Μνήσομαι οὐδὲ λάθωμαι Ἀπόλλωνος ἑκάτοιο…

Μνήσομαι οὐδὲ λάθωμαι Ἀπόλλωνος ἑκάτοιο,
ὅντε θεοὶ κατὰ δῶμα Διὸς τρομέουσιν ἰόντα:
καί ῥά τ’ ἀναί̈σσουσιν ἐπὶ σχεδὸν ἐρχομένοιο
πάντες ἀφ’ ἑδράων, ὅτε φαίδιμα τόξα τιταίνει…
Μνήσομαι οὐδὲ λάθωμαι Ἀπόλλωνος ἑκάτοιο...
Λεπτομέρεια ἀπὸ τὸ ἄγαλμα τοῦ Ἀπόλλωνος, ἀπὸ τὸ δυτικὸ ἀέτωμα τοῦ ναοῦ τοῦ Διὸς στὴν Ὀλυμπία. Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Ὀλυμπίας.

Χλόη

Ἡ εἰκόνα εἶναι ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ J.C. Stobart, “The Glory That Was Greece” (1911)

 

(Visited 174 times, 1 visits today)
Leave a Reply