Ἡ «ἑλληνική» στρατιωτικὴ ἡγεσία τοῦ 1974

Ἐπετειακό.

Ἀνάστασις τοῦ 1974, στὴν Μητρόπολη Ἀθηνῶν.

Ἡ «ἑλληνική» στρατιωτικὴ ἡγεσία τοῦ 1974

Παρακολουθεῖ τὴν Ἀναστάσιμο λειτουργία ὅλο τὸ Ἐπιτελεῖο.
Τὸ ἴδιο Ἐπιτελεῖο ποὺ ὁδήγησε, σὲ ἀκριβῶς τέσσερις μῆνες μετά, τὴν Κύπρο στὴν Τραγωδία…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 239 times, 1 visits today)
Leave a Reply