Γιά τήν ὑγεία μας ἐπεβλήθη ὁ «ἀντικαπνιστικός»;

Γιὰ ὅσους δὲν τὸ κατάλαβαν… Ὁ ἀντικαπνιστικὸς νόμος, δὲν στοχεύει στὴν μείωση τοῦ καπνίσματος, ἀλλὰ στὴν μείωση τοῦ τζίρου τῶν καταστημάτων μαζικῆς ἑστιάσεως.

Ἡ ΝουΔούλα ἔβαλε στὸ στόχαστρο τὰ μικρὰ καὶ μεσαία καταστήματα τῶν Ἑλλήνων. Κι αὐτό, γιατί ὅσοι καπνίζουν, ἁπλῶς δὲ θὰ πηγαίνουν πλέον ὅπου ἀπαγορεύεται τὸ κάπνισμα. Συνεπῶς, ἀργὰ ἢ γρήγορα τὰ καταστήματα αὐτά, θ’ ἀναγκασθοῦν νὰ κλείσουν, καθὼς κόψιμο καπνίσματος συνεπάγεται πτώση τζίρου, ποὺ συνεπάγεται αὔξηση χρεῶν τῶν καταστηματαρχῶν καὶ κατὰ συνέπεια… ἄντε γειά!

Κι ὅσο πιὸ γρήγορα τὸ καταλάβουν ὁρισμένοι, τόσο τὸ καλύτερο.

Μεταξᾶς Γεώργιος

Σημείωσις

Ἔπρεπε νὰ εἶναι προσωπικὴ ἐπιλογὴ αὐτῶν τῶν καταστημαρχῶν.
Αὐτὰ τὰ πράγματα δὲν ἐπιβάλλονται, ἀλλὰ ἐπιλέγονται. Ἐκεῖ ἔγκειται ἡ μεγάλη διαφορά. Αὐτὸ ἐφαρμόζεται στὶς πλεῖστες δυτικὲς ἐπιχειρήσεις.
Ἂς τὸ ἔκαναν κι ἐδῶ ἔτσι. Ὄχι καθολικὴ ἀπαγόρευση, ἀλλὰ νὰ ἐπιλέξουν τὰ καταστήματα ἐὰν ἐπιθυμοῦν καπνιστὲς ἢ ὄχι.
Αὐτὸ εἶναι πιὸ σωστὸ ἀπὸ τὴν καθολικὴ ἀπαγόρευση.
Δίδεται τὸ δικαίωμα ἐπιλογῆς, ἐνῶ τώρα ὄχι. Ἐπιβάλλεται ἀπολύτως δικτατορικῶς.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply