Γνωρίζουμε τό ποία πράγματι εἶναι ἡ ἀληθής ἀριστερά;

Ἕνα σωρὸ «ἀριστερὰ» κόμματα ἔχουν γεμίση τὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια.
ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ (μ-λ), ΟΑΚΚΕ, ΟΚΔΕ, ΕΕΚ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, μὰ καὶ τόσα ἄλλα, ποὺ δὲν τὰ προλαβαίνουμε.
Ποιὰ ὅμως εἶναι αὐτὴ ἡ «ἀριστερὰ» ποὺ κόπτεται δῆθεν γιὰ τοὺς ἐργαζόμενους καὶ γιὰ τὸ λαό;

Τὸ ἔμβλημα τῆς Comintern (Κομμουνιστικῆς Διεθνοῦς)

Πρόκειται γιὰ τοὺς συνεχιστὲς τῶν παραδόσεων τῆς Κομμουνιστικῆς Διεθνοῦς (Comintern), ἀλλὰ καὶ τοῦ «Λαϊκοῦ Κομισαριάτου Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων», γνωστὸ καὶ ὡς «Ἐν Κὰ Βὲ Ντὲ» (ΝΚΒΝτ). Τὸ ΝΚΒΝτ, ἦταν ἐκεῖνο ποὺ οὐσιαστικὰ ἑδραίωσε τὸν Ἰωσὴφ Στάλιν.

Τὸ ἔμβλημα τοῦ Λαϊκοῦ Κομισαριάτου Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων (ΝΚΒΝτ).

Μία ἀπὸ τὶς περίφημες δράσεις τοῦ ΝΚΒΝτ, εἶναι καὶ ἡ «ἑλληνικὴ ἐπιχείρησις». Αὐτὴ ἀφοροῦσε στὴν ἐκκαθάριση καὶ ἐξόντωση ὅλων τῶν Ἑλλήνων στὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση (ΕΣΣΔ). Τὸ σχετικὸ ἔγγραφο, στὴν παράγραφο 2, ἀναφέρει χαρακτηριστικά:
Δελτίον τῆς Ἐν Κὰ Βὲ Ντὲ γιὰ τὴν σύλληψη τοῦ Κωνσταντίνου Φεντόροβιτς Τσελπᾶν διευθυντικοῦ στελέχους ἐργοστασίου στὸ Χάρκοβο. Συνελήφθη στὶς 15 Δεκεμβρίου 1937 καὶ ἐξετελέσθη.  Μὲ κόκκινη ὑπογράμμιση ἡ ἔνδειξις πὼς εἶναι ἑλληνικῆς καταγωγῆς.

«Ὅλοι οἱ Ἕλληνες (Ἕλληνες πολῖτες καὶ πολῖτες τῆς ΕΣΣΔ) εἶναι πρὸς σύλληψιν βάσει τῶν παρακάτω κατηγοριῶν:

  • α) ὅσοι εὑρίσκονται σὲ ἐνεργὸ δράση καὶ τὴν ἀναπτύσσουν
  • β) πρώην μεγαλέμποροι, κερδοσκόποι, κλεπταποδόχοι καὶ ἀνταλλακτὲς συναλλάγματος
  • γ) ὅσοι Ἕλληνες ἐκτελοῦν ἀντισοβιετικὲς ἐθνικιστικὲς ἐργασίες, κυρίως ἀνάμεσα στὰ στρώματα τῶν κουλάκων, καθὼς καὶ αὐτοὺς ποὺ κρύβονται ἀπὸ τὴν ἀποκουλακοποίηση
  • δ) πολιτικοὶ μετανάστες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ ὅλοι οἱ Ἕλληνες ποὺ ἀφίχθησαν παράνομα στὴν ΕΣΣΔ, ἀνεξαρτήτως ἀπὸ ποιὰν χώρα κατέφθασαν
  • ε) ὅλοι οἱ Ἕλληνες οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐγκατασταθῆ στὴν περιοχὴ τῆς ΕΣΣΔ καὶ λειτουργοῦν ὡς προσωπικό του ΛΚΕΥ (NKVD) καὶ τοὺς Τμήματος Ἀναγνωρίσεως τοῦ Κόκκινου Στρατοῦ.»

Στὴν περιοχὴ Κόλυμα ἦταν τὰ Γκούλαγκ ποὺ ἔστελναν τοὺς Ἕλληνες.

Οἱ διαταγὲς εἶναι σαφεῖς!
Ἡ ἐξόντωσις τῶν Ἑλλήνων τῆς ΕΣΣΔ, ἀπὸ 16 ἐτῶν καὶ ἄνω, ἐπεκτάθηκε παντοῦ. Σὲ ὅλην τὴν ἐπικράτεια, μὲ πολὺ μῖσος. Μόνον στὴν Οὐκρανία, ὑπολογίζεται πὼς ὑπῆρξαν 6.000 περίπου Ἕλληνες θύματα τῆς «ἑλληνικῆς ἐπιχειρήσεως». Σὲ δέκα (10) μόνον ἡμέρες, οἱ συλλήψεις τῶν Ἑλλήνων εἶχαν ἀνέλθη σὲ 8.000, σὲ ὁλόκληρο τὴν ΕΣΣΔ. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτούς, ἐξετελέσθησαν. Ὅσοι δὲν ἐξετελέσθησαν, ἐφυλακίσθησαν καὶ ᾠδηγήθησαν στὰ Σοβιετικὰ Γκούλαγκ.

Γκούλαγκ.

Στὶς 15 Δεκεμβρίου τοῦ 1937, ξεκίνησε τὸ πρῶτο κύμα συλλήψεων σὲ Γεωργία, Κριμαία, Ντόνετσκ, Ὀδησσό, Κρασνοντάρ, καὶ Ἀζερμπαϊτζᾶν. Κατὰ τὴν πρώτη νύκτα στὸ Χάρκοβο, συνελήφθησαν περισσότεροι ἀπὸ 30 Ἕλληνες, ἀνάμεσά τους καὶ ὁ Κωνσταντὶν Τσελπᾶν ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ὁ ἀρχισχεδιαστὴς τῆς μηχανῆς τοῦ ῥωσσικοῦ ἅρματος μάχης T-34 καὶ εἶχε τιμηθῆ μὲ τὸ βραβεῖο Λένιν.

Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικὴ «ἀριστερά». Βλέπετε, ἡ «ἀριστερὰ» δὲν ἔχει ἱστορία. Ἔχει ποινικὸ μητρῶο καὶ μάλιστα τεράστιο. Ἀκόμη καὶ σήμερα, συνεχίζει νὰ ἐπεκτείνῃ τὸ ποινικό της μητρῶο μὲ μεγάλη ὑπερηφάνεια. Συνεχίζοντας τὶς διώξεις τῆς ΝΚΒΝτ, διώκει ἀκόμα καὶ μέσα στὴν Ἑλλάδα, ὅποιον τολμᾷ νὰ λέῃ ὅτι εἶναι Ἕλλην!!! Ὅποιον τολμᾶ ὑπερήφανα νὰ φέρῃ τὴν ἑλληνικὴ σημαία, εἴτε στὸν ῥουχισμό του, εἴτε στὸ χέρι του. Μιλοῦν γιὰ «φασίστες» οἱ μέγιστοι δικτατορίσκοι.

Δεῖτε τοὺς τοξικομανεῖς ποὺ κυκλοφοροῦν γύρω σας καὶ ῥωτῆστε τοὺς τί ψηφίζουν. Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία εἶναι «ἀριστεροί», γιατί ἁπλᾶ μισοῦν τὴν ζωή. Κυττάξτε τὰ ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα στὰ σωφρονιστικὰ καταστήματα (φυλακὲς) τῆς Χώρας. Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία εἶναι «ἀριστεροί». Γιατί αὐτοὶ εἶναι οἱ «ἀριστεροί». Γεννημένοι ἐγκληματίες, δικτατορίσκοι καὶ δολοφόνοι. Δεῖτε ποιοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἀσκοῦν ἐνδοοικογενειακὴ βία. Στὴν συντριπτική τους πλειοψηφία εἶναι «ἀριστεροί». Γιατί ἀκριβῶς μισοῦν τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογενείας. Μισοῦν τὴν Ἑλλάδα. Μισοῦν τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα. Μισοῦν κάθε τί ποὺ ἡ Comintern καὶ ἡ ΝΚΒΝτ τοὺς ἔχει διατάξη νὰ μισοῦν.
Καλολαδωμένες μαριονέτες χωρὶς βούληση. Ἐγκληματικὲς δολοφονικὲς μηχανές.
Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικὴ «ἀριστερά».

Μεταξᾶς Γεώργιος

Σημείωσις

Πέραν τῶν κομμάτων ποὺ δηλώνουν ἀνοικτὰ τὴν κομμουνιστικὴ ταοὐτόητά τους, ὅλα τὰ ὑπόλοιπα, ποὺ δηλώνουν σοσιαλιστικά, ἐπὶ τῆς οὐσίας παραμένουν ἐπίσης κομμουνιστικά. Ἡ μόνη τους διαφορὰ μὲ τὰ ἐπισήμως κομμουνιστικὰ εἶναι στὸ πῶς αὐτοπροσδιορίζονται κι ὄχι στὸ μανιφέστο τους.
Ἡ προσπάθεια δῆλα δὴ νὰ κομμουνιστικοποιηθῇ ὁ κόσμος μας εἶναι διακριτὴ πλέον καὶ στὴν Νέα Δημοκρατία καὶ στὸ ΠΑΣΟΚ, μὰ καὶ σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, μικρὰ ἢ μεγάλα, κομματίδια, ποὺ ἀναπαράγουν τὶς ἴδιες, τελικῶς, «ἀρχές» τους, πάντα ἐπὶ κομμουνιστικῆς βάσεως.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply