Βόρειος Ἤπειρος, μία κακοφορμισμένη πληγὴ ἀπὸ …ἑλληνόφωνες μαχαιριὲς (γ)

Κυριολεκτικῶς θρηνῶντας διάβασα ἕνα πρόσφατο δημοσίευμα τοῦ «Βαλκανικοῦ Περισκοπίου» καὶ ἀνεφώνησα, μὲ ὅλες μου τὶς δυνάμεις (γιὰ ἀκόμη μίαν φορά!!!), πὼς αὐτὸ τὸ μόρφωμα, τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ τελειώσῃ καὶ νὰ ἐξαφανισθῇ ἀπὸ προσώπου γῆς. Οἱ δὲ σαλτιμπάγκοι τυχάρπαστοι ἐθελόδουλοι κουδουνισμένοι, μαζὺ μὲ τὰ κομματικά τους παρατρεχάμενα καὶ τοὺς ξερογλειφομένους παλαμοκροῦστες τους, νὰ ἐκδιωχθοῦν, ἐφ΄ ὅσον, πρωτίστως, μὲ τὶς δημεύσεις τῶν περιουσιῶν τους, θὰ ἀποζημιωθοῦν ἅπαντες ὅσοι ἐξ αἰτίας τους ὑπέστησαν μικρὲς ἢ μεγάλες ζημίες.
Βέβαια, θὰ μοῦ πεῖτε, πὼς ὁ θάνατος δὲν ἀποζημιώνεται.
Σωστά. Οἱ δολοφονίες καὶ οἱ γενοκτονίες δὲν ἀποτιμῶνται.
Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωσιν ἂς κρίνουν δικαστήρια (ὄχι βέβαια τὰ ὑπάρχοντα, ἀλλὰ ἄλλα, ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχουν συσταθῆ!!!)

Γιατί ἡ ὀργή μου; Διότι, πρὸ ἑνὸς περίπου ἔτους, ὁ κος Μιχαλόπουλος, μέσα ἀπὸ τὴν σελίδα μας κατήγγειλε ἀνοικτὰ καὶ εὐθαρσῶς πὼς ὁ Κατσίφας οὐδέποτε θὰ ἐδολοφονεῖτο, ἐὰν ἡ (φερομένη ὡς) ἐλληνικὴ κυβέρνησις δὲν ἔδιδε τέτοιαν ἐντολή.

«Ὅσο γιὰ τὸν Παλλήκαρο Κωνσταντῖνο Κατσίφα, ποὺ ἐδολοφονήθη τὴν 28η Ὀκτωβρίου, τάχα μου-τάχα μου ἀπὸ τὶς «ἀλβανικὲς ἀρχές», νὰ ξεκαθαρίσουμε κάτι: οὐδέποτε θὰ τολμοῦσαν αὐτὲς οἱ «ἀρχές» νὰ προβοῦν σὲ κάτι τέτοιο ἐὰν δὲν εἶχαν τὴν σύμφωνο γνώμη καὶ συμπαράστασιν καὶ ὑποστήριξιν τῶν ἐδῶ ἑλληνοφώνων γραικύλων. Ἡ ἐντολὴ ἀποσβέσεως κάθε ἑλληνικῆς φωνῆς, μὲ ὁποιοδήποτε κόστος καὶ οἱεσδήποτε τακτικές, δὲν ἐλήφθη ἀπὸ ἀλβανικὲς κυβερνήσεις ἀλλὰ ἐδόθη ἀπὸ τὰ ἑλληνόφωνα μιάσματα.»

Βόρειος Ἤπειρος, μία κακοφορμισμένη πληγὴ ἀπὸ …ἑλληνόφωνες μαχαιριὲς

«Γράφαμε τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2018, ἀμέσως μετὰ τὴν δολοφονία Κατσίφα, πὼς δὲν ὑπῆρχε περίπτωσις νὰ πειραχθῇ καὶ …τρίχα ἀπὸ τὰ μαλλιὰ ὁμογενοῦς, ἐὰν δὲν ἔδιδε ἄδεια -ἢ ἀκόμη καὶ ἐντολή- ἡ δική «μας» κυβέρνησις. Μάλιστα ὁ κύριος Μιχαλόπουλος, τοῦ ὁποίου τὸ κείμενον, μὲ τὴν ἄδειά του, ἐπεξεργάσθηκα, ἦταν ἀπόλυτος ἐπ΄ αὐτοῦ. Καί, προφανῶς, δικαιώνεται σήμερα.

Ἔρχεται λοιπὸν σήμερα δημοσίευμα γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσῃ τοὺς ἰσχυρισμούς μας καὶ τὶς καταγγελίες τοῦ κου Μιχαλοπούλου:

Το τηλεφώνημα που… σκότωσε τον Κωνσταντίνο Κατσίφα – Τι ισχυρίζονται πηγές από την αλβανική πλευρά

Πηγές από την αλβανική πλευρά ισχυρίζονται ότι υποχρεώθηκαν να στείλουν τις ειδικές δυνάμεις, μόνον αφού δέχθηκαν τηλεφώνημα από την ελληνική πλευρά με αποδέκτη το αλβανικό υπουργείο Εσωτερικών….»

Βόρειος Ἤπειρος, μία κακοφορμισμένη πληγὴ ἀπὸ …ἑλληνόφωνες μαχαιριὲς (β)

Σήμερα λοιπὸν μαθαίνουμε, ἐπισήμως πάλι ἀπὸ τοὺς Ἀλβανοὺς ὅμως, πὼς ναί, πράγματι, αὐτὴ ἡ ἐντολὴ δολοφονίας τοῦ Κατσίφα ἐδόθη ἀπὸ τὰ ἑλληνόφωνα καθάρματα!!!

Διαβάστε καὶ θὰ καταλάβετε:

Συζήτηση στην αλβανική τηλεόραση: Ο Κατσίφας εκτελέστηκε κατόπιν αιτήματος της ελληνικής αστυνομίας

«Ο Ντρίταν Χίλα αποκαλύπτει τηλεφωνική κλήση: Ο Κατσίφας σκοτώθηκε κατόπιν αιτήματος της ελληνικής αστυνομίας», έχει τίτλο το αλβανικό δημοσίευμα
Οκτώβριος 30, 2019. 07:34
Ο δημοσιογράφος και πρώην διπλωμάτης Ντρίταν Χίλα, προέβη σε ‘θορυβώδη’ δήλωση σήμερα (χθες) στην εκπομπή ‘360 μοίρες’/ «360 Gradë»του αλβανικού καναλιού «Ora News», γράφει το αλβανικό δημοσίευμα.

Ο πρώην διπλωμάτης δήλωσε ότι ο Κωνσταντίνος Κατσίφας εκτελέστηκε από την αλβανική αστυνομία κατόπιν αιτήματος της ελληνικής αστυνομίας.
Όπως είπε, ο διευθυντής της ελληνικής αστυνομίας κάλεσε τον Αλβανό ομόλογό του και ζήτησε την εκτέλεση του Αλβανού πολίτη, ελληνικής ιθαγένειας.

«…Ο Κατσίφας σκοτώθηκε μετά από αίτημα της ελληνικής αστυνομίας γιατί δεν ήθελε να περάσει στην επικράτειά τους, γι’ αυτό δεν διαμαρτύρεται. Πήρε τον αστυνομικό μας διευθυντή και του είπε, παρακαλώ εκτελέστε τον, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε», δήλωσε ο Ντρίταν Χίλα, όπως σημειώνει η αλβανική “Kohajone”.

βαλκανικὸν περισκόπιον

Μὴ πεταχθῇ κάποιος νὰ πῇ πὼς εἴχαμε τὸ ἀλεξέι ἐπὶ κεφαλῆς, διότι σᾶς διαβεβαιῶ πὼς καὶ τὸ κούλλλιιι, μὰ καὶ ὁποιοδήποτε ἀνάλογον σαπρόφυτον, θὰ ἴδια ἀκριβῶς θὰ ἔκανε. Εἶναι τόσο ἀνίκανα καὶ πανάθλια αὐτὰ τὰ σούργελα, ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ συμπεριφερθοῦν, τυπικῶς, ὡς ἑλληνόφωνοι καὶ στρέφονται ἀνοικτὰ κατὰ τῶν Ἑλλήνων. Εἶναι τόσο ἀνύπαρκτος ἡ ἠθική τους, ποὺ κακῶς προσβλέπουμε ἐλπίζοντες σὲ αὐτήν.

Καὶ μὴ πεταχθῇ κάποιος νὰ πῇ πὼς πολὺ πιθανὸν νὰ μὴν ἐγνώριζε ὁ (φερόμενος ὡς) πρωθυπουργὸς τὶ ἐντολὲς ἔδιδαν τὰ τσιράκια του, διότι θὰ σᾶς ἀπαντήσω πὼς ὁ καπετάνιος, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, φέρει αὐτὸς καὶ μόνον ἀκεραία τὴν εὐθύνη γιὰ κάθε τί ποὺ θὰ συμβῆ στὸ πλοῖο του. Ἐὰν λοιπὸν αὐτὰ τὰ τυχάρπαστα ἀδυνατοῦν ἀκόμη καὶ νὰ τὸ παίξουν καπετάνιοι (διότι σαφῶς καὶ δὲν εἶναι) τότε ἂς μείνουν στὰ σπίτια τους νὰ παίζουν τὰ πουλάκια τους καὶ μόνον.

Καὶ μὴ πεταχθῇ κάποιος νὰ πῇ κάτι γιὰ νὰ μαλακώσῃ τὴν ὀργή μου αὐτὴν τὴν στιγμή, μὰ καὶ τὸν πόνο ποὺ πολλαπλασιάζει ἡ (ἀκόμη μία) ἐπιβεβαίωσις τοῦ εἴδους τῶν ὑπανθρώπων πού, ἐπὶ πλέον, μᾶς τὸ παίζουν καὶ …«πεπολιτισμένοι», διότι ἡ ἐγκληματικὴ καὶ ἀνεύθυνος φύσις τους βοᾶ, γιὰ νὰ ἀποδείξῃ (σὲ ὅλους μας) πὼς ἐὰν βολευόμεθα καὶ ἀρκούμεθα μὲ αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα, τότε αὐτὸ ἀκριβῶς μᾶς ἀξίζει καὶ καλὸ εἶναι νὰ τοὺς ἀκολουθήσουμε στὸ τέλος τους.
Ἄλλως τὲ
ὁ Κατσίφας εἶναι μόνον ἕνα μικρὸ ἀπὸ τὰ ἀμέτρητα ἐγκλήματά τους. Ἔνα πολὺ μικρό, ποὺ ὅμως τελικῶς, ἀκριβῶς γιατί τὸ ποτήρι ὑπερχείλισε, ὑπερχείλυσε καὶ ἡ ὀργή.

Ἐσεῖς λοιπὸν μπορεῖτε καὶ νὰ ἐλπίζετε καὶ νὰ ὑπομένετε καὶ νὰ ἐπιμένετε…
Γιὰ ἐμέναν τὸ μόρφωμα αὐτὸ ἔχει ἤδη τελειώση. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἔχει τελειώση, σκέπτομαι, πράττω, ἐνεργῶ μόνον πρὸς τὸ νὰ βοηθήσω γιὰ νὰ μπῇ, ἐπὶ τέλους, καὶ ἡ ταφόπλακα ἐπάνω του.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Μισάνθρωπα τρωκτικά, στὴν προσπάθειά τους νὰ γίνουν ἀρεστὰ στοὺς χρηματοδότες τους, ἐκτελοῦν ἀθώους, ἔτσι, γιὰ πλάκα. Σόρος πληρώνει ἄλλως τέ… Νά μή γευθοῦν κι αὐτοί κάτι ἀπό τό τόσο …γλείψιμό τους;

Μισάνθρωπα καὶ ἀνθελληνικὰ σκύβαλα ἐξακολουθοῦν καὶ χειρίζονται ὅπλα ποὺ σκοτώνουν ἔτσι, γιὰ πλάκα, ἀλλὰ πάντα «ὑπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ νόμου».
Οὐδεὶς χειρότερος τελικῶς ἀπὸ τὸν «νομο-ἐφαρμοστή». Οὐδείς… Μὲ τὴν κελεμπία καὶ τὸν φερεντζὲ τοῦ νόμου ἁπλῶς ἐπιχειρεῖ νὰ ἀποκρύψῃ πὼς σὲ οὐδὲν διαφέρει ἀπὸ τοὺς χασάπηδες τῆς ΜΟΣΑΝΤ καὶ τῆς CIA, ποὺ σήμερα ἐκκαθαρίζουν τὴν Συρία, ἐχθὲς τὴν Λιβύη καὶ προχθὲς τὴν Σερβία. 

Μισάνθρωπα καὶ ἀπολύτως ὑβριστικὰ σκύβαλα, ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν, νὰ ἐξουσιάζουν καὶ νὰ γενοκτονοῦν, ὄχι διότι ἔχουν ἐλπίδες πλέον, ἀλλὰ γιατὶ ἔχουν ἐθιστῆ στὸ νὰ προκαλοῦν πόνο στοὺς γύρω τους, ἀκόμη καὶ δίχως αἰτία κι ἀφορμή.

Θά σεβασθῶ λοιπόν αὐτά τά σκουπίδια; Θά ἐλπίζω σέ …ἐπανεντάξεις τους στό κατά Φύσιν, ἀπολύτως ὅμως κατεπατημένο ἀπὸ αὐτούς, Δίκαιον; Θά ἀναμένω τίς μεταμέλειές τους; Θά ἐπιμένω στό νά τού δῶ γονατιστούς νά ἐκλιπαροῦν ἀπό τόσες καί τόσες μάννες συγγνώμη;
Σιγὰ μὴ βρέξη… Σιγὰ μὴ καὶ πονέσουν…

Ὂχι ἀγαπητοί μου. Δὲν ὑπάρχει ἐλπὶς μὲ αὐτὰ τὰ καθάρματα. Ἄλλως τὲ εἶναι συνειδητοὶ συνεργοὶ σὲ κάθε ἔγκλημα εἰς βάρος μας καὶ εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος. Οὐδεὶς λόγος ἀνοχῆς μας. Οὐδεὶς λόγος ὑπομονῆς μας. Κάθε ὀλιγωρία μας τοὺς «ἀδειοδοτεῖ» νὰ πολλαπλασιάζουν, πάντα εἰς βάρος μας, τὶς δράσεις τους. Λόγῳ ἀνοχῆς μας καὶ μόνον ὑπάρχουν. Λόγῳ φόβου μας ἐξαπλώνουν τὶς ὕβρεις τους. Λόγῳ ὑπομονῆς μας αὔριο θὰ δολοφονήσουν τὸ δικό μου παιδί, θὰ τραυματίσουν τὸ δικό σου παιδί, θὰ κακοποιήσουν τὸ παιδὶ τῆς κάτω γειτονιᾶς, θὰ πολτοποιήσουν τὸ παιδὶ τῆς παραπάνω γειτονιᾶς, θὰ κομματιάσουν τὸ παιδὶ τῆς δείνα γειτονιᾶς καὶ θὰ δηλητηριάσουν ἀμέτρητα παιδιὰ τῆς κάθε γειτονιᾶς, κοντινῆς ἢ μακρυνῆς.
Γιατί; Γιατί μποροῦν. Γιὰ αὐτὸ καὶ μόνον πρέπει νὰ τελειώνουμε μαζύ τους ὁριστικῶς.
Τὰ κατακάθια πρέπει νὰ πληρώσουν μὲ τόσον πόνον, ὅσον ἀκριβῶς ἔχουν προκαλέση.
Κι αὐτοὶ καὶ οἱ σπόροι τους.

Κι αὐτὰ ποὺ γράφω δὲν εἶναι «σύνθημα» ἐκκινήσεως «ἐκκαθαρίσεων» ἀλλὰ συνειδητοποίησις τοῦ τί πράγματι πρέπει νὰ γίνῃ. Τὸ τέλος τους πρέπει νὰ εἶναι ἀδιαπραγμάτευτον κι ἐμεῖς νὰ προετοιμαζόμεθα συνειδητῶς γιὰ αὐτό.
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ προσωπικῶς εἶμαι κατὰ τῆς βίας καὶ τοῦ αἵματος, ἀπὸ πλευρᾶς μου (καὶ μόνον) φροντίζω νὰ συβμάλω στὸ τέλος τους, μὲ τρόπους τέτοιους, ποὺ νὰ μὴν ἔχουν περιθώρια ἐπανακάμψεως.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

13 thoughts on “Βόρειος Ἤπειρος, μία κακοφορμισμένη πληγὴ ἀπὸ …ἑλληνόφωνες μαχαιριὲς (γ)

