Ξεπηδοῦν ἀπὸ παντοῦ …«δράκοι» λόγῳ «κλιματικῆς ἀλλαγῆς»!!!

Τὸ παραμύθι τῆς «κλιματικῆς ἀλλαγῆς», ἔχει μπόλικους δράκους…

Τὰ παρθένα δάση τοῦ πλανήτου καίγονται. Ὅταν καίγονται τὰ δένδρα, μειώνεται ἡ παραγωγὴ ὀξυγόνου. Μείωσις παραγωγῆς ὀξυγόνου, σημαίνει αὐτομάτως τὴν αὔξηση διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος. Αὔξησις διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος, σημαίνει τελικῶς πὼς προκύπτει αὔξησις θερμοκρασίας στὸν πλανήτη.

Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, μποροῦν νὰ στηρίξουν τὸ μεγάλο τους ψέμμα: τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή.

Καὶ τί σημαίνει αὐτό;
Στηρίζοντας αὐτὸ τὸ ψέμμα, μποροῦν νὰ περάσουν πολλοὺς νόμους καὶ πολλὰ σχέδια κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι τὴ σώζουν. Στὴν πραγματικότητα ὅμως, τὴν δολοφονοῦν. Καὶ τὴν δολοφονοῦν ἀργὰ καὶ βασανιστικά, μὲ τὴν μέθοδο τῆς ἀσφυξίας.

Μὲ λίγα λόγια, πρόκειται γιὰ ἕνα καλὰ ὀργανωμένο ἔγκλημα. Μία μεγάλης κλίμακος γενοκτονία ποὺ δὲν ξεχωρίζει φύλο, φυλή, τόπο. Ξεχωρίζει ὅμως τάξη. Καθὼς μόνον ἡ ἐλὶ θὰ μπορέση νὰ ἐπιβιώσῃ σὲ κατάλληλα καταφύγια.

Πεῖτε μὲ συνωμοσιολόγο. Δὲν ἔχω πρόβλημα. Ὅμως εἶναι ἡ ἀλήθεια.

Μεταξᾶς Γεώργιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ξεπηδοῦν ἀπὸ παντοῦ …«δράκοι» λόγῳ «κλιματικῆς ἀλλαγῆς»!!!

Leave a Reply