Φασίστες…

Νὰ δῇς ποὺ κάτι μοῦ θυμίζει… Τί μοῦ θυμίζει;;; Τί μοῦ θυμίζει;;;
Ἄαα… Ναί, τοὺς ἰσλαμιστές, τὸν νόμο τῆς Σαρία καὶ τὴν ἄποψη τοῦ ἰσλᾶμ γιὰ τὶς γυναῖκες…

«Οἱ φασίστες, μέσα στὰ σύνδροα κατωτερότητος ποὺ ζοῦν, ἐπιδιώκουν τὴν ἀνάδειξη τῶν ἑαυτῶν τους ὡς μόνον προτύπων. Ὄχι μέσῳ τῆς συγκρίσεως, γιατὶ αὐτὴν δὲν τὴν ἀντέχουν, ἀλλὰ μέσῳ τῆς περιθωριοποιήσεως τῶν ἄλλων.
Ἔτσι οἱ γυναῖκες ἀποτελοῦν γιὰ τὸν κόσμο τους πλάσματα δευτερεύοντα. Δὲν ἔχουν αὐτόνομη καὶ αὐτόφωρη δράση. Μόνον ὑπηρετοῦν.
Περπατοῦν δύο βήματα πίσω ἀπὸ τὸν ἄνδρα καὶ μιλοῦν μόνον ἐὰν τοὺς ἐπιτραπῇ…»

Νῖκος Εἰσαγγελᾶτος

Ψάχνω ἀλλὰ δὲν εὑρίσκω ἀνάλογη δήλωσή του γιὰ αὐτούς…
Γιὰ δήλωσε ἐπίσης Νικολάκη ὅτι καὶ οἱ ἰσλαμιστὲς εἶναι φασίστες (γιατὶ εἶναι), ἐὰν τολμᾷς…
…κόκοκοκο….

Παπανικολάου Σωτήρης

 

 


(Visited 190 times, 1 visits today)
Leave a Reply