Ὕμνος εἰς τό …παράλογον;

Κάποιοι πέφτουν εὔκολα σὲ παγίδες…
Γίνονται ἐπικίνδυνοι…

Σ’ αὐτὴν τὴν π@υτάνα τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα τὸ ἀντίθετο τοῦ ὀρθολογιστικοῦ, ποὺ στοιχειοθέτησαν ὁ Πυθαγόρας, ὁ Πλάτων καὶ ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ποὺ οἱ ἴδιοι τελικὰ ἀπέῤῥιψαν, δὲν εἶναι τὸ παράλογον, ποὺ ἀνεκάλυψε ὁ κ. E.R.Dobbs καὶ οἱ ἰθαγενεῖς, ἀνεπαρκεῖς ἀκόλουθοί του…
Τὸ ἀντίθετον τοῦ ὀρθολογιστικοῦ εἶναι τὸ ἀνορθολογιστικὸν – ἄῤῥητον – ἀπροσδιόριστον – ἄμορφον – ἀδιαμόρφωτον,  Ὀρφικόν, Ἠσιόδειον, Ὁμηρικὸν χάο!!!

Αὐτὸ ηὗραν ἐμπρός τους καὶ σὲ αὐτὸ ἐπέστρεψαν ἡ Πυθαγόρας καὶ ὁ Πλάτων…
Αὐτὰ ὅμως ἀπαιτοῦνμελέτη, πολλὴ Μελέτη καὶ κατανόηση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης…

Ἀλλο ἀνορθολογιστικὸ κι ἄλλο παράλογον!!!

Τὸ «Μετὰ τὰ Φυσικά» δὲν εἶναι ὕμνος καὶ ἀναγνώρισις τοῦ παραλόγου ἀδέρφια..

Κόης Ὀδυσσεὺς

(Visited 164 times, 1 visits today)
Leave a Reply