Θὰ ἔχης ὅμως δημοκρατία κι εὐρῶ…

Τὸ θέμα εἶναι ἁπλὸ καὶ λογικό:

  • Δὲν θὰ ἔχης Πατρίδα!
  • Δὲν θὰ ἔχης θρησκεία!
  • Δὲν θὰ ἔχης χρήματα!
  • Δὲν θὰ ἔχης ζωή!
  • Δὲν θὰ ἔχης σπίτι!
  • Δὲν θὰ ἔχης σχολεῖα!
  • Δὲν θὰ ἔχης ὑγεία
  • Δὲν θὰ ἔχης μισθούς!!!
  • Δὲν θὰ ἔχης συντάξεις!!!
  • Δὲν θὰ ἔχης ἀσφάλεια!!!

Ἀλλά…

Θὰ ἔχης εὐρῶ καὶ «δημοκρατία»…

Τί δέν καταλαβαίνεις;

Μεταξᾶς Γιῶργος

(Visited 126 times, 1 visits today)
Leave a Reply