Ἐμμονές…

Ἐμμονές...Εἶναι πολλές…
Τὶς ἔχουμε ὅλοι μας…
Ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς κουβαλᾶ τὰ δικά του …βαρίδια καὶ δυσανασχετεῖ στὴν ἰδέα τοῦ νὰ τὰ ἀποχωριστῇ.
Βαρίδια ποὺ συνήθως, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ὅποιον περιορισμὸς τῆς σκέψεώς μας, μᾶς δημιουργοῦν, συνήθως, πολλὰ προβλήματα στὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς ἄλλους…
Καὶ εἶναι δύσκολο νὰ πορεύεται κάποιος μὲ ὅλα αὐτὰ μέσα του…

Σαφῶς καὶ μποροῦμε, ἐὰν θέλουμε, νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ κάθε εἴδους ἐμμονή.
Μὰ γιὰ ἀρχὴ πρέπει νὰ ἀναρωτηθοῦμε γιὰ τὸ ἐὰν θέλουμε… Ἐὰν πράγματι θέλουμε νὰ ἀλλάξουμε τὰ δεδομένα μας καὶ νὰ βροῦμε ἄλλον τρόπο προσεγγίσεως τῆς πραγματικότητος.
Διότι ἡ πραγματικότης εἶναι μία, γιὰ ὅλους μας, ἀλλὰ ἀλλάζει πάντα, γιὰ τὸν κάθε ἕναν ἀπὸ ἐμᾶς, ἡ ὀπτική.
Συνεπῶς τὸ ἐὰν φορᾶμε χρωματιστὰ ματογυάλια εἶναι ἐπιλογή.

Μποροῦμε λοιπόν;;  Κι ἐάν μποροῦμε θέλουμε τόσο ὅσο νά ξεκινήσουμε;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 36 times, 1 visits today)
One thought on “Ἐμμονές…

Leave a Reply