Λέων καὶ Ἵππος.

Λέων καὶ Ἵππος.Ἵππος: ἐν φόβῳ καὶ πολλῇ ἀγωνίᾳ εἰμί…
* Lion Attacking a Horse
Greek, 325–300 B.C.; restored in Rome in 1594.
Capitoline Museums in Rome.

* Λέων σὲ Ἵππον ἐπιτιθέμενος
Ἔργον Ἑλληνικὸν, ἀποκαταστάθηκε στὴν Ρώμην τὸ 1594.
Μουσεῖον Καπιτολίνι, Ρώμη.

Χλόη
ἀνχνευτές

(Visited 75 times, 1 visits today)
Leave a Reply