Ξύλινα γυναικεῖα εἰδώλια

ΞΥΛΙΝΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΙΔΩΛΙΑ-ΑΝΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΗΣ ΗΡΑΣ, ΣΤΗΝ ΣΑΜΟ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

Ἡ συνήθεια τῶν ἀνθρώπων νὰ προσφέρουν ἀναθήματα στοὺς θεοὺς εἶναι πανάρχαια.
Οἱ πιστοὶ ἀφιέρωναν, ὅπως καὶ σήμερα, δῶρα ἀπὸ ποικίλα ὑλικά, ἁπλοϊκὰ ἕως πολύτιμα, ἀναλόγως τῆς κοινωνικῆς θέσεως καὶ τῆς οἰκονομικῆς τους καταστάσεως.

Στὸν Ναὸ τῆς θεᾶς Ἥρας, στὴν Σᾶμο, ἔχουν ἀνατεθεῖ κολοσιαῖα μαρμάρινα καὶ χάλκινα ἀγάλματα, καθὼς καὶ μικρότερα ἐλεφαντοστέϊνα, φαγεντιανά, πήλινα καὶ ξύλινα ἀναθήματα.

Τὰ μικροῦ μεγέθους ἀναθήματα προήρχοντο τόσο ἀπὸ ἐντόπια, ὄσο καὶ ἀπὸ αἰγυπτιακά, συριακά, ἰρανικά, βαβυλωνιακά, φρυγικά, φοινικικά, κυπριακά, κρητικά, σπαρτιατικὰ κλπ ἑλληνικοῦ χώρου ἐργαστήρια. Αὐτὸ ἀκριβῶς καταδεικνύει καὶ τὸν «πολυεθνικό» χαρακτῆρα τοῦ Ἱεροῦ.
Ἀπὸ αὐτά, τὰ μὲν κατασκευασμένα ἀπὸ πολύτιμα ὑλικά, φυλάσσοντο στοὺς θησαυροὺς τοῦ Ἱεροῦ τῆς Ἥρας, ὡς ἰδιοκτησία τῆς θεᾶς, τὰ δὲ ἀπὸ ἁπλούστερα ὑλικά, ὅσα ἐφθείροντο, ἐθάβοντο σὲ ἀποθέτες.
Τὰ ξύλινα ἀναθήματα χωρὶς να εἶναι ἰδιαιτέρων ἀξιώσεων, ἀποτελοῦν ὅμως σπάνια καὶ μοναδικὴ συλλογὴ ἐξ αἰτίας τοῦ ὑλικοῦ κατασκευῆς καὶ τῆς ἀρίστης διατηρήσεώς τους λόγῳ τοῦ ὑγροῦ ἐδάφους του.Ξύλινα γυναικεῖα εἰδώλια4

Ξύλινα δαιδαλικῆς τέχνης εἰδώλια γυναικείων μορφῶν μὲ τὴν τριγωνικὴ ἀπόδοση τοῦ ἄνω κορμοῦ καὶ τὴν στενὴ σφιγμένη μὲ ζώνη μέση.
Μέσα 7ου αἱ π.χ. Ξύλινα γυναικεῖα εἰδώλια5 Ξύλινα γυναικεῖα εἰδώλια1

Γονατιστὴ γυναικεία μορφή, ἔργο πιθανὼς κρητικοῦ ἐργαστηρίου.
7ος αι π.χ.Ξύλινα γυναικεῖα εἰδώλια3

Ξύλινο γυναικεῖο εἰδώλιο, ἀφιέρωμα στὸν Ναὸ τῆς Ἥρας, στὴν Σάμο.Ξύλινα γυναικεῖα εἰδώλια5

Νεφέλη Ὠκεανίς,
ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 119 times, 1 visits today)
Leave a Reply