Ἀγῶνες ζωῆς…

Ἀγῶνες ζωῆς...Πολλὲς οἱ ἀνηφοριὲς ποὺ ἔχουμε νὰ ἀνεβοῦμε…
Πολλὰ τὰ ἐμπόδια ποὺ ἔχουμε νὰ ξεπεράσουμε…
Πολλοἱ ἀγῶνες ποὺ ἔχουμε νὰ δόσουμε…
Μὰ πάντα, ἐὰν δὲν πιστεύουμε στὸ ἀποτέλεσμα, θὰ μεγαλώνουμε τὶς δυσκολίες… Θὰ τὶς φουσκώνουμε… Θὰ τὶς κάνουμε νὰ στοιχειώνουν μέσα μας καὶ νὰ μὴν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ χαλαρώσουμε καὶ νὰ ἀπολαύσουμε, ὅσο μποροῦμε, τὴν διαδρομή… Τὸ ταξείδι…

Τὸ ταξείδι ἔχει ἀρκετὲς καλὲς στιγμές, μὰ καὶ πολλὲς δύσκολες.
Ἐὰν ἐμεῖς δὲν ἑστιάζουμε στὸ πέρας του, τότε χάνουμε καὶ τὴν διαδρομή, μὰ κυρίως, τὸ σημαντικότερον, χάνουμε τὴν πίστη μας πὼς θὰ τὰ καταφέρουμε…
Κι αὐτὸ λειτουργεῖ ὡς ἀνασταλτικὸς παράγων…
Κάτι περιττὸ τελικῶς…
Ὁ σκοπός, ἐὰν εἶναι ξεκάθαρος, εἶναι πάντα πολὺ μεγαλύτερος ἀπὸ κάθε φόβο… Ἐκεῖ ὀφείλουμε νὰ παραμένουμε ἑστιασμένοι.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 30 times, 1 visits today)
Leave a Reply