Ὑποσυνείδητος γνῶσις; (χριστιανικοὶ ναοὶ στὸ Θέρμο)

Knowing (χριστιανικοί ναοί στο Θέρμο Τριχωνίδος)

Στην ορεινή Τριχωνίδα βρίσκεται το Θέρμο, κωμόπολη στην οποία μεγάλωσα, κτισμένη Β/Α της λίμνης Τριχωνίδος σε υψόμετρο 360 μέτρων. Η αρχαία πόλη του Θέρμου ήταν η σημαντικότερη σε ολόκληρη την Αιτωλία και διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο του Κοινού των Αιτωλών (Αιτωλική Συμπολιτεία). Μάρτυρας της ιστορίας της πόλεως είναι ο αρχαιολογικός χώρος με το μεγάλο πλήθος από δημόσια κτίρια και ναούς. Στην πόλη υπήρχε ο μεγάλος ναός του «Θερμίου» Απόλλωνα goo.gl/maps.

Στο Θέρμο υπάρχουν πέντε χριστιανικοί ναοί: ο ναός του Αγίου Νεκταρίου
goo.gl/maps, ο ναός της Αγίας Τριάδος goo.gl/maps, ο ναός του Αγίου Δημητρίου goo.gl/maps, ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου goo.gl/maps  και ο ναός του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού goo.gl/maps  (εικόνα 1).

Ο Κοσμάς ο Αιτωλός γεννήθηκε το 1714 και πέθανε στις 24 Αυγούστου 1779. Είναι γνωστός και ως Πατροκοσμάς, και ήταν Ελληνορθόδοξος μοναχός. Το 1961 ανακηρύχθηκε άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και εορτάζεται στις 24 Αυγούστου. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός γεννήθηκε στο Μέγα Δένδρο, ένα μικρό χωριό δίπλα στο Θέρμο, σημείο στο οποίο ευρίσκεται το πατρικό σπίτι του Αγίου goo.gl/maps  (εικόνα 1). Το παλαιό εκκλησάκι του Αγίου Κοσμά, κτίσθηκε το 1908 και είναι το πρώτο που κτίσθηκε στην περιοχή κι αφιερώθηκε στον Πατροκοσμά, 50 χρόνια πριν από την επίσημη αγιοποίησή του.

Οι εκκλησίες, Άγιος Νεκτάριος, Κοίμηση της Θεοτόκου και Αγία Τριάδα, χρονολογούνται προ του έτους 1975 που η οικογένειά μου εγκατεστάθη στο Θέρμο. Ο ναός τού Αγίου Δημητρίου είναι ο πιο πρόσφατος. Χρονολογείται στις αρχές της δεκαετίας του 80 • κτίσθηκε ωστόσο ακριβώς στην θέση που ευρίσκετο ένα παλαιό εκκλησάκι το οποίο κατεδαφίσθη. Όλοι οι χριστιανικοί ναοί – είτε οι παλαιοί, είτε οι νέοι που κτίσθηκαν στην θέση των παλαιών- οικοδομήθηκαν πριν το 1980 που τελειοποιήθηκε το γεωδαιτικό πρότυπο WGS-84 (World Geodetic System), με το οποίο ο πολιτισμός μας καθόρισε το τελικό γεωδαιτικό ελλειψοειδές αναφοράς και με το οποίο ο άνθρωπος απέκτησε την δυνατότητα τοποθετήσεως στον χάρτη δομικών κατασκευών με απόλυτη ακρίβεια.

– Η εικόνα 2 δείχνει τον ναό τού Απόλλωνος και τον χριστιανικό ναό τού Αγίου Νεκταρίου, τοποθετημένους στο ίδιο ακριβώς γεωγραφικό ύψος, στις 21 μοίρες 40 πρώτα και 5 δεύτερα. Η ευθεία είναι 1,45 χιλιόμετρα.

– Η εικόνα 3, τον ναό τού Απόλλωνος στην ίδια ακριβώς ευθεία με τους δύο χριστιανικούς ναούς τής Κοιμήσεως της Θεοτόκου και του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Η ευθεία είναι 3,14 χιλιόμετρα.

– Η εικόνα 4, τον ναό τού Απόλλωνος στην ίδια ακριβώς ευθεία με τους δύο χριστιανικούς ναούς τής Αγίας Τριάδας και του πατρικού σπιτιού του Αγίου Κοσμά όπου υπάρχει και εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο. Η ευθεία είναι 3,85 χιλιόμετρα.

– Η εικόνα 5, τον ναό τού Απόλλωνος στην ίδια ακριβώς ευθεία με τους δύο χριστιανικούς ναούς τής Αγίας Τριάδας και του Αγίου Δημητρίου. Η ευθεία είναι 2,26 χιλιόμετρα.

Οι παραπάνω χριστιανικοί ναοί δεν τοποθετήθηκαν σε τέλεια μόνον ευθεία με τον ναό τού Θερμίου Απόλλωνος, αλλά τοποθετήθηκαν (και) κατά τρόπον τέτοιο που να δημιουργούν τέλειες γεωδαιτικές δομές ισοσκελών τριγώνων.

– Ισοσκελές τρίγωνο σχηματίζουν ο παλαιός ναός τού Αγίου Κοσμά με τους ναούς τής Κοιμήσεως της Θεοτόκου και του Αγίου Νεκταρίου. (εικόνα 6)

– Ισοσκελές τρίγωνο σχηματίζουν ο ναός τού Αγίου Δημητρίου με το πατρικό σπίτι του Αγίου Κοσμά και τον ναό τής Αγίας Τριάδος. (εικόνα 7)

– Ισοσκελές τρίγωνο σχηματίζουν ο ναός τής Αγίας Τριάδος με τους ναούς τής Κοιμήσεως της Θεοτόκου και του Αγίου Νεκταρίου. (εικόνα 8)

– Ο ναός του Αγίου Δημητρίου και το πατρικό σσπίτι του Αγίου Κοσμά ευρίσκονται στο ίδιο ακριβώς γεωγραφικό ύψος, στις 21 μοίρες 40 πρώτα και 9 δεύτερα. Η ευθεία είναι 1,68 χιλιόμετρα. (εικόνα 9)

– Ισοσκελές τρίγωνο σχηματίζουν ο ναός τού Αγίου Νεκταρίου με τους ναούς τής Αγίας Τριάδος και του Αγίου Δημητρίου. (εικόνα 10)

Ένα ακόμη σύμβολο του πολιτισμού μας στην κωμόπολη του Θέρμου, είναι το νέο Δημαρχείο.

– Η εικόνα 11 δείχνει τον ναό τού Απόλλωνος στην ίδια ακριβώς ευθεία με τον χριστιανικό ναό τής Κοιμήσεως της Θεοτόκου και με το Δημαρχείο.

– Ισοσκελές τρίγωνο σχηματίζουν το Δημαρχείο με τους ναούς τής Αγίας Τριάδας και του Αγίου Δημητρίου. (εικόνα 12)

– Ισοσκελές τρίγωνο σχηματίζουν ο ναός τού Αγίου Δημητρίου με το Δημαρχείο και τον ναό τού Αγίου Νεκταρίου. (εικόνα 13)

Αυτονόητο είναι ότι οι χριστιανικοί ναοί στην κωμόπολη του Θέρμου δεν κτίσθηκαν επάνω σε λείψανα αρχαίων ελληνικών ναών, ώστε να δικαιολογούνται οι αρχαϊκές γεωδαιτικές δομές που εντοπίζονται μεταξύ αρχαίων ελληνικών ναών και χριστιανικών ναών κάτω από τα θεμέλια των οποίων ευρίσκονται θαμμένοι αρχαίοι ελληνικοί ναοί (βλ. ναός Παναγίας της Τήνου που «δένεται» γεωδαιτικά με 11 ναούς του Απόλλωνος, επειδή είναι κτισμένος επάνω στα λείψανα του βωμού του Ποσειδώνος και της Αμφιτρίτης και στα ερείπια του ιερού και θεάτρου του Διονύσου).

Η κατασκευή των χριστιανικών ναών και του Δημαρχείου στο Θέρμο Τριχωνίδος, έτσι που δένονται γεωδαιτικά με τέλειους δεσμούς, τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Ναό τού Θερμίου Απόλλωνος, είναι αδιαμφισβήτητα πράξη ασυνείδητη.
Οι ταπεινοί χριστιανικοί ναοί στην κωμόπολη του Θέρμου Τριχωνίδος καθώς και το Δημαρχείο του Θέρμου, είναι εντελώς α σ ή μ α ν τ ε ς δομικές κατασκευές του πολιτισμού μας (με λογική μεταξύ τους σύνδεση και ομοιογένεια) που ενώ τα σημεία στα οποία οικοδομήθηκαν δεν θα μπορούσε ποτέ να επιλεγούν συνειδητά, βάσει ενός σχεδίου γεωδαιτικού μεταξύ τους δεσμού, εντούτοις, δένονται μεταξύ τους με τέλειες γεωδαιτικές διατάξεις !

Ερωτάται, βάσει ποιου μαθηματικού μοντέλου τοποθετήθηκαν στον χάρτη οι χριστιανικοί ναοί και το Δημαρχείο στο Θέρμο. Δηλαδή, βάσει ποιας μαθηματικής διεργασίας ολοκληρωτικού λογισμού «όρισε» ο Ναός τού Θερμίου Απόλλωνος τις γεωγραφικές θέσεις των χριστιανικών ναών και του Δημαρχείου επάνω στον χάρτη, κατά τρόπον που να δημιουργείται το τέλειο αυτό γεωδαιτικό δίκτυο.

Ο Δημιουργός του Απολλωνίου γεωδαιτικού δικτύου στο Θέρμο, γνωρίζει άριστα τον πολιτισμό μας καθώς και την ανθρώπινη λειτουργία της νοήσεως επάνω στα λογικά – μαθηματικά προβλήματα. Εντολοδόχος της δημιουργίας τού γεωδαιτικού εν λόγω δικτύου, είναι το ανθρώπινο ασυνείδητο των εμπλεκομένων προσώπων κατά την διαδικασία επιλογής των θέσεων που κτίσθηκαν οι χριστιανικοί ναοί και το Δημαρχείο. Άγνωστος παραμένει ο εντολέας. Τέλος, φαίνεται ότι «Κάποιος» ή «Κάτι» γνώριζε ή/καθόρισε το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

Ἀλαμπάσης

(Visited 105 times, 1 visits today)
Leave a Reply