Προστατευμένο/-α: Τὸ μακρὺ χέρι τῆς ἀποχῆς

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Προστατευμένο/-α: Ἐμεῖς τί κάνουμε;

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Ἐγκράτεια.

Ἐν καὶ κρατῶ…
Ὀ Δημητρᾶκος μᾶς λέει πὼς σημαίνει τὸ νὰ εἶναι κάποιος κύριος τῶν παθῶν του καὶ ἠ ἀποχὴ ἐκ τῶν ἡδονῶν.
Παρακάτω ὅμως διαβάζουμε ἐπίσης πὼς ἐγρατὴς εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔχει ἐξουσία, ὀ ἐξουσιάζων, ὁ στερεῶς κρατῶν, ὀ στιβαρός,  Συνέχεια