Δισεκατομμυρίων …μαξιλαράκια!!!

Τὸ μαξιλάρι μὲ τὰ …περίεργα «δισεκατομμύρια»!!!

Στὸν Παπαδάκη εἶπε ὅτι ἔχουμε στὸ δημόσιο ταμεῖο περισσότερα ἀπὸ 35 δισεκατομμύρια…
Στoυς Financial Times τὸν Μάιο εἶπω ὅτι ἔχουμε 45 δισεκατομμύρια…
ἀλλοῦ πάλι ἐδήλωσε πὼς ἔχουμε 40, 31, 30 ἀκόμη καὶ …50 δισεκατομμύρια!!!

Αὐτά ὅμως τά κυμαινόμενα «δισεκατομμύρια» πράγματι ὑπάρχουν ἢ εἶναι μόνον στό μυαλό του;
Ἂς μᾶς διαφωτίσῃ κάποιος τελικά!

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply