Γεωδαιτικὸς κανὼν ἁρμονίας (πηγές, ῥοὲς κι ἐκβολὲς ποταμῶν)

Γράφει ὁ Ἀλαμπάσης Θανάσης

Ο θεός Απόλλωνας και η νεράιδα Δάφνη

– Το Ιερό Απόλλωνος Δειραδιώτη στο Άργος goo.gl/maps*  ανεσκάφηκε από την Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή αλλά επειδή στα μεσαιωνικά χρόνια έγινε στην ίδια θέση μια μεγάλη εκκλησία και άλλα μικρότερα οικοδομήματα, ελάχιστα λείψανα του αρχαίου  ναού διατηρήθηκαν. Από το ιερό του Απόλλωνος Δειραδιώτη  διατηρήθηκαν οι λαξεύσεις στον βράχο για την θεμελίωση του, ενώ καλλίτερα διατηρήθηκαν ο μεγάλος βωμός του Απόλλωνος και δέκα σκαλοπάτια σκαλισμένα στον βράχο. Σήμερα, το Ιερό Απόλλωνος Δειραδιώτη, αν και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς για τον πολιτισμό μας, έχει εγκαταλειφθεί πλήρως από το αποτυχημένο ελληνικό κράτος… 

– Όταν ο Απόλλωνας συνάντησε την νύμφη Δάφνη κόρη της Γαίας και του ποταμού Πηνειού και αχώριστη συντρόφισσα της θεάς Αρτέμιδος, θαμπώθηκε από την ομορφιά της και την ερωτεύθηκε. Η νύμφη δεμένη με αγνότητας όρκο, δεν ανταποκρίθηκε στο ερωτικό κάλεσμα του θεού και κατέφυγε στο δάσος, όπου ο Απόλλων την κυνήγησε με πείσμα. Την στιγμή που την πλησίαζε η Δάφνη επικαλέσθηκε τον πατέρα της και τον παρεκάλεσε να την σώσει από το αγκάλιασμα του θεού. Ο Πηνειός λυπήθηκε την κόρη του και την μετεμόρφωσε σε λυγερόκορμο δέντρο. Τότε, ο απαρηγόρητος Απόλλων αγκάλιασε την μεταμορφωμένη κόρη κι ορκίσθηκε ότι η δάφνη θα ήταν πλέον το ιερό του δένδρο και ότι θα φορούσε ένα δάφνινο στεφάνι παντοτινά! Έτσι η δάφνη έγινε το κατ’ εξοχήν ιερό φυτό του θεού.

– Το Ιερό Απόλλωνος Δειραδιώτη στο Άργος goo.gl/maps ευρίσκεται σε ΑΠΌΛΥΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΉ ΕΥΘΕΊΑ με τις εκβολές του Πηνειού ποταμού: goo.gl/maps και τις εκβολές του Αξιού ποταμού  goo.gl/maps  ! ! ! Το Ιερό Απόλλωνος Δειραδιώτη και οι εκβολές των ποταμών Πηνειού και Αξιού ευρίσκονται στις 22,7199  μοίρες γεωγραφικού ύψους ! ! Βίντεο

Και επειδή οι Μεγάλοι Γεωμέτρες γνώριζαν ότι η ευθεία αυτή θα εκληφθεί από τον πολιτισμό μας ως τυχαία (ακούγεται παράλογο ένας ναός του Απόλλωνος να κτίσθηκε εσκεμμένα στην ίδια ακριβώς γεωγραφική ευθεία με τις εκβολές δύο ποταμών…), για να μην υπάρχει αμφιβολία ότι η ευθείαδεν προέκυψε τυχαία, την «δένουν»  με ένα ακόμη μνημείο του Απόλλωνος, τον Κούρο του Απόλλωνος στην Νάξο, με τον εξής εκπληκτικό τρόπο: Τέλειο ισοσκελές είναι το γεωδαιτικό τρίγωνο με κορυφή το ιερό Απόλλωνος Δειραδιώτη στο Άργος και πλευρές έως
α) τον Κούρο του Απόλλωνα στην Νάξο (255,32 χλμ) και
β) τις εκβολές του ποταμού Πηνειού (255,29 χλμ) !!
Βίντεο:

Προκύπτει, από τα παραπάνω, ότι μία τέλεια ευθεία και ένα τέλειο ισοσκελές τρίγωνο ταυτοποιούν το ιερό Απόλλωνος Δειραδιώτη στο Άργος με τις εκβολές δύο ποταμών, έτσι ώστε να μην καταλείπεται αμφιβολία για το ότι πρόκειται για εσκεμμένη πράξη. Γιατί, όμως, να σχεδιάσουν μία ευθεία και ένα  ισοσκελές τρίγωνο κατά τρόπο που δείχνει δύο γεωγραφικά σημεία και εν προκειμένω τις εκβολές των ποταμών Πηνειού και Αξιού;  Δεδομένου ότι έχουν κτίσει δεκάδες ναούς και μνημεία σε απόλυτη μεταξύ τους συμμετρία, γιατί να ταυτίσουν έναν ναό του Απόλλωνος με δύο ποτάμια;
Το έκαναν μόνο και μόνο για λόγους εντυπωσιασμού του πολιτισμού μας;

Είναι  προφανές ότι, ο Μεγάλος Αυτός Πολιτισμός θέλησε να υποδείξει στον πολιτισμό μας ότι οι εκβολές των ποταμών Πηνειού και Αξιού ευρίσκονται στο ίδιο ακριβώς γεωγραφικό ύψος! ! !
Αυτό δείχνει το Ιερό Απόλλωνος Δειραδιώτη στο Άργος και αυτός είναι ο λόγος που το Ιερό κτίσθηκε στο σημείο αυτό. [Με την ίδια ακριβώς φιλοσοφία λαξεύθηκε η γεωπυραμίδα του Ταϋγέτου goo.gl/maps, που έδειξε στον πολιτισμό μας ότι η κορυφή του Ταϋγέτου ευρίσκεται σε απόλυτη γεωγραφική ευθεία με την κορυφή του Ολύμπου goo.gl/maps/!!
Η γεωπυραμίδα του Ταϋγέτου (που είναι και η ψηλότερη κορυφή του Ταϋγέτου) και η κορυφή του Ολύμπου ευρίσκονται στις 22,3488 και 22,3489 μοίρες αντίστοιχα  γεωγραφικού ύψους]. Φαίνεται σαν ο Μεγάλος Αυτός Πολιτισμός να μας παρακινεί να ερευνήσουμε, αν οι εκβολές των ποταμών Πηνειού και Αξιού ευρίσκονται τυχαία στο ίδιο γεωγραφικό ύψος ή αν πίσω από αυτό κρύβεται κάτι άλλο…

Η απάντηση μοιάζει αδιανόητη: Φαίνεται να υπάρχει φυσικομαθηματικός κανόνας αρμονίας που διέπει την δημιουργία και την εξέλιξη της μορφολογίας του γηΐνου αναγλύφου! Οι πηγές των ποταμών, οι ροές τους, καθώς και τα σημεία που εκβάλλουν τα νερά τους στην θάλασσα, καθορίζονται από Γεωδαιτικό Κανόνα Αρμονίας.

–  Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το σημείο που ο Λουδίας ποταμός εκβάλλει τα νερά του και πλευρές έως,
α) το σημείο που πηγάζει το ποτάμι Νέδα (353,6 χλμ) και
β) το σημείο που πηγάζει ο ποταμός Ευρώτας (353,67 χλμ).
Βίντεο:

–  Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το σημείο που εκβάλλει τα νερά του ο ποταμός Νέστος και πλευρές έως,
α) το σημείο που πηγάζει ο ποταμός Ίναχος (404,19 χλμ) και
β) το σημείο που ο Ίναχος ποταμός εκβάλλει τα νερά του (404,01χλμ).
Βίντεο:

–  Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το σημείο που πηγάζει ο ποταμός Πηνειός και πλευρές έως,
α) το σημείο που ο Αχελώος  ποταμός εκβάλλει τα νερά του (153,37 χλμ) και
β) το σημείο που ο Αξιός ποταμός εκβάλλει τα νερά του (153 χλμ).
Βίντεο:

–  Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το σημείο που ο ποταμός Νέστος εκβάλλει τα νερά του και πλευρές έως,
α) το σημείο που ο Νέδωνας  ποταμός εκβάλλει τα νερά του (485,65 χλμ) και
β) το σημείο που ο Ευρώτας  ποταμός εκβάλλει τα νερά του (485,73 χλμ).
Βίντεο:

–  Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το σημείο που ο ποταμός Σπερχειός εκβάλλει τα νερά του και πλευρές έως,
α) το σημείο που το ποτάμι Νέδα εκβάλλει τα νερά του (183,22 χλμ) και
β) το σημείο που ο Αξιός ποταμός εκβάλλει τα νερά του (183,42 χλμ).
Βίντεο:

–  Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το σημείο που πηγάζει ο ποταμός Κηφισός και πλευρές έως,
α) το σημείο που πηγάζει ο ποταμός Αχελώος (164,04 χλμ) και
β) το σημείο που το ποτάμι Νέδα εκβάλλει τα νερά του (164,41 χλμ).
Βίντεο:

–  Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το σημείο που ο ποταμός Έβρος εκβάλλει τα νερά του και πλευρές έως,
α) το σημείο που ο ποταμός Τάνος εκβάλλει τα νερά του (464,71 χλμ) και
β) το σημείο που ο ποταμός Άραχθος  εκβάλλει τα νερά του (465,43 χλμ).
Βίντεο:

–  Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το σημείο που πηγάζει ο ποταμός Πηνειός και πλευρές έως,
α) το σημείο που πηγάζει το ποτάμι Νέδα (264,2 χλμ) και
β) το σημείο που ο Ασωπός ποταμός εκβάλλει τα νερά του (263,44 χλμ).
Βίντεο:

–  Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το σημείο που πηγάζει ο ποταμός Αχελώος και πλευρές έως,
α) το σημείο που ο Αχελώος  ποταμός εκβάλλει τα νερά του (149,32 χλμ) και
β) το σημείο που ο Σπερχειός  ποταμός εκβάλλει τα νερά του (149,98 χλμ).
Βίντεο:

* η επισήμανση του αρχαιολογικού χώρου από την Google Maps ως «ναός Λυκείου Απόλλωνα» είναι εσφαλμένη.

** Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με τους ψηφιακούς χάρτες Google Sat, Google Terrain, Microsoft Bing Aerial, Soviet Military Maps, OppenStreetMap και Open Cycle Maps. Το σύνολο των χαρτών και των εφαρμογών γεωεντοπισμού που χρησιμοποιούνται βασίζεται στο γεωδαιτικό πρότυπο WGS-84 (World Geodetic System), με το οποίο ο  πολιτισμός μας καθόρισε  το τελικό γεωδαιτικό ελλειψοειδές αναφοράς το 1980  (αναθεωρήθηκε τελευταία φορά το 2004). Συγκεκριμένα , με  την XVII Γενική Συνέλευση της IUGG στην Καμπέρα υιοθέτησε το  γεωδαιτικό ελλειψοειδές αναφοράς διαστάσεων a = 6378137 και F = 1/ 298,25722, το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα στο ΕΓΣΑ 87 και στο HEPOS. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η ανάγκη για ένα νέο παγκόσμιο σύστημα γεωδαιτικών ήταν γενικά αναγνωρισμένη, τόσο από τη γεωδαιτική κοινότητα, όσο και από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Το νέο Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα  WGS 84 που αποτελεί το σύστημα αναφοράς και πλέον χρησιμοποιείται από το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης, είναι γεωκεντρικό και σε παγκόσμιο επίπεδο η απόκλισή του υπολογίζεται εντός του εύρους του  ± 1 m.

Ἀλαμπάσης

(Visited 151 times, 1 visits today)
One thought on “Γεωδαιτικὸς κανὼν ἁρμονίας (πηγές, ῥοὲς κι ἐκβολὲς ποταμῶν)

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ Μήτρα | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply