Ξεφτίλα ΕΛ.ΑΣ.!!!

Σημείωσις ἱστολογίου:
Ἐπεὶ δὴ ἔγινε παρανόησις, ἀναφορικῶς μὲ τὸν ῥόλο τοῦ εἰκονιζομένου, κου  Ἀνθρακέα, ποὺ τελικῶς δὲν ἦταν …ἔγχρωμος, ἔχουμε ἐπανατοποθετηθῆ ἐδῶ:

Χρυσαυγίτικες ἤ …σκέτες δολιοφθορές διέλυσαν τό συλλαλητήριο;

Κατὰ τὰ ἄλλα ἡ ἔρευνα τοῦ κου Μεταξᾶ σαφῶς καὶ ἰσχύει, μόνον ποὺ βλέπαμε, παραπληροφορημένοι, σὲ ἄλλες …κατευθύνσεις.

Ἐπὶ πλέον ἐπαναλαμβάνουμε πὼς ἄλλο οἱ προπαγάνδες καὶ οἱ δολιοφθορὲς καὶ ἄλλο οἱ πατριῶτες ποὺ ἀντιμετώπισαν τὴν ἐπιθετικότητα τῶν πραιτωριανῶν.

Γιά ποιάν δημοκρατία μιλᾶμε;
Σέ ποιό δημοκρατικό πολίτευμα ἀναφερόμεθα;

Οἱ φωτογραφίες ἐλήφθησαν ἀπὸ τὸν φίλο Β.Χ. (ὡς σχόλια σὲ δημοσίευσή μου).

Ἐδῶ θαυμάζουμε τὸ θέατρο τοῦ σταλινικοῦ καθεστῶτος τῶν Ἀθηνῶν, μὲ τοὺς νεοκομιτατζῆδες ἐν πλήρῃ δράσει!!!
Συνέχεια

Νέες ἀμερικανιές ἤ κάτι χειρότερον ἡ «ὀνοματοδοσία» κακοκαιριῶν;

Ἀπὸ τότε ποὺ ξεκίνησε καὶ στὴν Ἑλλάδα αὐτὴ ἡ ἀμερικανιὰ τῆς βαπτίσεως τῶν καιρικῶν φαινομένων, παρακολουθῶ τὰ ὀνόματα ποὺ ἐπιλέγουν.

Αὐτὸ τὸ «Τηλέμαχος» μοῦ προεκάλεσε ἰδιαιτέρα ἐντύπωση. Εἰδικὰ ἀφοῦ ἕπεταί της… «Σοφίας». Συνέχεια

Χώρα …ὑπέρ-σεξουαλική!!!

Τελικά, αὐτὴ ἡ Χώρα εἶναι ἡ πιὸ σεξουαλικὴ ποὺ ὑπάρχει. Διαπιστώνεις ὅτι ὅλα ἔχουν νὰ κάνουν μὲ …ὄρχεις καὶ πρωκτοὺς (τὰ γράφω στὴν καθαρεύουσα γιατί ἔτσι εἶναι πιὸ εὔκολο γιὰ τὸν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο νὰ δεχθῇ τὶς λέξεις χωρὶς νὰ ὑποστῇ «σόκ»). Συνέχεια

Ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει

Τὸ μήνυμα αὐτῆς τῆς χρονιᾶς ἦταν ἕνα καὶ παραμένει διαχρονικό:

Ἡ Ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει!!! 

Συνέχεια

Γιατὶ οἱ εἰκόνες δὲν εἶναι τὸ πρόβλημα

Σᾶς ἐνοχλοῦν οἱ εἰκόνες;

Καλὰ κάνουν! Συνέχεια

Χόρτασες ἀπό ξενόφερτα πρότυπα ἑλληνάκο;

Ὅλα ἐν τάξει ἑλληνάκο;;;
Μαυροπαρασκευιάσθηκες ἐψές;;; 

Συνέχεια