Δημόσιες ἐγγυήσεις γιὰ νὰ λεηλατηθῇ ἡ χώρα!!!

Ἐπειδὴ αὐτὸ τὸ κράτος ἔχει συνέχεια καὶ συνέπεια στὰ ἐγκλήματα ἀριστερῶν καὶ δεξιῶν μιζαδόρων πολιτικῶν…
Δεῖτε κι ἀπολαῦστε ἐπενδυταράδες ποὺ μᾶς ἦλθαν στὴν Ἑλλάδα.

Μὲ τὶς …ἐγγυήσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἐκδίδουν ὁμολογιακὰ δάνεια δισεκατομμυρίων εὐρῶ καὶ ἐξαγοράζουν τὴν χώρα…
Ὑπογραφὴ τοῦ ἀριστεροῦ χουλιαράκη ὑπὲρ μεγαλοεπενδυτοῦ Prem Watsa.

Λελιάτσος Παναγιώτης

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply