Ἄρτεμις κι Ἀπόλλων. (ἐπανάληψις)

Ἄρτεμις κτείνει δὲ μετ᾿ οὐ πολὺ καὶ Τιτυόν, ὅς ἦν Διὸς υἱὸς καὶ τῇς Ὀρχομενοῦ θυγατρὸς Ἐλάρης, ἥν Ζεύς, ἐπειδὴ συνῆλθε, δείσας Ἥραν ὑπὸ γῆν ἔκρυψε, καὶ τὸν κυοφορηθέντα παῖδα Τιτυόν ὑπερμεγέθη εἰς τὸ φῶς ἀνήγαγεν. Οὗτος ἐρχομένην εἰς Πυθώ Λητῶ θεωρήσας, πόθῳ κατασχεθεῖς ἐπισπᾶται· ἡ δὲ τοὺς παῖδας ἐπικαλεῖται καὶ κατατοξεύουν αὐτόν.
Κολάζεται δὲ καὶ μετὰ θάνατον· γῦπες γὰρ αὐτοῦ τὴν καρδίαν ἐν Ἅιδου ἐσθίουσιν.
Ἀπέκτεινε δὲ Ἀπόλλων καὶ τὸν Ὀλύμπου παῖδα Μαρσύαν. Οὗτος γάρ εὑρὼν αὐλούς, οὕς ἔῤῥιψεν Ἀθηνᾷ διὰ τὸ τὴν ὄψιν αὐτῇς ποιεῖν ἄμορφον, ἦλθεν εἰς ἔριν περὶ μουσικῇς Ἀπόλλωνι.

Συνέχεια

Ἀπόλλων καὶ Ἄρτεμις.

Τῷν δὲ Κοίου θυγατέρῳν Ἀστερία μὲν ὁμειωθεῖσα ὄρτυγι ἑαυτὴν εἰς θάλασσαν ἔρριψε, φεύγουσα τὴν πρὸς Δία συνουσίαν· καὶ πόλις ἀπ᾿ ἐκείνης Ἀστερία πρότερον κληθεῖσα, ὕστερον δὲ Δῆλος. Λητὼ δὲ συνελθοῦσα Διὶ κατὰ τὴν Γῆν ἅπασαν ὑφ᾿ Ἥρας ἐλαύνετο, μέχρις εἰς Δῆλον ἐλθοῦσα γεννᾷ πρώτην Ἄρτεμιν, ὑφ᾿ ἧς μαιωθεῖσαι ὕστερον Ἀπόλλωνα ἐγέννησεν. Ἄρτεμις μὲν οὖν τὰ περὶ θύραν ἀσκήσασα παρθένος ἔμεινεν, Ἀπόλλων δὲ τὴν μαντικὴν μαθὼν παρὰ Πανὸς τοῦ Διὸς καὶ Θύμβρεως ἧκεν εἰς Δελφούς, χρησμῳδούσης τότε Θέμιδος· ὡς δὲ ὁ φρουρῶν τὸ μαντεῖον Πύθων ὄφις ἐκώλυεν αὐτὸν παρελθεὶν ἐπὶ τὸ χάσμα, τοῦτον ἀνελὼν τὸ μαντεῖον παραλαμβάνει.: Συνέχεια

Χερσόνησος τοῦ Ἄθωνος

Χερσόνησος του Άθωνος:
Από «Άλσος της Αρτέμιδος» και «Άλσος των Μουσών» έγινε «Άγιον Όρος» και «περιβόλι της Παναγίας»!

Άθως είναι το τρίτο ανατολικότερο «πόδι» μιας τρίποδης χερσονήσου, στην ανατολική πλευρά της Μακεδονίας. Το παλαιό όνομα της Χερσονήσου του Άθωνος ήταν Ακτή. Οι αρχαιότεροι κάτοικοι του Άθωνα πιστεύεται ότι ήταν Πελασγοί. Σε αυτούς όμως κυριάρχησαν οι Χαλκιδείς άποικοι από την Εύβοια, που κατά πάσαν πιθανότητα, έδωσαν και το όνομά τους στην Χαλκιδική.

Στην δυτική αιχμή αυτής της χερσονήσου, στο πεδίο της Φλέγρας, διεξήχθη την εποχή πριν ο Θρύλος γίνει μύθος, η Γιγαντομαχία. Οι Θεοί με επικεφαλής τον Δία, εναντίον των Γιγάντων, των υιών του Ουρανού και της Γαίας. Σε αυτή την μεγάλη μάχη ο Γίγας Άθως, άρπαξε το υψηλότερο όρος της Θράκης και το εκσφενδόνησε εναντίον των Θεών. Αστόχησε όμως και έτσι δημιουργήθηκε το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, που έλαβε το όνομά του. Οι Γίγαντες είχαν τελικά την τύχη των Τιτάνων και οι Ολύμπιοι επέβαλαν την κυριαρχία τους στον κόσμο.

Συνέχεια

Ὑποσυνείδητος γνῶσις; (χριστιανικοὶ ναοὶ στὸ Θέρμο)

Knowing (χριστιανικοί ναοί στο Θέρμο Τριχωνίδος)

Στην ορεινή Τριχωνίδα βρίσκεται το Θέρμο, κωμόπολη στην οποία μεγάλωσα, κτισμένη Β/Α της λίμνης Τριχωνίδος σε υψόμετρο 360 μέτρων. Η αρχαία πόλη του Θέρμου ήταν η σημαντικότερη σε ολόκληρη την Αιτωλία και διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο του Κοινού των Αιτωλών (Αιτωλική Συμπολιτεία). Μάρτυρας της ιστορίας της πόλεως είναι ο αρχαιολογικός χώρος με το μεγάλο πλήθος από δημόσια κτίρια και ναούς. Στην πόλη υπήρχε ο μεγάλος ναός του «Θερμίου» Απόλλωνα goo.gl/maps. Συνέχεια

Γεωδαιτικὸς κανὼν ἁρμονίας (πηγές, ῥοὲς κι ἐκβολὲς ποταμῶν)

Γράφει ὁ Ἀλαμπάσης Θανάσης

Ο θεός Απόλλωνας και η νεράιδα Δάφνη

– Το Ιερό Απόλλωνος Δειραδιώτη στο Άργος goo.gl/maps*  ανεσκάφηκε από την Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή αλλά επειδή στα μεσαιωνικά χρόνια έγινε στην ίδια θέση μια μεγάλη εκκλησία και άλλα μικρότερα οικοδομήματα, ελάχιστα λείψανα του αρχαίου  ναού διατηρήθηκαν. Από το ιερό του Απόλλωνος Δειραδιώτη  διατηρήθηκαν οι λαξεύσεις στον βράχο για την θεμελίωση του, ενώ καλλίτερα διατηρήθηκαν ο μεγάλος βωμός του Απόλλωνος και δέκα σκαλοπάτια σκαλισμένα στον βράχο. Σήμερα, το Ιερό Απόλλωνος Δειραδιώτη, αν και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς για τον πολιτισμό μας, έχει εγκαταλειφθεί πλήρως από το αποτυχημένο ελληνικό κράτος…  Συνέχεια

Ζάρια δὲν παίζουν οἱ (δίδυμοι) θεοί…

Οι δίδυμοι θεοί δεν παίζουν ζάρια.
Γαλλικό, Γερμανικό, Αμερικανικό και Αυστριακό Αρχαιολογικά Ινστιτούτα στην Αθήνα.

Στην χώρα μας δραστηριοποιούνται δεκαεπτά (17) ξένες αρχαιολογικές σχολές και ινστιτούτα. Το παλαιότερο από αυτά, η Γαλλική Σχολή Αθηνών, ιδρύθηκε το 1846, και το νεώτερο, το Γεωργιανό Ινστιτούτο Αθηνών, ιδρύθηκε το 1997 (το οποίο δεν έχει ακόμα ανασκαφική δράση). Όλα έχουν να επιδείξουν πλούσια ανασκαφική δράση σε όλη την ελληνική επικράτεια, αλλά και πολυδιάστατη επιστημονική δραστηριότητα (διοργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, πλούσιο εκδοτικό έργο, ίδρυση μουσείων κ.α.), γεγονός που καθιστά τα αρχαιολογικά αυτά ιδρύματα αξιόπιστους φορείς έρευνας και αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής αρχαιολογικής πραγματικότητας. Οι σημαντικότερες αρχαιολογικές σχολές και ινστιτούτα με αξιόλογο ερευνητικό και ανασκαφικό έργο είναι Το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, η Γαλλική Σχολή Αθηνών και η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.

Συνέχεια