Σημαία τοῦ αἵματος καὶ τοῦ πένθους…

Τῆς πατρίδος μου ἡ σημαία
δὲν ἔχει πλέον χρῶμα γαλανό.
Οὔτε κὰν νὰ κυματίζῃ,
τὸν ὁλόλευκο σταυρό.

Συνέχεια

Ὥρα νὰ παύσῃ ἡ …σκύλευσις τοῦ νεκροῦ Ἐθνομάρτυρος!!!

Αὐτὸ ποὺ οἱ φωτογραφίες τοῦ νεκροῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα στὸ φέρετρο κυκλοφοροῦν ὡς τρόπαιον ἀδιακρίτως στὰ κοινωνικὰ δίκτυα, μόνο ἐμέναν ἐνοχλεῖ ἄρα γέ; Συνέχεια

Γιὰ ἕναν καὶ μόνον Ἕλληνα σηκώθηκε στὸ …πόδι σχεδὸν ὅλη ἡ Ἀλβανία

Καὶ σκέπτομαι τώρα…

Χρειάστηκαν περισσότεροι ἀπὸ εἴκοσι (20) Ἀλβανοὶ ἀστυνομικοὶ καὶ περισσότεροι ἀπὸ τριάντα (30) Ἀλβανοὶ κομάντος γιὰ νὰ καταφέρουν νὰ ἐγκλωβίσουν καὶ νὰ σκοτώσουν ἕναν καὶ μόνον Ἕλληνα… Συνέχεια

Κανέναν οἶκτο…

Σοβαρά τώρα;

  • Κτυπᾶτε τοὺς Ἕλληνες…
  • Κτυπᾶτε τοὺς πατριῶτες…
  • Κτυπᾶτε τοὺς συνταξιούχους… Συνέχεια
Φιλοσοφία, ἡ μήτηρ τῶν Ἐπιστημῶν

Φιλοσοφία! Ἡ ἀρχαιοτέρα, ἡ εὐγενεστέρα καὶ ἡ ἀνωτέρα πασῶν τῶν ἐπιστημῶν!

Ἡ λέξις προέρχεται ἀπὸ τὰ οὐσιαστικὰ «φίλος» + «σοφία». Δηλαδή, «ὅστις ἀγαπᾶ (ἀπολύτως) τὴν σοφία» (ἤ, ἄλλως, «ὁ ἐραστὴς τῆς σοφίας». Ἡ σοφία, ἀποκτᾶται μέσα ἀπὸ τὴν ἀπορία. Μέσα ἀπὸ τὸ «γιατί», τὸ «πῶς», τὸ «πότε» κ.ο.κ..
Μέσα ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐρωτήσεις ἐκινήθησαν ὅλες οἱ ἄλλες ἐπιστῆμες. Τὰ μαθηματικά, ἡ ἰατρική, ἡ τεχνολογία, οἱ τέχνες κλπ.. Συνέχεια

Χρειάζεται μόνον νὰ σκεφθοῦμε

Εἰλικρινά, δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω γιατί θὰ πρέπει νὰ κατηγοροῦμε τοὺς ἄλλους γιὰ ὅ,τι συμβαίνει, λὲς κι ἐμεῖς εἴμαστε ἄμοιροι εὐθυνῶν.

Drag Queen μπαίνει σὲ κοσμηματοπωλεῖο κρατώντας μαχαίρι. Συνέχεια