Ἀρχαῖα χειρουργικὰ ἐργαλεῖα

Τὰ ἀρχαῖα χειρουργικὰ ἐργαλεῖα δὲν ἔχουν τίποτα νὰ ζηλέψουν ἀπὸ τὰ σημερινά. Ὅπως καὶ ὅλα τὰ ἀρχαῖα οἰκιακὰ ἐργαλεῖα, ὅταν λάβουν τὴν πρακτικὴ τελική τους μορφή, δὲν χρειάζεται νὰ ἀλλάξουν. Ἔτσι τὸ νυστέρι ἔχει τὴν ἴδια μορφή. Συνέχεια

Ἡλιακὸν ὡρολόγιον…

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Κωνικὸ μαρμάρινο ἠλιακὸ ὡρολόγιο, σπασμένο στο ἄνω τμῆμα τοῦ, χωρὶς τὸν γνώμονά του.
Διατηρούνται οἱ ἕξι (ἀπὸ τὴν 4η ἕως τὴν 11η) ἀπό τις ἕνδεκα ἀκτῖνες για τὴν ἀναγνώση τῆς ὥρας, μὲ μικρὴ ἐγκάρσια γραμμὴ τῆς μεσημβρίας, ἐνῶ δεν ὑπάρχει καμπύλη γραμμὴ ἡμερολογίου που να δηλώνει ἐποχές. Συνέχεια

Τὸ ὡρολόγιον τῶν Φιλίππων

Τὸ ὡρολόγιον τῶν Φιλίππων (ἐδῶ, ἀντίγραφο)


ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συνέχεια

Οἱ σημαντικότερες ἐφευρέσεις τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων.

Το βίντεο αφορά την έκθεση “Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων” που έγινε στο Κουρσούμ Τζαμί στα Τρίκαλα (22-11-2012), στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του “Μύλου των Ξωτικών” 2012-2013.
 Κωνσταντίνος Κοτσανάς

Συνέχεια

Ἀσπίδα. Τὸ πρῶτο μυστικὸ ὅπλο τῶν Ἑλλήνων

του Παντελή Καρύκα

Η ασπίδα απετέλεσε αχώριστο σύντροφο του Έλληνα πολεμιστή από την στιγμή της υιοθέτησής της. Οι πρώτες γνωστές ελληνικές ασπίδες ήταν οι πυργόσχημες ασπίδες, όπως αυτές που εικονίζονται στην περίφημη τοιχογραφία της νηοπομπής από το Ακρωτήρι της Θήρας (18ος αιώνας π.Χ.). Ακολούθησε η περίφημη μυκηναϊκή οκτώσχημη, η οποία σηματοδότησε πραγματική επανάσταση στον τομέα της τακτικής και η οποία αποτελεί την γενεσιουργό αιτία της οπλιτικής φάλαγγας.
Συνέχεια

Ἐπεξεργασία πετρωμάτων ποὺ ἦταν …ἀδύνατον νὰ γίνουν!!!

Αὐτὴ ἡ ὀπὴ εὑρίσκεται στην Πύλη τοῦ ναοῦ τοῦ Καρνᾶκ τῆς Αἰγύπτου.

Ἡ πλάκα εἶναι ἀπὸ γρανίτη.
Ἡ διάμετρος τῆς ὀπῆς εἶναι περίπου 50 cm καὶ ἔχει τέλειο κυλινδρικὸ σχῆμα.
Μηχανές ποὺ μποροῦν νὰ κόψουν αὐτὸν τὸν γρανίτη ἐνεφανίσθησαν πρὶν 10 μὲ 15 χρόνια. Συνέχεια