Χαμογελοῦσε ἐμπρὸς στὸν Θάνατο Ἐλεύθερος

Εἰς μνήμην…

Πρὸ ἐτῶν λοιπὸν ἔγραφα γιὰ αὐτὴν τὴν εἰκόνα:

Συνέχεια

Βλέπουμε πρὸς τὴν Μακεδονία καὶ ἐξακολουθοῦμε ἀποφασισμένοι!!!

Ἡ μειοδοσία τῆς ἐκχωρήσεως τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας μας, ἡ ὁποία σαφῶς καὶ δὲν ἐξεκίνησε -παρὰ μόνον (βάσει τῶν δικῶν τους ὀργανογραμμάτων) ἔληξε- μὲ τοὺς (φερομένους ὡς) σημερινοὺς κυβερνῶντες μας, εἶναι μία μεγάλη πληγή, ποὺ ἄνοιξε πρὸ δεκαετιῶν καὶ ἀκόμη κακοφορμίζει. Πῦον, χολὴ καὶ πολλὲς ἄλλες ἀδενικὲς ἐκκρίσεις μᾶς διατηροῦν, σὲ ἕναν βαθμό, δηλητηριασμένους, προερχόμενες ἀπὸ συσσωρευμένη ὀργή, πίκρα, προδοσίες αἰώνων μὰ καὶ διαρκεῖς διαπιστώσεις.
Συναισθήματα ποὺ ἀλληλοσυγκρούονται μέσα μας, ἄλλοτε μᾶς ἐνεργοποιοῦν καὶ ἄλλοτε μᾶς διατηροῦν ἐν ὑπνώσει. Ῥέουν ἐγκλωβισμένες στὸ σῶμα μας καὶ στὰ μυαλά μας, δηλητηριάζοντάς μας καὶ παγιδεύοντάς μας, σκέψεις ἀλληλο-ἀναιρούμενες, ποὺ ἁπλῶς  ἀκόμη, σὲ μίαν ὑστάτη στιγμὴ ἀναλαμπῆς τῆς μαλθακότητός μας, μᾶς στρεβλώνουν τὴν ἀντιληπτικότητα, πρὸ κειμένου νὰ καθυστερήσουμε τὴν λήψιν τῶν ἀποφάσεων. 

Συνέχεια

Θὰ πάρω μιὰν Ἀνηφοριά…

…νὰ βρῶ τὰ σκαλοπάτια ποὺ πᾶν στὴν Λευτεριά…

Οἱ στίχοι τοῦ Εὐαγόρα Παλληκαρίδου, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλην φορὰ ἐπίκαιροι, ἠχοῦν διαρκῶς στὰ αὐτιά μου, ἰδιαιτέρως μετὰ τὴν ὑπενθύμισίν τους ἀπὸ τὸν φίλο Δημήτρη.
Μὰ λὲς καὶ ἡ θυσία εἶναι στὸ γονίδιό μας… Λὲς καὶ αὐτὰ τὰ λόγια γράφονται μὲ τὸ αἷμα μας…
Συνέχεια

Βόρειος Ἤπειρος, μία κακοφορμισμένη πληγὴ ἀπὸ …ἑλληνόφωνες μαχαιριὲς (γ)

Κυριολεκτικῶς θρηνῶντας διάβασα ἕνα πρόσφατο δημοσίευμα τοῦ «Βαλκανικοῦ Περισκοπίου» καὶ ἀνεφώνησα, μὲ ὅλες μου τὶς δυνάμεις (γιὰ ἀκόμη μίαν φορά!!!), πὼς αὐτὸ τὸ μόρφωμα, τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ τελειώσῃ καὶ νὰ ἐξαφανισθῇ ἀπὸ προσώπου γῆς. Οἱ δὲ σαλτιμπάγκοι τυχάρπαστοι ἐθελόδουλοι κουδουνισμένοι, μαζὺ μὲ τὰ κομματικά τους παρατρεχάμενα καὶ τοὺς ξερογλειφομένους παλαμοκροῦστες τους, νὰ ἐκδιωχθοῦν, ἐφ΄ ὅσον, πρωτίστως, μὲ τὶς δημεύσεις τῶν περιουσιῶν τους, θὰ ἀποζημιωθοῦν ἅπαντες ὅσοι ἐξ αἰτίας τους ὑπέστησαν μικρὲς ἢ μεγάλες ζημίες.
Βέβαια, θὰ μοῦ πεῖτε, πὼς ὁ θάνατος δὲν ἀποζημιώνεται.
Σωστά. Οἱ δολοφονίες καὶ οἱ γενοκτονίες δὲν ἀποτιμῶνται.
Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωσιν ἂς κρίνουν δικαστήρια (ὄχι βέβαια τὰ ὑπάρχοντα, ἀλλὰ ἄλλα, ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχουν συσταθῆ!!!)
Συνέχεια

Θυσία τοῦ …τρελλοῦ!!!

Πρὸ ἑνὸς ἔτους ἕνα παλληκάρι ἔπεσε ἀπὸ σφαῖρες Ἀλβανῶν στοὺς Βουλιαράτες τῆς Βορείου Ἠπείρου, διότι, ἐπισήμως πάντα, ὕψωσε τὴν ἑλληνικὴ σημαία στὸ σημεῖο ταφῆς Ἑλλήνων πολεμιστῶν τοῦ ἑλληνο-ἰταλο-ἀλβανικοῦ πολέμου.

Πρὸ ἐτῶν ἔνα ἄλλο παλληκάρι ἔπεσε, μὲ τὰ ἴδια προσχήματα, στὴν Κύπρο, στὸν τόπο δολοφονίας τοῦ ἐξαδέλφου του. Συνέχεια

Μία ἀπεργία πείνης γιὰ τὴν Μακεδονία μας…

Ἐδῶ καὶ λίγες ἡμέρες ὁ φίλος Γεώργιος Μεταξᾶς ξεκίνησε ἀπεργία πείνης, γιὰ τὴν Μακεδονία μας. Μὲ ἔνα μικρό του κείμενο ἀνεκοίνωσε τὶς προθέσεις του καὶ τὸν σκοπό του. Συνέχεια