἴδιες ἀδυναμίες… Οὔτε τὶς ἴδιες ἱκανότητες…
Ἐσὺ εἶσαι πιὸ ἔξυπνος ἀπὸ ἐμέναν… Τὸ ἀναγνωρίζω…
Γίνεται ὅμως νά ἀσχοληθοῦμε μέ τά ὅσα γνωρίζεις κι ὄχι μέ τά ὅσα ἐγώ δέν γνωρίζω;

Λοιπόν;;;
Πῶς τό βλέπεις;
Μπορεῖς νά μέ διδάξῃς ἀφήνοντας ἔξω ἀπό αὐτήν τήν διδαχή, τήν κακιασμένη σου πλυρά;
Νὰ μάθῳ θέλω… Ὄχι νὰ …αὐτοκτονήσῳ.

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἀφιερωμένο σὲ κάποιον φίλο, ποὺ προσφάτως τοῦ ζητήθηκε βοήθεια ἀπὸ κάποιον ποὺ τὴν χρειαζόταν, κι ἀν τὶ βοηθείας ὁ φίλος προσέφερε τὴν ἀμέριστο …κριτική του! Μεταφέρω λοιπὸν σὲ πρῶτο (καὶ δεύτερο) πρόσωπο τὴν συζήτησιν ποὺ προσπάθησα νὰ κάνῳ μὲ τὸν φίλο μου, πασχίζοντας νὰ τοῦ ἐξηγήσῳ πὼς τὸ καλὸ εἶναι νὰ διδάξῃ κι ὄχι νὰ κρίνῃ.
Δυστυχῶς… ἀμετανόητος!

φωτογραφία

(Visited 27 times, 1 visits today)
One thought on “Δὲν θέλω τὴν κριτική…

Leave a Reply