Τὸ ὡρολόγιον τῶν Φιλίππων

Τὸ ὡρολόγιον τῶν Φιλίππων (ἐδῶ, ἀντίγραφο)

Τὸ ὡρολόγιον τῶν Φιλίππων
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ὄργανο μὲ τὸ ὁποῖο μποροῦσε νὰ ὑπολογιστῇ:
***** ἡ ὥρα
***** τὸ γεωγραφικὸ πλάτος
***** τὸ ὕψος
***** τὸ ἀζιμούθιο* τοῦ Ἡλίου ἢ ἄλλου ἀστέρα.

Φίλιπποι
250-350 μ.χ.
* (ἀζιμούθιο: μονάδα προσδιορισμοὺ θέσεως κατὰ μῆκος τοῦ ὁρίζοντος).

Νεφέλη Ὠκεανίς

(Visited 61 times, 1 visits today)
Leave a Reply