Νάιλον ντουντοῦκες, ψόφιες ἰδεολογίες

Φθάσαμε αἰσίως πρὸ τῆς τελικῆς εὐθείας τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν καὶ ἐναγωνίως παρακολουθοῦμε τὶς μεταγραφὲς τῆς τελευταίας στιγμῆς. Ἀκόμα καὶ τώρα, «πολιτικοὶ» κάθε ἀποχρώσεως ἀλλάζουν χωρὶς δευτέρα (πιθανότητα) σκέψεως «στρατόπεδο», παραμένοντας πιστοὶ σὲ τρεῖς ἀποχρώσεις: Συνέχεια

Θὰ ἔχουμε καὶ κάτι νὰ διαβάζουμε στὴν ξαπλώστρα μας

Θὰ ἔχουμε καὶ κάτι νὰ διαβάζουμε στὴν ξαπλώστρα μας τώρα τὸ καλοκαιράκι…

Πέρασαν δέκα χρόνια μετὰ τὴν ἀπόδραση τοῦ Βασίλη Παλαιοκώστα μὲ ἑλικόπτερο ἀπὸ τὶς φυλακὲς Κορυδαλλοῦ τὸ 2009. Μία ἀπόδρασις ποὺ τὴν εἶχε ἐπαναλάβη λίγα χρόνια πρίν, τὸ 2006, ὅταν εἶχε δραπετεύση μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ἀπὸ τὶς «τρύπιες» φυλακὲς Κορυδαλλοῦ μαζὺ μὲ τὸν διαβόητο Ἀλβανὸ κακοποιό, Ἀλκὲτ Ῥιζάι, τὸν ὁποῖο ἐγνώρισε τὸ 2003, ὅποτε καὶ μετεφέρθη στὶς φυλακὲς Κορυδαλλοῦ ἀπὸ τὶς φυλακὲς τῆς Κερκύρας, ὅπου οἱ φύλακες ἐνετόπισαν στὸ κελλὶ τοῦ ἕνα λεπτομερὲς σχέδιο ἀπόοδράσεως. Σήμερα, δέκα ὁλόκληρα χρόνια ἀργότερα, παραμένει «ἀσύλληπτος», παρὰ τὸ ὅ,τι ἔχει ἐπικηρυχθῆ μὲ 1.000.000€ ἀπὸ τὴν Interpol. Κι ἐπειδὴ σὲ αὐτὴν τὴ Χώρα, ὅταν ἔχῃς ΣΥΡΙΖΑ γιὰ κυβέρνηση, δὲν πρέπει νὰ σὲ ξεχνᾷ ὁ κόσμος, κυκλοφόρησε βιβλίο μὲ τίτλο: «Μία φυσιολογικὴ ζωή. Δράσεις καὶ ἀποδράσεις ἑνὸς ἐπικηρυγμένου».
Γελοῦν καὶ οἱ …γραφομηχανές!!!

Συνέχεια

Λύτρα Ὑποθέσεως Παναγοπούλου, ποὺ ἀκόμη κάνουν …βόλτες!!!

Ὑπόθεσις Παναγοπούλου: τὰ λύτρα ἀκόμη κάνουν βόλτα…

Ἦταν 12 Ἰανουαρίου τοῦ 2009, ὅταν ἀπήχθη ὁ ἐφοπλιστὴς Περικλῆς Παναγόπουλος ἀπὸ τρεῖς μαυροντυμένους κουκουλοφόρους. Ὁ ἐφοπλιστής, μετέβαινε ἀπὸ τὸ σπίτι του στὸ Καβούρι πρὸς τὰ γραφεῖα τῆς ναυτιλιακῆς του ἑταιρείας στὴν Βούλα, ὅταν ἕνα μαῦρο βᾶν τοῦ ἔκλεισε τὸ δρόμο καὶ τρεῖς ἄνδρες τὸν ἀπήγαγαν μὲ τὴν ἀπειλὴ ὅπλων. Ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ σημεῖο καὶ μετά, ἐπηκολούθησαν σκληρὲς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν σύζυγό του καὶ τελικῶς ἀπεφασίσθη νὰ δοθοῦν 30.000.000€ ὡς λύτρα. Ἀφοῦ τὰ χρήματα ἐδόθησαν, ὁ ἐφοπλιστὴς ἀπηλευθερώθη στὶς 20 Ἰανουαρίου 2009, λίγο μετὰ τὶς 01:00 στὸ Χαϊδάρι, ὅπου καὶ τὸν παρέλαβε περιπολικό. Συνέχεια

Ἰδιαιτέρως στοχευμένη ἡ ἔρευνα γιά τό Μάτι;

Δὲν ξέρω ποιοὶ εἴδατε τὸ ῥεπορτὰζ τοῦ «ΣΚΑΙ» γιὰ τὸ Μάτι, ἀλλὰ βλέποντάς το, μοῦ βγῆκε τὸ δικό μου μάτι… Συνέχεια

Ὥρα ἐξηγήσεων κι ἀποδόσεως εὐθυνῶν γιὰ τὰ πολιτιστικὰ ἐγκλήματα στὴν Χαλκίδα

Πρόσφατα ἀναφέρθηκα σὲ δύο τεράστια ἐγκλήματα ἀρχαιολογικῆς καὶ ἱστορικῆς σημασίας ποὺ διαδραματίζονται στὴν Χαλκίδα. Συνέχεια

Προέχουν οἱ ἀρχαιότητες τῶν «ἐπενδύσεων»;

Γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια, τὸ ΚΑΣ (Κεντρικὸ Ἀρχαιολογικὸ Συμβούλιο) ἀπεφάσισε νὰ κάνῃ τὴν δουλειά του κι ἔπεσαν νὰ τὸ φᾷν ὅλα τὰ κοράκια καὶ τὰ ῥεμάλια, μὲ πρώτη καὶ καλλιτέρα τὴν Νέα Δημοκρατία, ποὺ δείχνει ἐμπράκτως (γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ) τὴν ἀδιαφορία της γιὰ τὸν ἀρχαιολογικὸ πλοῦτο τῆς Χώρας. Μία ἀδιαφορία, ποὺ δὲν ἔδειξε βεβαίως ὁ θανὼν Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης, ὅταν ἦταν ν’ ἁρπάξῃ ἀρχαιολογικοὺς θησαυροὺς ἀπὸ παντοῦ, οὔτε ὅταν, μὲ …μυστηριώδη τρόπο, ἐνεπλέκετο στὸ νὰ ἐξαφανισθοῦν, μὲ ἑλικόπτερα, οἱ χρυσὲς λίρες ἀπὸ τὴν Ἐρέτρια καὶ ἀλλοῦ. Τώρα πιά, ἡ κόρη του Ντόρα φροντίζει νὰ συνεχίσῃ τὸ ἔργο τοῦ μπαμπά. Συνέχεια