Ξεκίνησε ἡ δίχως ἔλεος Τζιχὰντ

Τζιχὰντ χωρὶς ἔλεος.

Τζιχὰντ μέχρι ὁριστικῆς δικαιώσεως ξεκίνησε ἀπὸ ἐχθὲς τὸ Ἰρᾶν, μετὰ τὴν ἀναγγελία τοῦ θανάτου τοῦ Ὑποστρατήγου Κασὲμ Σολεϊμανί.

Ἀπὸ ἐδω καὶ πέρα, τὰ πράγματα σφίγγουν. Σύσσωμος ὁ ἰσλαμικὸς κόσμος, ἑνώνεται μὲ τοὺς Ἰρανοὺς καὶ ὑψώνουν γροθιὰ ἐκδικήσεως. Αὐτὸ τοὐλάχιστον προμηνύει ἡ ὕψωσις τῆς ἱερᾶς κοκκίνου σημαίας στὸ Τέμενος τοῦ Τζαμκαρᾶν  στὴν πόλη Κόμ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν πιὸ ἱερὰ πόλη τοῦ Ἰρᾶν.

Ἡ σημαία αὐτή, εἶναι συνήθως γαλάζια. Ὡστόσο, σύμφωνα μὲ τὴν ἰρανικὴ παράδοση, μετατρέπεται σὲ κόκκινη ὅταν ὁ ἐχθρὸς δολοφονήσῃ ἕναν σημαντικὸ ἡγέτη.

Γιὰ τὴν ἱστορία καὶ μόνο, νὰ θυμίσω ὅτι ὁ Ὑποστράτηγος Κασὲμ Σολεϊμανὶ ἦταν Ἰρανὸς στρατιωτικὸς ἡγέτης, καὶ διοικητὴς τῶν εἰδικῶν δυνάμεων Ἂλ-Κουντς τῶν «Φρουρῶν τῆς Ἐπαναστάσεως» γιὰ εἰδικὲς ἐπιχειρήσεις ἐκτὸς τῶν ἰρανικῶν συνόρων. Οἱ Ἂλ-Κοῦντς, ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Σολεϊμανὶ παρεῖχαν στήριξη στὶς δυνάμεις Χαμᾶς καὶ Χεζμπολὰχ στὴν Παλαιστίνη καὶ τὸν Λίβανο. Ἀποτελοῦσε στόχο τῆς ἀμερικανικῆς κυβερνήσεως, ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρό, ὥσπου προχθές, 3 Ἰανουαρίου τοῦ 2020 (μόλις ὀκτὼ ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὰ γενέθλιά του ποὺ εἶναι στὶς 11 Ἰανουαρίου) ὁ Σολεϊμανὶ ἐδολοφονήθη ἔπειτα ἀπὸ ἐπιχείρηση τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας τῶν ΗΠΑ.

Ὁ θάνατος τοῦ Σολεϊμανὶ ἐπεβεβαιώθη ἀπὸ τὸν στρατὸ τοῦ Ἰρᾶν καὶ τὸ PressTV. Σύμφωνα μὲ τὸ ἀμερικανικὸ Πεντάγωνο, ἡ εἰδικὴ ἐπιχείρησις γιὰ τὴν ἐξουδετέρωση τοῦ Σολεϊμανὶ πραγματοποιήθηκε μὲ ἐντολὴ τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου Ντόναλντ Τράμπ, ἐνῶ τὸ ἀμερικανικὸ Κογκρέσο δὲν εἰδοποιήθη γιὰ τὴν ἐπιχείρηση τῶν ΗΠΑ. Οἱ «Times» τῆς Νέας Ὑόρκης ἀνέφεραν ὅτι τὸ αὐτοκίνητό του Σολεϊμανὶ κατεστράφη ἀπὸ πυραύλους ποὺ ἐκτόξευσε μὴ ἐπανδρωμένο ἀεροσκάφος (drone).

Κατὰ τὰ φαινόμενα, ἡ ὅλη ἐπιχείρησις τελοῦσε ὑπὸ τὴν προσωπικὴ εὐθύνη καὶ ἐπίβλεψις τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου Ντόναλντ Τρᾶμπ. Ὁ λόγος ἁπλός: Καθὼς τὸ ἐναντίον του κλίμα ὅσο πάει καὶ διογκώνεται καὶ ἡ ἀπόφασις γιὰ τὴν παραπομπὴ τοῦ δείχνει νὰ κρέμεται ἀπὸ μία κλωστή, μία τέτοιου εἴδους ἐπιχείρηση, μπορεῖ νὰ ἀνεβάσῃ καὶ πάλι τὰ ποσοστὰ δημοφιλίας του.

Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ ὁ Τρᾶμπ δὲν ὑπελόγισε ἐμπρὸς στὰ ποσοστὰ δημοφιλίας του, ἦταν τὸ κύρος τοῦ ὑποστρατήγου Σολεϊμανί. Ἡ ἔπαρσις τῆς λεγομένης «σημαίας τοῦ τζιχάντ» στὸ Τέμενος Τζαμκαρᾶν, μόνο τυχαία δὲν εἶναι. Ἡ βαρύτης τῆς δολοφονίας τοῦ Σολεϊμανὶ φαίνεται ἀπὸ τὰ λόγια του ἡγέτου τῆς ἰσλαμικῆς ἐπανασάσεως στὸ Ἰρᾶν, Ἰμάμη Σαγιὲτ Ἀλὶ Χαμενεΐι, ὁ ὅποιος τονίζει ὅτι «πλέον, ὁ Σολεϊμανὶ ἀποτελεῖ παγκόσμια εἰκόνα ἀντιστάσεως». Παραλλήλως, ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Χεζμπολάχ, Σάγιεν Χασᾶν Νασράλα τὸν ἀποκαλεῖ «πλοίαρχο τῶν μαρτύρων τοῦ Ἄξονος τῆς Ἀντιστάσεως», τονίζοντας ὅτι ἡ ἐκδίκησίς του καὶ τῶν ἄλλων μαρτύρων εἶναι καθῆκον ὅλων τῶν μουτζαχεντίνων ἀντιστάσεως σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Σύμφωνα μὲ τὴν «Ἂλ Μανὰρ TV» κατὰ τὴν ἔπαρση τῆς κοκκίνου σημαίας ἀκουγόταν ἀπὸ τὰ μεγάφωνα τοῦ Τεμένους ἡ φράσις: «Ὢ Ἀλλάχ, ἐπετάχυνε τὴν ἐπανεμφάνιση τοῦ θεματοφύλακός σου!»

Καὶ φυσικά, ἄλλο ποὺ δὲ θέλουν οἱ ἁπανταχοῦ ἰσλαμιστές. Ἡ δολοφονία τοῦ ὑποστρατήγου Σολεϊμανὶ στὴν Βαγδάτη, σηματοδοτεῖ πλέον τὴν ἐπίσημο ἔναρξη τῆς Τζιχὰντ (ἱερὸς πόλεμος) σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς Γής. Μὲ δεδομένο ὅτι στὴν Ἑλλάδα αὐτὴν τὴν στιγμὴ εὑρίσκονται περίπου 3.550.000 ἰσλαμιστές, γίνεται αὐτονόητο ὅτι εὑρισκόμεθα ἐπάνω σὲ μία βραδυφλεγῆ βόμβα, ἕτοιμη νὰ σκάσῃ ἀνὰ πάσᾳ στιγμῇ. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Ἰρᾶν ἔχει ἀνακοινώση ἤδη ὅτι ἔχει 35 ἀμερικανικοὺς στόχους νὰ πλήξῃ, τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ διασφαλίσῃ ὅτι τὸ μένος τῶν ἰσλαμιστῶν δὲ θὰ κτυπήσῃ κι ἄλλες χῶρες, εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Σολεϊμανὶ καὶ τοῦ Ἀλλάχ…

Μεταξᾶς Γεώργιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply