Κάποτε στὸν Κεραμεικό…

Ἐπιτύμβια στήλη ἀπὸ πεντελικὸ μάρμαρο.

Βρέθηκε στα Δ. τῆς Ἀθήνας, στο ἀρχαῖο νεκροταφεῖο τοῦ Κεραμεικού.
Μιὰ ὡρίμη γυναῖκα καθισμένη σὲ δίφρο, ἀποχαιρετᾶ τὴν κόρη της, πρὸς τὴν ὁποία ἐπίσης στρέφεται γενειοφόρος ἄνδρας, ἴσως ὁ πατέρας τῆς νέας, στηρίζοντας μὲ τὸ δεξὶ χέρι τὸ πηγοῦνι του, σὲ ἔκφραση θλίψεως καὶ περισυλλογῆς.

Τὸ ἀέτωμα τῆς στήλης, ποὺ εἶχε ἄλλοτε σχῆμα ναΐσκου, δὲν σῴζεται.Κάποτε στὸν Κεραμεικό...

Β’ τέταρτο τοῦ 4ου αἱ π.χ.
ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Νεφέλη Ὠκεανίς

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply