Διασώζοντας τὴν …«κανονικότητα»!

Πρὸς ὅλους τοὺς θιασῶτες τῆς «κανονικότητος»

Διαβάζω τὴν εἰσήγηση τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ για τὸ Καρτὲλ τῶν Ἐργολάβων.

Ἀνατριχιαστικὸ κείμενο γιὰ τὴν «κανονικότητα» στὴν ὁποίαν ζούσαμε ἐπὶ δεκαετίες.
Ὅλοι τὸ ξέραμε, ὅλοι τὸ βλέπαμε.
Εἶναι ἄλλο ὅμως νὰ διαβάζῃς τὸ πῶς, μεταξύ τους, ἔστηναν τοὺς διαγωνισμοὺς τῶν Ἔργων. Πῶς μᾶς ἐλήστευαν συνεργαζόμενοι, σχεδόν, ὅλοι οἱ ἐργολάβοι.

Μιλᾶμε γιὰ δεκάδες ἑταιρεῖες, κλοπὴ δεκάδων δισεκατομμυρίων εὐρῶ ἀπὸ τὴν τσέπη μας!
Τὸ ἤξεραν ὅλοι!
Τοὺς ἐκάλυπταν οἱ κυβερνήσεις, διότι ἔπαιρναν μερίδιο!

Καὶ φυσικά, σὲ αὐτὴν τὴν «κανονικότητα» ἀγωνίζονται νὰ μᾶς ἐπαναφέρουν οἱ σωτῆρες μας
Στὴν «κανονικότητα» τῆς ἁρπαγῆς τῶν χρημάτων μας ἀπὸ τοὺς φίλους τους.
Στὴν «κανονικότητα» ποὺ ἐπτώχευσε τὴν χώρα καὶ μᾶς ἐπτωχοποίησε.

Φλωρᾶς Γεώργιος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

εἰκὼν

(Visited 105 times, 1 visits today)
Leave a Reply