Σημαία τοῦ αἵματος καὶ τοῦ πένθους…

Τῆς πατρίδος μου ἡ σημαία
δὲν ἔχει πλέον χρῶμα γαλανό.
Οὔτε κὰν νὰ κυματίζῃ,
τὸν ὁλόλευκο σταυρό.

Συνέχεια

Ὥρα νὰ παύσῃ ἡ …σκύλευσις τοῦ νεκροῦ Ἐθνομάρτυρος!!!

Αὐτὸ ποὺ οἱ φωτογραφίες τοῦ νεκροῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα στὸ φέρετρο κυκλοφοροῦν ὡς τρόπαιον ἀδιακρίτως στὰ κοινωνικὰ δίκτυα, μόνο ἐμέναν ἐνοχλεῖ ἄρα γέ; Συνέχεια

Γιὰ ἕναν καὶ μόνον Ἕλληνα σηκώθηκε στὸ …πόδι σχεδὸν ὅλη ἡ Ἀλβανία

Καὶ σκέπτομαι τώρα…

Χρειάστηκαν περισσότεροι ἀπὸ εἴκοσι (20) Ἀλβανοὶ ἀστυνομικοὶ καὶ περισσότεροι ἀπὸ τριάντα (30) Ἀλβανοὶ κομάντος γιὰ νὰ καταφέρουν νὰ ἐγκλωβίσουν καὶ νὰ σκοτώσουν ἕναν καὶ μόνον Ἕλληνα… Συνέχεια

Θά γινόταν νά μήν ἐμπλακοῦμε στόν πόλεμο τοῦ 1940;

Τὸ ἐρώτημα ποὺ μὲ ἀπασχολεῖ στὴν 28η Ὀκτωβρίου, κάθε χρόνο, εἶναι ἂν καὶ μὲ ποιὸν τρόπο θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε ἀποφευχθῆ ἡ ἐμπλοκὴ τῆς Ἑλλάδος στὸν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μὲ ὅλα τὰ συνεπακόλουθά του: Κατοχή, ΕΑΜοκρατία, ἐμφύλιος. Ἂν ὄχι συνολικά, νὰ εἶχε ἀποφευχθῆ ἔστω ὁ ἑλληνογερμανικὸς πόλεμος τοῦ ’41.

Στὴν ἀνακοίνωσή του πρὸς τοὺς δημοσιογράφους τοῦ ἀθηναϊκοὺ Τύπου, στὶς 30 Ὀκτωβρίου 1940, ὁ Μεταξᾶς παρέχει ἐκτεταμένες διευκρινίσεις. Ὁμολογεῖ ὅτι βολιδοσκόπησε τὸ Βερολίνο, μὲ τὸ ἐρώτημα τὶ νὰ κάνῃ γιὰ νὰ μᾶς ἀφήσουν ἡσύχους οἱ Ἰταλοί. Ἡ ἀπάντησις τῆς γερμανικῆς πλευρᾶς ἦταν φυσικὰ ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἔπρεπε νὰ προσχωρήσῃ στὴν «Νέα Τάξη» τῆς Εὐρώπης, γεγονὸς ποὺ ἐσήναινε διευθέτηση ὅλων τῶν ἐκκρεμοτήτων μὲ τοὺς γείτονές της. Συνέχεια

Κανέναν οἶκτο…

Σοβαρά τώρα;

  • Κτυπᾶτε τοὺς Ἕλληνες…
  • Κτυπᾶτε τοὺς πατριῶτες…
  • Κτυπᾶτε τοὺς συνταξιούχους… Συνέχεια
Φιλοσοφία, ἡ μήτηρ τῶν Ἐπιστημῶν

Φιλοσοφία! Ἡ ἀρχαιοτέρα, ἡ εὐγενεστέρα καὶ ἡ ἀνωτέρα πασῶν τῶν ἐπιστημῶν!

Ἡ λέξις προέρχεται ἀπὸ τὰ οὐσιαστικὰ «φίλος» + «σοφία». Δηλαδή, «ὅστις ἀγαπᾶ (ἀπολύτως) τὴν σοφία» (ἤ, ἄλλως, «ὁ ἐραστὴς τῆς σοφίας». Ἡ σοφία, ἀποκτᾶται μέσα ἀπὸ τὴν ἀπορία. Μέσα ἀπὸ τὸ «γιατί», τὸ «πῶς», τὸ «πότε» κ.ο.κ..
Μέσα ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐρωτήσεις ἐκινήθησαν ὅλες οἱ ἄλλες ἐπιστῆμες. Τὰ μαθηματικά, ἡ ἰατρική, ἡ τεχνολογία, οἱ τέχνες κλπ.. Συνέχεια