Ἀναθηματικοὶ οἰκίσκοι.

Ἀναθηματικοὶ Οἰκίσκοι

Πήλινος ἀναθηματικὸς οἰκίσκος, ἀπὸ τὸ Ἡραῖον τοῦ Ἄργους. Ἀναθηματικοὶ οἰκίσκοι.4

Ἔργο Ἀργείου τεχνίτου.
Ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ξεχωριστὰ τμήματα: τὸν οἰκίσκο μὲ τὴν πλάκα τοῦ δαπέδου καὶ τὴν στέγη μὲ τὴν ὀροφή. Συνέχεια

Τὰ μυστήρια τῆς ἀρχαίας Κρήτης

Πέντε και περισσότερο χιλιάδες χρόνια, λοιπόν, πριν την σημερινή εποχή υπήρχε στην Κρήτη μια μορφή θρησκείας, μια λατρεία θεοτήτων της Φύσεως, πνευματικού επιπέδου ανώτερη φυσιολατρία.

Οι κάτοικοι της Κρήτης ήταν από τους πρώτους που απέδωσαν στο θείο, σεβασμό και στα Μυστήρια. Μυστήρια, στα οποία γινόταν χρήση σημείων και συμβόλων και σε αυτά γίνονταν δεκτοί άνδρες και γυναίκες, που τελούσαν, στους μικρούς τότε σε μέγεθος ναούς τους, τις ιερουργίες και τις μυήσεις τους. Συνέχεια

Τί συνέβη στήν Μινωϊκή Κρήτη;


Ὅλοι λίγο πολὺ ἔχουμε διαβάσει τὴν ἱστορία γιὰ τὸν Μινωικὸ Πολιτισμό.
Ἔδω θὰ γράψω πράγματά που δὲν τὰ ἀναφέρει ἡ ἐπίσημη ἱστορία, ἀλλὰ εἶναι πολὺ γνωστὰ σὲ αὐτούς ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ θέμα. 

Πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες ἔγινε μιὰ ἀνακάλυψις στὸ ἀνάκτορο τῆς Κνωσοῦ, ποὺ οἱ ἀρχαιολόγοι ἔπεσαν κυριολεκτικὰ ἀπὸ τὰ σύννεφα.
Ἡ ἀνακάλυψις αὐτὴ ἔγινε στοὺς ἀποθηκευτικοὺς χώρους τοῦ ἀνακτόρου, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκοντο πίσω ἀπὸ τὴν αἴθουσα τοῦ θρόνου, στὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τοῦ ἀνακτόρου. Συνέχεια

Οἱ Ἑλληνικὲς Πυραμίδες καὶ οἱ Ἕλληνες Φαραῶ.

Ὁ Ἡρόδοτος μᾶς βεβαιώνει  πὼς οἱ ἱερεῖς τῆς Αἰγύπτου τὸν ὁδήγησαν στὰ ἄδυτα τῶν Πυραμίδων καὶ καταμέτρησαν μπροστά του μεγάλη σειρὰ σκαλιστῶν ἀγαλμάτων, 341 γενεῶν, ἀπὸ τοὺς βασιλεῖς ποὺ κυβέρνησαν τὴν χώρα.

Μᾶς βεβαιώνει ἐπίσης πὼς οἱ Αἰγύπτιοι βασιλεῖς ἦταν ΟΛΟΙ Ἕλληνες, ἐκτὸς ἐλαχίστων.

Τὴν πρώτη μεγάλη πόλη ποὺ ἔκτισαν στὴν Αἴγυπτο οἱ Έλληνες τὴν ἔκτισε ὁ Ἀκτὶς ὁ Ῥόδιος καὶ τὴν ὀνόμασε Ἡλιούπολη, ἐπειδὴ οἱ Ῥόδιοι λάτρευαν τὸν Ἀπόλλωνα – Ἥλιο, ὡς πρωταρχικὸ θεό.

Ἀκολούθησαν οἱ Ἀθηναῖοι μὲ τὴν πόλη Σάιδα, πρὸς τιμὴν τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς, ἡ Μέμφις τοῦ Μίνωος, ἡ Πανόπολις πρὸς τιμὴν τοῦ θεοῦ Πανὸς καὶ ἀκόμη 120 πόλεις, μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἡ Ἄβαρις. Συνέχεια

Οὐκρανικά ἤ Ἑλληνικά;

Τὸ ἐπάνω ἀντικείμενο εὑρέθη στὴν Οὐκρανία.
Οἱ Οὐκρανοὶ λ]ν ὅτι εἶναι δικό τους.
Ἡ Οὐκρανία ἦταν γεμάτη ἀπὸ ἀποικίες Ἑλλήνων.
Ἀκόμη ἔχει Ἕλληνες στὴν Μαριούπολι, Ὀδυσσό κλπ.
Συνέχεια

Κνωσσός: Ὁ σημαντικότερος ἀρχαιολογικός προορισμός στόν κόσμο!

«Ο Μινωικός Πολιτισμός ήταν ο μοναδικός πολιτισμός που δεν ύψωσε τείχη, αλλά θέλησε να μοιραστεί τις αξίες και τα επιτεύγματα του με όλο τον κόσμο» υποστήριξε ο κ. Αλεξάκης, προσθέτοντας: «Αυτή η στάση ζωής στο Μινωικό Πολιτισμό, αλλά και η διάθεση να μην κρατήσουν μέσα τους οι Μινωίτες, όλα όσα κατάφεραν, σε συνδυασμό με την κοινωνική και πολιτική της οργάνωση, με έκανε να θεωρώ την Κνωσό ως την ιδανική πολιτεία».

Πρώτη στις προτιμήσεις των Ολλανδών σχετικά με τους παγκόσμιους αρχαιολογικούς προορισμούς έρχεται η Κνωσός, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της…διαδικτυακής ψηφοφορίας που πραγματοποίησε το ΖΟΟVER.  
Σημειώνεται ότι το zoover.nl είναι το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό portal της Ολλανδίας, τόσο για την… πραγματοποίηση κρατήσεων όσο και για τη σύγκριση τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων βάσει αξιολόγησης των ίδιων των επισκεπτών.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας Συνέχεια