Δημιουργοὶ …ἰδεολογικῶν παρακρούσεων

Διαβάζω κατὰ διαστήματα, «ἐλαφριὲς» ἱστοσελίδες, ὅπως 24MEDIA NETWORK ἢ HUFFPOST.
Εἶναι διασκεδαστικὸ τὸ πῶς ἐπιβάλλουν τὴν ὀρθοπολιτικὴ καὶ τὸ πῶς παρουσιάζουν τὰ γεγονότα, μὲ τὸν δικό τους μοναδικὸ «μανιπουλαριστικὸ» τρόπο.

Βλέπω λοιπόν… «Αἰσχρὴ σεξιστικὴ ἐπίθεσις τοῦ Μπολσονάρου στὴν γυναίκα τοῦ Μακρὸν καὶ πῶς ἀντέδρασε….ὁ Μανουέλ».
Ὁ Μανουέλ…. Ξαφνικὰ ὁ Μακρόν, ὁ ἀδίστακτος, τὸ ὄργανο τῶν τραπεζῶν ποὺ αἱματοκύλισε τὰ «κίτρινα γιλέκα», ἔγινε Μανουέλ… Ὁ πρόεδρος τῆς διπλανῆς πόρτας. Ἔγινε ὁ «δημοκράτης» ποὺ ἀποστόμωσε τὸν δικτάτορα.
Δὲν θὰ ἐκπλαγῆ κάποιος ἐὰν ἀποκαλέσουν Πέτρο, τὸ ναζὶ ἀπολειφάδι τῆς Οὐκρανίας Ποροσένκο.

Εἶναι λυπηρὸ ὅμως, πὼς αὐτὲς τὶς ἱστοσελίδες τὶς διαβάζουν πολλοὶ ἄνθρωποι. Καὶ εἶναι ἀρκετοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀναμεταδίδουν στὰ social media, ὅσα διαβάζουν ἀπὸ μία θεωρουμένω ὡς ἐναλλακτικὴ ἐνημέρωση.
Εἶναι οἱ ἱστοσελίδες ποὺ ἔχουν ἀνακατέψη ἀριστερὲς καὶ νεοφιλελεύθερες ἀπόψεις, δημιουργῶντας μία κοινὴ συνισταμένη, ὁδηγῶντας τὸν πολίτη στὸν ἀπόλυτο μηδενισμὸ κάθε ἰδεολογίας.
Εἶναι αὐτὴ ἡ ἐνημέρωσις, ποὺ δημιουργεῖ παρακρούσεις γιὰ τὸ κλίμα, ποὺ δημιουργεῖ τὶς σύγχρονες Πασιονάριες στὰ πρόσωπα τῆς Καρόλας καὶ τῆς Γκρέτας, ποὺ προωθεῖ τὰ σύγχρονα πολιτικὰ εἴδωλα, προβάλλοντας τὸ ἀπόλυτο μηδενικὸ Τζάστιν Τρυντῶ καὶ ἀποδομῶντας τὸν κάθε Μπόρις Τζόνσον, ποὺ τολμᾶ νὰ ἀμφισβητήσῃ τὸ Εὐρωιερατεῖο.
Καὶ ποὺ τελικὰ συκοφαντεῖ τὴν βούληση κάθε λαοῦ, μέσα ὅμως ἀπὸ ἕνα ὄμορφο περιτύλιγμα, τῆς πολυπρισματικῆς ἐναλλακτικῆς πληροφορήσεως.

Τὰ μέσα τὴν δουλειά τους κάνουν…. Τὰ «ἄκοντα» παπαγαλάκια ὅμως κάνουν τελικὰ τὴν μεγαλυτέρα ζημία.
Καὶ ὁ νοῶν νοείτω.

Δανόπουλος Περικλῆς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply