Τὰ δεινὰ τῆς Βορείου Θράκης

Τὰ δεινὰ τῆς Βορείου Θράκης   Τό 1878, ὁ ρωσσικὸς στρατὸς νικῶντας τοὺς Τούρκους, δίνει στὴν Ρωσσία τὸ δικαίωμα νὰ θέσῃ τοὺς ὄρους της στὴν ἡττημένη ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία. Τότε, μὲ τὴν ἔπαρση τοῦ νικητοῦ, στὸν Ἅγιον Στέφανον -προάστιο τῆς Κωνσταντινουπόλεως- ἡ Ρωσσία ἐπιβάλλει τὴν δημιουργία τῆς μεγάλης Βουλγαρίας. Ἡ συνθήκη τοῦ Βερολίνου ὅμως ποὺ ἀκολούθησε στὴν συνέχεια καὶ ἀντικατόπτριζε τὴν διαφωνία τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων στοὺς ὄρους τῆς Συνθήκης τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ἀκυρώνει τὴν προϋπάρχουσα συνθήκη, ἐπιβάλλει τὴν δημιουργία ἑνὸς μικρότερου, πριγκιπάτου τῆς Βουλγαρίας, ἐνῷ ἡ Ἀνατολικὴ Ρωμυλία ἐπιστρέφει στὴν ὀθωμανικὴ «ἀγκαλιὰ», ἔχοντας ὡς πρωτεύουσα τὴν Φιλιππούπολη.

     Φυσικὰ, ἡ Ἀνατολικὴ Ρωμυλία δὲν εἶχε μεγάλη διάρκεια ζωῆς, καθῶς μετὰ ἀπὸ λίγα χρόνια, ὁ βουλγαρικὸς στρατὸς εἰσβάλλει, καταλύει τὴν ἡγεμονία καὶ ἰδρύει τὸ κράτος τῆς νότιας Βουλγαρίας, τὸ ὁποῖο ὕστερα ἀπὸ λίγο ἐνσωματώνεται στὴ Βουλγαρία.
Ἐπακόλουθα τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν, εἶναι ἡ ἔνταση τῶν δυσκολιῶν καὶ οἱ διωγμοὶ τῶν Ἑλλήνων τῆς περιοχῆς. Πογκρὸμ κατὰ τοῦ ἑλληνικού στοιχείου ἐξαπολύονται, κατὰ τὶς περιόδους ποὺ οἱ ἑλληνοβουλγαρικὲς σχέσεις βρίσκονται σὲ ἔνταση.

     Τὸ 1925, οἱ Ἕλληνες, καλοῦνται νὰ ὑπογράψουν μίαν ὁμολογία ὅτι εἶναι Βούλγαροι, ἀποδεχόμενοι τὴν βουλγαροποίηση τοῦ ὀνόματός τους καὶ τὸ κλείσιμο τῶν ἑλληνικῶν σχολείων καὶ ἐκκλησιῶν.
Ὅσοι δέχθηκαν, προσέθεσαν στὸ ἐπώνυμό τους τὴν κατάληξη –ωφ.

     Ὅσοι δὲν ἐδέχθησαν νὰ ὑπογράψουν, μὲ μία βαλίτσα σὲ κάθε χέρι, ἀναχωροῦσαν ἀμέσως γιὰ τὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα. Ὅσοι ἔμειναν στὶς ἐστίες τους, ἄρχισαν τὴν δύσκολη πορεία τῆς διατηρήσεως τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς τους.

Θράκη

(Visited 84 times, 1 visits today)
One thought on “Τὰ δεινὰ τῆς Βορείου Θράκης

 1. Τὸ παρὸν ἀναδημοσιεύθηκε στὸ Aussiedlerbetreuung und Behinderten – Fragen καὶ σχολίασε:
  Heute Ukraine: Im Jahr 1878, die russische Armee besiegte die Türken, gibt Russland das Recht vor, die Bedingungen des besiegten Osmanischen Reiches thesῃ. Dann mit dem Dünkel des Gewinners, in der Heiligen Kranz -proastio der Konstantinoupoleos- oder Russland erfordert die Schaffung des Großen Bulgarien. Der Vertrag von Berlin aber dann folgte und spiegeln die Auseinandersetzung der europäischen Streitkräfte in den Bedingungen des Vertrages von San Stefano, bricht die bereits bestehenden Zustand, erfordert die Schaffung eines kleineren, Fürstentum Bulgarien, enῷ Die Ostrumelien kehrt zum Osmanischen ‘Umarmungen’ Unter seiner Hauptstadt Plovdiv.

  Physik, hatte Ostrumelien nicht lange Leben, als nach ein paar Jahren, die bulgarische Armee dringt, katalysiert die durch den Bundesstaat South Bulgarien, die nach einer Weile wird in Bulgarien aufgenommen gegründet Hegemonie.

  Ergebnis dieser Maßnahmen, die Intensität der Schwierigkeiten und Verfolgung der Griechen in der Gegend. Pogrom gegen die griechische Element Unleashed, während der Zeit, als die griechisch-bulgarischen Beziehungen sind in Spannung.

  Im Jahr 1925, die Griechen sind aufgefordert, ein Geständnis, die Bulgaren annehmen voulgaropoiisi ihres Namens und die Schließung der griechischen Schulen und Kirchen ist zu unterzeichnen.

  Diejenigen, die waren, fügten sie ihren Nachnamen Suffix -of.

  Diejenigen, die nicht erhalten Schild, mit einem Koffer in jeder Hand, ging sofort befreiten Griechenland. Diejenigen, die in ihren Häusern geblieben, tat schwierigen Weg der Erhaltung der griechischen Seele.

  Thrakien, Glück, Auf, meine Heimat!

Leave a Reply