Διαρκῶς διακοπευόμενοι…

Καί, φυσικά, μονίμως στὴν κοσμάρα τους…

α.1. Τὴν ὥρα ποὺ μὲ τὴν (φερομένη ὡς) κεφαλὴ τῆς χώρας συμβαίνουν αὐτά:

Ἤ, γιὰ τὴν ἀκρίβεια,αὐτά:

(εἰκόνα ἐκ τοῦ κούλλλιιι καὶ σὲ διασκευὴ ποὺ μοῦ ἔστειλαν φίλοι)
Μὴ στέκεσθε στὸ κούλλλιιι… Τὰ ἴδια ἀκριβῶς ἐπαναλαμβάνουν ὅλα τὰ κουδουνισμένα ποὺ διαθέτουμε ὡς «πολιτικὸ προσωπικό»… (!!!) ἀνεξαρτήτως κόμματος, «χρώματος» καὶ «ἰδεολογίας»…!!!
Συνδυαστικὰ μὲ αὐτά:

α.2. «Πρέπει νὰ βοηθήσουμε τὶς κοινωνίες μας νὰ δημιουργήσουν ἀνάπτυξη, νὰ δημιουργήσουν εὐημερία, νὰ δημιουργήσουν σταθερότητα στὴν περιοχὴ καὶ ἐπίσης στὸ τέλος τῆς ἡμέρας νὰ γίνουν φίλοι καὶ πάλι…
Ὑπάρχουν χιλιάδες συνέργειες ἀπὸ τὸν τουρισμὸ ἕως τὴν ἐκμετάλλευση τῶν φυσικῶν πόρων»

Δένδιας Νῖκος,
19 Ἰουλίου 2019, BLOOMERG
ἀπὸ τὸν Ὄθωνα Δρακᾶτο

(Ναί, ἡ οὐρὰ τῶν Rothschild…)

Παραλλήλως συμβαίνουν καὶ ἄλλα, ἐπὶ τῆς οὐσίας ἐπουσιώδη καὶ ἀνούσια γιὰ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, μὰ κυρίως γιὰ τὰ κουδουνισμένα. Περιστατικὰ ποὺ ἔπαυσαν πλέον σκέτο νὰ μᾶς πληγώνουν, ἀλλὰ μᾶς κατατρώγουν, κυριολεκτικῶς, τὶς σάρκες…

β. 1. Κοινότης Χαλκιοῦς:

Παναγιὰ Λειαπυργούσαινα..
Χαλκειός..

Ἡ πόρτα αὐτὴ ἐκόπη μὲ ἁλυσοπρίονο.
Διαθέτουν οἱ «πρόσφυγες» ἁλυσοπρίονο;
Τὸ ἴδιο καὶ ἡ κλειδαριά.

Εἶναι ἡ δευτέρα φορὰ ποὺ καῖν τὴν Ἁγία Τράπεζα σὲ ἐξωκκλήσι τοῦ χωριοῦ…
Ποῦ θά πάη αὐτή ἡ κατάστασις;
Ἀκούει κάποιος;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Ξαναρωτᾶμε: ὑπάρχει κάποιος πατριωτικὸς σύλλογος ἢ ἄλλος εὐσυνείδητος φορέας ποῦ νὰ ἀναλάβῃ μία ὀργανωμένη νομικὴ παρέμβαση γιὰ τὰ νησιὰ τῆς πατρίδος μας; Ἢ θὰ συνεχίσουμε νὰ λέμε λόγια ἀπὸ τὸ FB; Παρακαλοῦμε τὰ ὅποια σχόλια νὰ μὴν εἶναι γενικὲς καὶ ἀόριστες διαπιστώσεις, ἀλλὰ νὰ ἀφοροῦν τὴν οὐσία τῆς ἐρωτήσεως καὶ τοῦ καλέσματος. Ὑπάρχει ἢ ὄχι;

β.2.

πηγὴ

β.3. Τὸν ἔντονο προβληματισμὸ τῶν ἀρχῶν ἀλλὰ καὶ τὴν δικαιολογημένη ἀντίδραση τῶν κατοίκων τοῦ Χαλκειοὺς προκαλεῖ ὁ ἐμπρησμός, τὰ ξημερώματα τοῦ Σαββάτου, τοῦ ἐξωκλησιοῦ τῆς Παναγίας τῆς Λειαπυργούσαινας στὸ Χαλκειός, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ τὸ δεύτερο περιστατικὸ ἐμπρησμοῦ ἐκκλησίας μέσα σὲ 1,5 μήνα μετὰ τὸν Ἅγιο Χαράλαμπο. Τὸ περιστατικὸ ἔγινε ἀντιληπτὸ ἀπὸ κάτοικο τῆς περιοχῆς ποὺ πῆγε νὰ ἀνάψῃ τὸ καντήλι, ἀφοῦ εἶδε τὴν σιδεριὰ παρεβιασμένη καὶ τὴν πόρτα τῆς ἐκκλησίας νὰ λείπῃ.

Οἱ δράστες ὅπως προκύπτει, εἶχαν ὡς στόχο ὄχι νὰ κλέψουν ἀλλὰ νὰ προκαλέσουν ἀφοῦ πῆραν τὸ καντήλι καὶ τὸ ἐτοποθέτησαν στὴν Ἁγία Τράπεζα μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πάρῃ φωτιὰ τὸ κάλυμμα τῆς Ἁγίας Τραπέζης καὶ νὰ ἐπεκταθῇ καὶ στὸν χῶρο τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Προθέσεως, στὸν χῶρο δηλαδὴ ὅπου γίνεται ἡ προετοιμασία τῶν προσκομιζομένων δώρων μὲ σκοπὸ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ὅπως ἐξήγησε στὸ politischios.gr ὁ πρόεδρος τῆς κοινότητος τοῦ Χαλκειούς, εἶναι ἡ δευτέρα φορὰ ποὺ σημειώνεται ἕνα τόσο σοβαρὸ περιστατικὸ τὸ ὁποῖο ἔχει ἀναστατώση τὴν τοπικὴ κοινωνία.
Ὅλα αὐτὰ τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ πρώτη ἀστυνομικὴ ἔρευνα γιὰ τὸν ἐμπρησμὸ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπου ἔχει καταλήξη σὲ ἀδιέξοδο ἐνῶ τὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν ταὐτότητα τοῦ δράστου καὶ στὸ περιστατικὸ τοῦ Σαββάτου εἶναι ἐλάχιστα.

Ὁμὰς ἐρεύνης Μυτιλήνης

β.4.πηγὴ 

(Παρακάτω ὅλο τὸ δημοσίευμα, μὲ τὶς σχετικὲς εἰκόνες.)

β.5. Τὴν ὥρα ποὺ ἡ φιλοξενία ἀστέγων κατήντησε ἀνέκδοτον, ἐνᾦ ὁ ἀριθμός τους διαρκῶς αὐξάνεται, δίχως ὅμως καὶ νὰ ἐνημερωνόμεθα ἐπ΄ αὐτοῦ… 

Δημοκρατικὴ – Ἀντιφασιστικὴ Ἀθήνα τῶν …ἀστέγων ῥαγιάδων!!!

β.6. Καὶ τὴν ἰδίαν ἀκριβῶς ὥρα ποὺ ἀμέτρητες οἰκογένειες Ἑλλήνων συμπιέζονται, ὡς σαρδέλες, σὲ σπίτια 70-80 τετραγωνικῶν, ὅπου τὸ νὰ συγκατοικοῦν 8-15 ἄτομα κατήντησε σύνηθες γεγονός… (Πρόσφατος καταγγελία μητέρας τριῶν παιδιῶν, ποὺ Μ.Κ.Ο. τῆς ἠρνήθησαν στέγη, γιὰ τοὺς γνωστοὺς λόγους, ἐνᾦ ὑποχρεοῦται νὰ συγκατοικῇ μὲ τὴν πατρική της οἰκογένεια, λόγῳ οἰκονομικῆς ἀδυναμίας. Σύνολον νοματαίων 12!!!, σὲ μόλις 78 τετραγωνικά!!!)

Ὅλα αὐτὰ τὰ ἄθλια σαπρόφυτα λοιπὸν διακοπεύονται διαρκῶς, ἐπισήμως καὶ ἀνεπισήμως, μὲ ἢ χωρὶς προσχήματα, ἐνᾦ ἡ χώρα κυριολεκτικῶς λεηλατεῖται ἀπὸ τοὺς …«ἐπενδυτές» ποὺ πάλι τὰ σαπρόφυτα  μᾶς ἐπιβάλλουν. «Ἐπενδυτὲς» ποὺ μὲ τὴν σειρά τους, ἀνενόχλητοι, ἀτιμώρητοι καί, πρὸ παντός, ὑπὲρ ἄνω κάθε νόμου, ἐξακολουθοῦν, ὑπὸ τὴν σκέπη τῶν Μ.Κ.Ο. καὶ τοῦ Ο.Η.Ε. νὰ ξεπατώνουν ὅ,τι ἀπέμεινε ὄρθιο. Τόσο ἁπλᾶ…

Ἔχετε κάτι ἀκόμη νά ἐλπίζετε ἤ μήπως τελειώσαμε (ἐπὶ τέλους…!!!) μέ τίς ἐλπίδες καί κυττᾶμε, ὅπως ὅπως, νά σώσουμε κάτι ἀπό τά …ἄσωστα;;

Φιλονόη 

Σάμος – Μεταναστευτικό: Ανεξέλεγκτη η κατάσταση – Κλοπές, λεηλασίες και καταστροφές σε εξοχικές κατοικίες και ποιμνιοστάσια


Ανεξέλεγκτη παραμένει η κατάσταση με την ανομία και την παραβατικότητα από τους μετανάστες να αυξάνεται όλο και περισσότερο στο Βαθύ.
Φωτιές σχεδόν καθημερινά, διαδηλώσεις και ταραχές, λεηλασίες ακατοίκητων ξενοδοχείων και σπιτιών, κλειστών εξοχικών κατοικιών, καθώς και σε κατοικημένες κατοικίες όπου οι ιδιοκτήτες απουσιάζουν για κάποιους μήνες εισβάλλουν κλέβουν και καταστρέφουν ό,τι βρούν.
Μέχρι και κλοπές ζώων, και η απόγνωση των κατοίκων να έχει κτυπήσει κόκκινο.

Δείτε φωτογραφίες και σχολιασμούς της λεηλασίας εξοχικής οικίας, της οποίας η ιδιοκτήτρια ευρίσκεται στο εξωτερικό από δημοσίευση στο f/b αναγνώστριας μας:
Έφυγε το πάτωμα με αλυσοπρίονο και από διώροφο έγινε ισόγειο. Τις φωτογραφίες τράβηξα με fisheye για να χωρέσει όλη η καταστροφή σε ένα καρέ.


Αυτό ήταν το μπάνιο.. Όπως φαίνεται τα ξήλωσαν όλα και μεταφέρθηκαν στις παράγκες γύρω από το ΚΥΤ…

Eδώ βλέπετε την κουζίνα. Ξηλώθηκαν και τα ντουλάπια της και ο νεροχύτης.
Εκλάπη η πόρτα της και μόλις προ διημέρου εκλάπησαν και τα μπροστινά στόρια, όπως φαίνεται στην τελευταία φωτογραφία.

Σ’ αυτήν την σειρά φωτογραφιών βλέπετε την αποθήκη, στην οποία – μεταξύ άλλων- υπήρχε πίνακας και εξοπλισμός φωτοβολταϊκού συστήματος.
Από την όλη αποθήκη απέμειναν κουρέλια και λίγα καλώδια.Καταστράφηκαν ακόμα και τα κάτοπτρα.
Όλα αυτά σε δόσεις…..

Και λίγα πευκάκια….Οικολογική καταστροφή…

Άνοιξε και ο χώρος…..Αυτό απέμεινε….Οι φιλοξενούμενοι στην πόλη μας που τους παρέχουμε πλήρη ασυλία παρανόμων πράξεων, πρώτα έκλεβαν φρούτα και αυγά, έπειτα έσφαξαν το κοτέτσι μας, βρήκαμε τα κεφάλια των πουλερικών παλουκωμένα στους φράκτες, μετά έκλεβαν εργαλεία και μηχανήματα, ξυλεία, δεξαμενές και βρύσες, και τέλος γκρέμισαν τα κτίσματα συθέμελα! Για το λάδι μας ούτε λόγος, έκλεψαν και τις ελιές, άσε που είναι αδύνατον πλέον να μεταφέρεις ελιές στον περιφερειακό του ΚΥΤ! Μόνο οι μετανάστες και οι ΜΚΟ μπορούν ανενόχλητοι να μεταφέρουν τα πάντα!

Η ξυλεία για να κτισθεί αυτό το καλύβι είχε εισαχθεί από την Σμύρνη και χρονολογείτο από το 1930 περίπου, ήταν δε κτισμένο με την τεχνοτροπία μπαγδαντί. Θα τρίζουν τα κόκκαλα των παππούδων μας που το έφτιαξαν!

και η συνέχεια της καταστροφής και λεηλασίας με τις αποθήκες που υπήρχαν στον χώρο:

Τεράστια η οικονομική και ψυχολογική καταστροφή που υπέστη η άτυχη ιδιοκτήτρια της εξοχικής οικίας, ενώ γειτονικά κτήματα του ΚΥΤ έχουν καταληφθεί από τους μετανάστες, είτε μένοντας μέσα, είτε καταστρέφοντας ότι υπάρχει μέσα σε αυτά.

Σε διαφορετική ανάρτηση στο f/b αναγνώστης μας κτηνοτρόφος που διατηρεί ποιμνιοστάσιο στον δρόμο προς τον Π. Ηλίας πάνω από το ΚΥΤ αναφέρει:

«Πριν από λίγο καιρό στην περιοχή του προφήτη Ηλία πάνω από το ΚΥΤ μου έλειπαν ανά διαστήματα ζώα όταν χάθηκε το πρώτο νόμιζα ότι κάτι έπαθε και δεν το είχα καταλάβει σε λίγες μέρες τα ίδια (είχαν χαθεί είδη 3.
Στο τέταρτο που χάθηκε βρήκα αυτά τα αίματα τότε κατάλαβα ότι τα κλέβουν οι μετανάστες. Τα πήρα τα ζώα από εκεί και πήγα αλλού.
Σήμερα το βράδυ μπήκαν μέσα στο στάβλο του πατέρα μου και πήραν κι άλλο».

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Διαρκῶς διακοπευόμενοι…

 1. Φιλτάτη Φιλονόη,

  Καλησπέρα!

  Θερμά σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α (και) για το ανωτέρω αναστηλωθέν κείμενό σου, όπως και για την εν γένει τ ε ρ α σ τ ί α, εργώδη και λίαν αξιόλογη προσπάθειά σου να συντηρείς μίαν ε σ τ ί α ν εθνικής αυτογνωσίας και αντιστάσεως σε χαλεπούς καιρούς κατοχής, αιχμαλωσίας και γ ε ν ο κ τ ο ν ί α ς του Ελληνικού Έθνους.

  Το οποίον αντιμετωπίζει πλέον ό χ ι “απλώς” το φάσμα της γεωπολιτικής συρρικνώσεως ή και της απωλείας Εθνικής Κ υ ρ ι α ρ χ ί α ς (αυτά έχουν ή δ η επέλθει από μακρού χρόνου, και μάλιστα πολύ π ρ ο του καθεστώτος των “Μνημονίων”: διά της διαδοχικής εκχωρήσεως τεραστίου εύρους κυριαρχικών εξουσιών του πάλαι ποτέ Κυριάρχου Ελληνικού Κράτους εις ένα υ π ε ρ ε θ ν ι κ ό ν υβριδικόν κρατικόν μόρφωμα – την ούτω καλουμένη “Ε.Ε.[Σ.Σ.Δ.!]”

  Ούτε …”απλώς” (!) την απειλή Κ ο σ σ ο β ο π ο ι ή σ ε ω ς (να χάσει, φερ’ ειπείν, το [μ η κυρίαρχον] κρατίδιον την Θράκη ή την Λήμνο ή την Χίο). Σε άλλες εποχές, μέχρι των αρχών της μοιραίας δεκαετίας του 1990, αυτό θα ηκούετο ως ο απόλυτος εφιάλτης – ιδίως για Ελληνίδες και Έλληνες, όπως εσύ, ο γράφων και αρκετοί των αναγνωστών σου, θαρρώ. Σήμερα λέγω πλέον (Θού, Κύριε…), “Μακάρι να ήτο μ ό ν ο ν αυτό!”

  Διότι αυτό που αντιμετωπίζομε πλέον είναι ο ά μ ε σ ο ς και ο ρ α τ ό ς κίνδυνος ιστορικού και βιολογικού θ α ν ά τ ο υ του Ελληνικού Έθνους – εξ αιτίας και συνεπεία της εκτεταμένης, γιγαντιαίας κλίμακος, αλλοιώσεως της εθνολογικής συνθέσεως και της πολιτικής Μαζικού Ε π ο ι κ ι σ μ ο ύ του Ελληνικού Μητροπολιτικού Γεωϊστορικού Χώρου με ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α αλλοφύλων (και κατά κανόνα, αλλοθρήσκων) ε ι σ β ο λ έ ω ν και ε π ο ί κ ω ν.

  Την οποίαν πολιτική εφήρμοσε, με ασύλληπτα απαράμιλλη συνέπεια, συνέχεια, μεθοδικότητα, στοχοπροσήλωσι και αποτελεσματικότητα, το κρατούν ολιγαρχικόν κοινοβουλευτικόν καθεστώς, ήδη από της δεκαετίας του 1990, και εξακολουθεί να εφαρμόζει απαρεγκλίτως μέχρι σήμερον. Με πρόδηλον ου μην αλλά και διακεκηρυγμένον σκοπόν την μετάλλαξι του πάλαι ποτέ ε θ ν ι κ ο ύ κράτους των Ε λ λ ή ν ω ν εις πολυπολιτισμικόν ο υ δ ε τ ε ρ ο ε θ ν έ ς μόρφωμα.
  Και την α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ ι του ιθαγενούς πληθυσμού διά των αλλοφύλων.

  Η οποία, κατά πάσαν βεβαιότηταν, θα έχει περατωθεί μέχρι του έτους 2040 περίπου, όπως σημείωνα και στο πόνημά μου “Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ”, το οποίον είχες την ευγενή καλωσύνη να παρουσιάσεις εσχάτως.
  Και η οποία α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ ι ς του αυτόχθονος πληθυσμού υπό των εποίκων φαίνεται, πλέον, μαθηματικώς β ε β α ί α και μ η αναστρέψιμος εξέλιξις.

  Ούτως εχόντων των πραγμάτων, επίτρεψέ μου κάποιες παρατηρήσεις επί ενίων εκ των σημείων που θίγεις:
  Πρώτον, οι (εισέτι Έλληνες το γένος) κάτοικοι των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου (Χίος, Σάμος, Λέσβος κ.ο.κ.) είναι, φευ, άξιοι της μοίρας των!
  Εισπράττουν τα επίχειρα της μωρίας των!

