Τὸ καλὸ ἀργεῖ νά γίνῃ…

Τὸ καλὸ ἀργεῖ νά γίνῃ...Διότι θέλει κόπο… φροντίδα… μέριμνα…
Τὸ καλὸ θέλει ἀφοσίωσιν… Θέλει γνῶσιν… Θέλει δέσμευσιν…
Πόσοι εἶναι ἕτοιμοι γιά αὐτό;;  Ἤ μήπως κι αὐτό πρέπει νά ἐρευνηθῇ;

Ὅλα τὰ ὄμορφα στὸν πλανήτη μας θέλουν πολὺ χρόνο γιὰ νὰ δημιουργηθοῦν…
Ὅλα τὰ ἄσχημα, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς καταστροφῆς, ὄχι.
Εἶναι λοιπὸν πιὸ εὔκολο νὰ ἐπιλέξουμε τὸν δρόμο τῆς ἀσχήμιας…
Μὰ εἶναι πιὸ σπουδαῖο, σημαντικὸ κι ἀναγκαῖον νὰ ἐπιλέξουμε τὸν δρόμο τῆς δημιουργίας καὶ τῆς ὀμορφιᾶς….

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 41 times, 1 visits today)
Leave a Reply