Ποίημα τοῦ Σπάρτακου Τανασίδη γιὰ τὸν Πυθαγόρα.

«Πυθαγόρας»

Ἡ ἔμπνευσις μοῦ ἔνευσε Συνέχεια

Ὕμνος εἰς τό …παράλογον;

Κάποιοι πέφτουν εὔκολα σὲ παγίδες…
Γίνονται ἐπικίνδυνοι… Συνέχεια

Ὁ Πυθαγόρας καὶ ὁ κεφαλόδεσμός του

Στὴν σελίδα Musei Capitolini, (12.10.2015), εἶδα αὐτὴν τὴν ἀνακοίνωση τὴν ὁποία παραθέτω σὲ μετάφραση:

«Στὶς ἀρχὲς τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, εἶχε γίνη μιὰ πρότασις νὰ ταυτισθῇ τὸ πορτρέτο ποὺ ἀπεικονίζει τὸν Πυθαγόρα, μὲ βάσι συγκρίσεως τὸ περίγραμμα ἐνὸς ἅλλου πορτρέτου στὸ ὁποῖο φέρει κεφαλόδεσμο, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο θὰ ὁδηγοῦσε στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ μεγάλος μαθηματικὸς εἶχε ἀποδεχθῆ τὴν ἀνατολικοῦ τύπου ἐνδυμασία.

Ἡ πρότασις ἀκόμη καὶ τώρα ἀποτελεῖ ἀντικείμενο ζωηροῦ διαλόγου ἀνάμεσα στοὺς ἐπιστήμονες».

Συνέχεια

Ὁ Πυθαγόρειος τρόπος ζωῆς.

Θὰ πρέπῃ συνεχῶς νὰ τονίζεται ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια: Ὁ Πυθαγόρας καὶ οἱ Πυθαγόρειοι ἀγνοοῦσαν παντελῶς τὴν χορτοφαγία, ὁμοίως καὶ οἱ Αἰγύπτιοι ἱερεῖς. Ἔκαναν δὲ κανονικότατα ἱεροθυσίες.Ὁ Πυθαγόρειος τρόπος ζωῆς. Συνέχεια

Μία χάλκινος προτομή.

ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΡΟΤΟΜΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΠΛΑΤΩΝΟΣ.
– 45 ~ 25.Μία χάλκινη προτομή.2

Ἡ γενειοφόρος μορφὴ  γενειοφόρος μορφὴ εἰκονίζεται νὰ γέρνῃ ἐλαφρᾶ τὸ κεφάλι πρὸς τὰ δεξιά.
Τὰ μαλλιά του, χωρισμένα στὴν μέση καὶ τυλιγμένα, συγκρατῶνται ἀπὸ τὴν ταινία ποὺ τὸν στεφανώνει.
Συνέχεια

Ἡ Πυθαγόρειος διατροφὴ ἀφανίζει τὸ 95% τῶν ἀσθενειῶν.

Tο 95 % των ασθενειών, αφανίζονται με την πυθαγόρεια διατροφή !Ολίγα Περί Πυθαγόρειας Διατροφής Συνέχεια