  Μωρίας τεκμαιρομένης, ασφαλώς, εκ των π ο λ ι τ ι κ ώ ν ε π ι λ ο γ ώ ν τους: Μαζικώς εψήφισαν πολλάκις, και κατά την εικοσαετίαν προ του 2015 και εν έτει 2015 αλλά και λίαν προσφάτως, το 2019, υπέρ πολιτικών σχηματισμών, οι οποίοι ομνύουν εις τα δόγματα του Ολοκληρωτικού Μετα-εθνικού Προοδευτισμού και Εθνομηδενισμού. Και οι οποίοι σχηματισμοί, συνεπώς, αναφανδόν και αποδεδειγμένως τάσσονται υπέρ των α ν ο ι κ τ ώ ν σ υ ν ό ρ ω ν, του Ε π ο ι κ ι σ μ ο ύ και της μετατροπής της (κάποτε) Ελλάδος σε πολυπολιτισμικόν μόρφωμα (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ κ.ο.κ.).

  Αλλά και μωρίας αδιαμφισβητήτως τεκμαιρομένης εκ της προσωπικής στάσεως των κατοίκων Λέσβου, Χίου, Σάμου κ.ο.κ. έναντι της ε ι σ β ο λ ή ς, επιδειχθείσης και εν έτει 2015, όταν …υ π ε δ έ χ ο ν τ ο τις ο ρ δ έ ς των αλλοφύλων (και αλλοπίστων) εισβολέων/ εποίκων με …ανοικτάς αγκάλας, αλλά και μετέπειτα, όταν εξηκολούθησαν να υποδέχονται ασμένως ή, πάντως, άνευ ουδεμιάς αντιστάσεως τους εισβολείς/ εποίκους. Το ότι κατάπιναν αμάσητα τα γελοιωδέστατα προπαγανδιστικά αφηγήματα της Υπερεθνικής Ελίτ και των ενταύθα ανδρεικέλων της (πολιτικών κομμάτων, Μέσων Μαζικής Εκπορνεύσεως κ.λ.π.) περί “δυστυχών προσφύγων”, δεν αποτελεί δικαιολογίαν αλλά, απ’ εναντίας, περαιτέρω απόδειξιν της ηλιθιότητός των.

  Σημειωτέον ότι τα γράφω αυτά ά ν ε υ οιασδήποτε χαιρεκακίας!
  Ως κάτοικος των Κ ατ ε χ ο μ έ ν ω ν Συνοικιών του ευρυτέρου κ έ ν τ ρ ο υ της πρωτευούσης έχω υ π ο σ τ ε ί – και εγώ και η οικογένειά μου – ήδη από δύο δεκαετιών και πλέον αυτά που τ ώ ρ α, τα τελευταία έτη, “λούζονται” οι κάτοικοι των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου (χωρίς, μάλιστα, να ιδρώσει το αυτί κανενός καθεστωτικού παράγοντος!):
  – υφαρπαγή Πατρίδος,
  – ραγδαία και κατακόρυφος πτώσις της ποιότητος του βίου,
  – διαρκής α π ε ι λ ή κατά της ζ ω ή ς, τ ι μ ή ς και π ε ρ ι ο υ σ ί α ς των ιθαγενών εκ μέρους των εισβολέων/εποίκων,
  – κατάληψις κάθε σπιθαμής δημοσίου, ενίοτε δε και ιδιωτικού, χώρου από τα στίφη των εποίκων,
  – κατακόρυφος πτώσις της (ούτως ή άλλως, προβληματικής) ποιότητος των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, προνοίας και δημοσίας παιδείας,
  – διασπορά φ ό β ο υ μεταξύ των αυτοχθόνων,
  – καταναγκαστικός ε κ π α τ ρ ι σ μ ό ς όσων εξ αυτών μπορούσαν να αποδράσουν προς άλλες συνοικίες,
  – εγκλωβισμός των πλέον αδυνάτων εις τα Κ α τ ε χ ό μ ε ν α (Άγ. Παντελεήμων, Άγ. Νικόλαος, Κυψέλη, Πλατεία Αμερικής, Πλ. Αττικής, Σταθμός Λαρίσης, Πεδίον του Άρεως, Κ. Πατήσια κ.λ.π.), ήτοι των ηλικιωμένων, των οικονομικώς άλλοτε ευκαταστάτων, πλην όμως εξουθενωθέντων από τις τροτσκιστικές πολιτικές καταληστεύσεως των ιθαγενών Ελλήνων, που εφήρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις του τροτσκιστικού τόξου (από τον θλιβερόν ψευδο-εθνικόφρονα ε γ γ ο ν ό ν της συγγραφέως μέχρι τους απροκαλύπτως εθνομηδενιστές) και λοιπά και λοιπά…

  Θα διερωτηθεί κανείς, ευλόγως και δικαίως: Και εσείς στην Αθήνα, τι εκάματε; Πολλά! Ιδίως από το 2008 και εντεύθεν. Δεν είναι σκόπιμον να επεκταθώ.
  Δι’ ο και το κρατούν ολιγαρχικόν, ιδιαζόντως α ν τ ε θ ν ι κ ό ν καθεστώς κινητοποίησε άπαντας τους κ ρ α τ ι κ ο ύ ς και π α ρ α κ ρ α τ ι κ ο ύ ς μηχανισμούς του και μετήλθε παντός αθεμίτου μέσου, προκειμένου να εξουδετερώσει, να απονομιμοποιήσει ιδεολογικώς, να καταστείλει διά των παρακρατικών δ ο λ ο φ ο ν ι κ ώ ν σ υ μ μ ο ρ ι ώ ν τύπου ANTIFA και, εν τέλει, να διώξει π ο ι ν ι κ ώ ς κάθε κίνησι, πρωτοβουλία, ενέργεια ή και φ ω ν ή ακόμη αντιστάσεως στην εισβολή, στον εποικισμό και στον εξισλαμισμό.

  Και πάλιν, βεβαίως, ουδόλως συγχωρείται μία μεγάλη μερίς των [Ελλήνων] κατοίκων των Αθηνών για τις πολιτικές επιλογές της, και κατά τα προηγούμενα έτη και μόλις προσφάτως. Εκείνο δε που είναι αληθώς εξοργιστικόν είναι ότι ευρέθησαν, κατά τα φαινόμενα, άνθρωποι κατοικούντες εν Αθήναις και ψηφίσαντες όχι μόνον κατά τις βουλευτικές αλλά και κατά τις δ η μ ο τ ι κ έ ς εκλογές ακόμη τους θιασώτες των Α ν ο ι κ τ ώ ν Σ υ ν ό ρ ω ν!

  Βάσιμος, βεβαίως, η ένστασις εν προκειμένω ότι κάποιοι ψηφίζοντες δεν ζουν καν εν Αθήναις: Ως αριστεροί και προοδευτικοί (ή έστω, φιλε-left) οι ίδιοι, διαμένουν εις τα πολυτελή προάστεια (Εκάλη, Ερυθραία, Μαρούσι, Ψυχικόν ή, “έστω”, Χαλάνδρι κ.λ.π.), διατηρούντες όμως τα εκλογικά δικαιώματα στον δήμο Αθηναίων. Και “κατεβαίνουν” την ημέρα των εκλογών για ένα καφέ (και για να εισπράξουν τα ενοίκια από τις δεκάδες των εποίκων, που έχουν τσουβαλιάσει εις τα απειράριθμα διαμερίσματα του παππού, της γιαγιάς, της θείας Ευλαμπίας, του νονού και ούτω καθ’ εξής). Και για να κάνουν και ένα κ ή ρ υ γ μ α α ν τ ι-ρ α τ σ ι σ μ ο ύ εις τους εγκλωβισμένους εις τα Κατεχόμενα, επί τη ευκαιρία!

  Αλλά και πάλιν, όσον νόθον και αν είναι το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας (που είναι – περί αυτού ουδεμία αμφιβολία χωρεί!), τούτο δεν αποτελεί ά λ λ ο θ ι για τις πολιτικές επιλογές μιας (οπωσδήποτε μεγάλης) μερίδος συμπολιτών μας.

  Για να επιστρέψουμε εις τα των ν ή σ ω ν, όμως:
  Υποτίθεται ότι εκεί τα πράγματα ήσαν πολύ πιο “μαζεμένα” και “οικογενειακά” από ό,τι στην χαώδη πρωτεύουσα.
  Υποτίθεται ότι οι περιλάλητες τοπικές κοινωνίες εκεί δεν είναι σχήμα λόγου, εν αντιθέσει προς την Αθήνα.
  Υποτίθεται ότι, κατ’ αντιδιαστολήν προς την πρωτεύουσα (όπου κανείς σχεδόν δεν γνωρίζει πια τον γείτονά του), στα νησιά είναι όλοι, περίπου, “bedfellows”, κατά πως λέγουν και στην νεοελληνική!

  Άρα, θα ανέμενε κανείς από αυτές τις “τοπικές κοινωνίες” κάποιας (οσονδήποτε ελλιπούς) μορφής [αυτο-]οργάνωσι και α υ τ ο ά μ υ ν α έναντι του Εποικισμού.

  Το έλασσον θα ήτο η (παντί τρόπω) π α ρ ε μ π ό δ ι σ ι ς ελλιμενισμού ή προσορμίσεως (μεγάλων και μικρών) σκαφών μεταφερόντων εισβολείς και εποίκους.

  Και, φυσικά, η διαρκής, επί 24ώρου βάσεως όχλησις προς τους “πολιτικούς ταγούς” και η διαρκώς επαναλαμβανομένη προειδοποίησις των κατοίκων προς όλους τους π ο λ ι τ ι κ ο ύ ς παράγοντες των τοπικών κοινωνιών ότι “δ ε ν θα μπορούν να σταθούν” όχι στην Βουλή ή στο Δημαρχείον αλλ’ ούτε στο καφενείον της πλατείας ή στην εκκλησία διαρκούσης εθνικής ή θρησκευτικής εορτής, εάν συναινέσουν στον Εποικισμό.

  Αντ’ αυτών, εξ όσων γνωρίζω, στην τελευταία φάσι της Ε ι σ β ο λ ή ς και του Εποικισμού (2015 έως σήμερον) σ υ ν ή ρ γ η σ α ν άπαντες οι καθεστωτικοί παράγοντες: υπουργοί, βουλευταί, περιφερειάρχαι, δήμαρχοι και λοιποί αυτοδιοικητικοί της περιοχής (ό λ ω ν των τάσεων του εθνομηδενιστικού τόξου, ήγουν κ α ι της τότε Κυβερνήσεως κ α ι της τότε Αντιπολιτεύσεως).
  Και βεβαίως, συνήργησαν (καθιστάμενες τοιουτοτρόπως επίορκες) όλες οι Δημόσιες Αρχές (Λιμενικές, Αστυνομικές, Στρατιωτικές, Δικαστικές κ.λ.π. κ.λ.π.).

  Και, “φυσικά”, τεραστίαν, ει μη και την πρωτίστην ευθύνην, για την διευκόλυνσι του Εποικισμού φέρει η Ορθόδοξος Ε κ κ λ η σ ί α της Ελλάδος (ή, προκειμένου περί Λέσβου, Χίου κ.λ.π., του Πατριαρχείου του Φαναρίου).

  Οπότε φθάνω αισίως (επί τέλους!) στην δευτέρα παρατήρησι:

  Η Ε κ κ λ η σ ί α δεν θα ώφειλε να έχει ήδη παρέμβει και για την προκειμένη αλλά και για τις λοιπές (πεντακόσιες τόσες, παρακαλώ!) περιπτώσεις β α ν δ α λ ι σ μ ώ ν και β ε β η λ ώ σ ε ω ς ιερών ναών, οι οποίες έλαβον χώραν εντός του 2019;

  Ο (φερόμενος ως) Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος ή η Ιερά Σύνοδος ή το Νομικόν Γραφείον αυτής δεν θα ώφειλε να έχει ήδη υποβάλει μήνυσιν, και δη με τις επιβαρυντικές πρόνοιες του αντεθνικού, εκτρωματικού, δολίως καλουμένου “αντι-ρατσιστικού” νόμου (τον οποίον επέβαλε εν Ελλάδι, εν έτει 2014, κατόπιν έ ξ ω θ ε ν εντολής, ο θλιβερός και μοιραίος για την Πατρίδα ψευδο-εθνικόφρων πολιτικάντης);

  Παρεμπιπτόντως, τον αυτόν νόμον δεν θα έδει όπως αξιοποιήσει η Εκκλησία και στην περίπτωσι της ιεροσυλίας της διαπραχθείσης στο Ν α ύ π λ ι ο ν;

  Αλλ’ όπως έχει πολλάκις αναφέρει ο αξιότιμος κ. Δ. Μιχαλόπουλος, η Εκκλησία αποτελεί το κυριώτερον έρεισμα του (από πολλών δεκαετιών κρατούντος) τροτσκιστικού καθεστώτος εν Ελλάδι!

  Συγγνώμη διά την μακρηγορίαν!

  Καλό βράδυ και καλή Πρωτοχρονιά!

  • Εὐχαριστῶ γιὰ τὸ μακροσκελὲς σχόλιον, διότι εἶναι κατατοπιστικότατον.
   Θὰ σημειώσω τὰ ἐξῆς μόνον:
   1. Περὶ νοθείας τῶν ἐκλογῶν. Ἡ ἀποχή, ἄγνωστος παράγων γιὰ τοὺς καταμετρητές, ἔφθανε τὶς πρῶτες δύο ὧρες τῶν τελευταίων ἐκλογῶν στὸ 72%. Ὅταν ἔγινε ἀντιληπτό, «ἔπεσαν» οἱ αὐτόματες δημοσιεύσεις κι ὅταν ἐπανῆλθαν ἐκκινήθη στὰ γνωστὰ ποσοστά.
   2. Περὶ τῶν κουδουνισμένων (ὅπως τοὺς ἀποκαλῶ). Πέραν τοῦ ἀνυπάρκτου τῆς προσωπικότητός τους, τονίζω συχνά-πυκνὰ τὴν …περίεργο γενετική τους καταγωγή. Τὸ σχέδιον ἀντικαταστάσεως τῶν πληθυσμῶν εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐξυφάνθη μὲ μετέχοντες ἰθαγενεῖς.
   3. Περὶ τῆς ἀντιδράσεως, ἤ μή, τῶν ἰθαγενῶν. Ὅπως ἤδη διεπίστωσες τὸ πείραμα ἦταν ἰδιαιτέρως σιωπηλό, ἐπικίνδυνο καὶ καταληκτικῶς ἐκφοβιστικό, ἰδίως γιὰ τοὺς ἀντιδρῶντες. Ἀντισυνταγματικότητες, παρανομίες καὶ διάφορες μορφὲς καταχρήσεως ἐξουσίας, εἶναι μόνον ἐλάχιστα ἐκ τῶν πραγματικῶν παρασκηνιακῶν ἐγκλημάτατων.

   Πάντως κυττῶντας αὐτὴν τὴν εἰκόνα ποὺ περιέγραψες, τολμῶ, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, νὰ ἀναρωτηθῶ ἀναφορικῶς μὲ τὸ ἐὰν μᾶς ἀξίζῃ, ἤ ὄχι, ἡ χώρα. Οἱ πραγματικὲς δοκιμασίες εἶναι ἐμπρός μας καὶ ἐὰν δὲν τὶς περάσουμε ἐπιτυχῶς δικαίως θὰ τὴν ἀπωλέσουμε. (Ἀναφέρομαι στὸ σύνολον καὶ ὄχι στὶς διάφορες ἐξαιρέσεις του, ποὺ ἀκόμη ἀντιδροῦν.)
   Εὔχομαι καλή, ὅσο τὸ δυνατόν, χρονιά.

  • καλησπέρα , καλή χρονιά και καλά Χριστούγεννα.
   Και ο αξιότιμος καθηγητής και ιστορικός Μιχαλόπουλος Δημήτριος αλλά και εσείς αναφέρεστε στο τροτσκιστικό ή τροτσκιστικής εμπνεύσεως καθεστώς. Δυστυχώς όμως ουδείς μέχρι στιγμής το έχει ορίσει και κυρίως κανείς δεν έχει δώσει κάποια βιβλιογραφία για να το μελετήσουμε σαν ένα σύνολο. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του στην διοίκηση της οικονομίας και του κράτους μέχρι και στο πως καθορίζει την εκκλησία και την σχέση αυτής με το ποίμνιο αλλά και την πολιτική δομή της χώρας. Αν γίνεται δώστε παρακαλώ κάποια προτεινόμενα συγγράμνατα για να μελετήσουμε το φαινόμενο αυτό αλλά και κάποια είναι ορισμένα κύρια σημεία της ζωή και κυρίως των κοινωνικών και όχι μόνο επαφών του “Τρότσκυ” , π.χ. χρηματοδότες και υποστηρικτές.
   Και κάτι ακόμα. Το άνω σύγγραμα το έχω μελετήσει και είναι όντως ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ (όπως και ακόμα 2 συγγράμματά σας τα οποία έχω μελετήσει και αρκετά αρίστης ποιότητος κείμενά σας τα οποία έχω βρει στο διαδίκτυο ) Μου έχουν δημιουργηθεί όμως ορισμένες απορίες τις οποίες βέβαια δεν μπορώ να εκφράσω εξαιτίας του περιορισμένου χώρου. Αλλά αν είχα 2 ερωτήσεις προς εσάς μιας και από τα γραπτά σας φαίνεστε ο κατάλληλος για να απαντήσει είναι οι εξής : όλα τα γεγονότα του πρώτου μισού στον 20ό αιώνα (και κυρίως τα καθεστώτα που δραστηριοποιήθηκαν στην διάρκειά του) εξηγούνται με όρους λογικής / γεωπολιτικής για έλεγχο πρώτων υλών, για συγκέντρωση κεφαλαίου και ισχύος , για διείσδυση σε αγορές και την προάσπιση υλικών και οικονομικών συμφερόντων ή θεωρείται πως υπάρχει και μια μεταφυσική διάσταση σε όλα τα γεγονότα είτε από την πλευρά των πρωταγωνιστών σε αυτά (ηγετών) είτε από του ανθρώπους που προωθούν και υποστηρίζουν τα πρόσωπα αυτά ( ισχυρούς παράγοντες και ομάδες ελίτ)?Ακόμα μιας και εμένα με έχει απασχολήσει το ζήτημα της Ευραραβίας (Eurabia) θεωρείται ότι γίνεται απλά για λόγους οικονομικούς ή όχι μιας και ο Kalergi είχε ορισμένα ιδέες κάπως περίεργες…..όπως και οι κοινωνικές του συναναστροφές ….Και για να μην κουράζω τα όσα γράφονται για τους μεγάλους χρηματοδότες των καθεστώτων του περασμένου αιώνα ισχύουν ή όχι?

   Ευχαριστώ εκ των προτέρων
   Υ.Γ. που μπορούμε να βρούμε τα κείμενά σας στην ΝΕΜΕΣΙΣ και στο Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων διότι δεν μπορώ να τα βρω…
   Όλα αυτά βεβαίως αν είστε ο συγγραφέας που φαντάζομαι από τον τρόπο γραφείς και εκφράσεώς σας πως είναι.
   Με εκτίμηση.

Leave a Reply