 1. Φιλονόη, εὐχαριστῶ γιὰ τὴ δικαίωση. Γιὰ ἐμένα εἶναι σκύβαλο καὶ ἀνθρωποειδὲς ὑποκτῆνος ὁποιοσδήποτε θεωρεῖ ὅτι τὰ κούλια καὶ τὰ τσίπρατα καὶ τὰ σαμάρια εἶναι ἄνθρωποι.
  Προσωπικῶς, ἔχω ὑποστῆ τόσες προδοσίες, ὥστε καταλήγω νὰ ἀκούω ἑλληνικὰ καὶ νὰ “κόβω λάσπη”. Μὴ μοῦ πῆς τώρα, σὲ παρακαλῶ, πὼς δὲν φταῖνε αὐτοὶ καὶ τὰ ρέστα, γιατὶ θὰ ἀγριέψω καὶ μὲ σένα ἀκόμα. Ὑπάρχει ἡ -πανάρχαια- ἐπιταγή: Ὲὰν εἶναι νὰ γίνη τὸ κακό, νὰ γίνη χωρὶς ἐμένα. Οἱ εὐσεβεῖς, εὐλαβεῖς, νηστευταὶ καὶ φιλακόλουθοι Ἑλληνοορθόδοξοι ἀριστεροχριστιανιστὲς εἶχαν κάθε εὐχέρεια νὰ μὴ συμμετάσχουνε στὴν παγίωση τοῦ βδελύγματος. Ὅμως δὲν τὸ ἔκαναν – ἄρα εἶναι ὑπεύθυνοι ἤ, μᾶλλον, οἱ κατ’ἐξοχὴν ὑπεύθυνοι.

 2. «…Ο Κατσίφας σκοτώθηκε μετά από αίτημα της ελληνικής αστυνομίας γιατί δεν ήθελε να περάσει στην επικράτειά τους, γι’ αυτό δεν διαμαρτύρεται. Πήρε τον αστυνομικό μας διευθυντή και του είπε, παρακαλώ εκτελέστε τον, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε», δήλωσε ο Ντρίταν Χίλα, όπως σημειώνει η αλβανική “Kohajone”.
  —————————–
  Ολιγον τι δυσκολον να καταπιωμεν τετοιαν καμηλον.
  Τι κερδος θα ειχον τα κοπροσκυλα της Αθηνας να ενδωσουν σε μια τετοια πραξη;
  Μηπως ειναι χοντροκομμενη αλβανικη προπαγανδα;

   • Ναι το διαβασα.
    Αλλα και παλι δυσκολο να πιστεψεις οτι “ελληνες πατριωτες” εχουν αφησει αυτο το κομματι της Ελλαδος στα χερια των κατσαπλιαδων.
    Θα ρωτουσα τον κ. Μιχαλοπουλο αν στο ολο θεμα υπαρχει απο παλια εβραϊκο βρωμοχερο. Κι αν υπαρχει ποιος ή ποιοι οφελουνται;

   • Δὲν εἶναι Ἕλληνες ὅλοι αὐτοί. Εἶναι ἑλληνόφωνα καθάρματα, μὲ ἑλληνοποιημένα ὀνόματα.

 3. Τὸ ἔχω πεῖ σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ ἐδῶ καὶ δέκα (10) περίπου χρόνια: Ἡ Ἑλλάδα εἶναι κρυπτοϊουδαϊκὸ κράτος. (Σύμφωνα μὲ διατύπωση παλαιοῦ φοιτητῆ μου: Τὸ Δυτικὸ Ἰσραήλ.)

 4. Σὲ ἀρχεῖα τοῦ κομμουνιστικοῦ Δ.Σ.Ε. (Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ [τῆς] Ἑλλάδας) ποὺ πρόσφατα δημοσιεύθηκαν ἐμφαίνεται ὡς συνεργάτης τῶν Γερμανῶν ὁ πατέρας τοῦ Κωνσταντίνου Σημίτη (τοῦ μετέπειτα πρωθυπουργοῦ “μας”), ὁ ὁποῖος “βαφτίστηκε” Κωνσταντῖνοςλόγω τοῦ θαυμασμοῦ ποὺ ἔτρεφε ὁ -συνεργάτης τῶν Γερμανῶν- πατέρας του γιὰ τὸν βασιλιὰ Κωνσταντῖνο (αὐτὸν τοῦ Ἐθνικοῦ Διχασμοῦ).
  Ἅμα ἡ -δῆθεν- “ἀκροδεξιὰ” στὴν Ἑλλάδα στελεχώνεται ἀπὸ ἰουδαίους (Μεταξᾶς, Σημίτης) καὶ θαυμάζεται ὁ Π. Γιαννόπουλος, ἀπόγονος τοῦ Χαιρέτη (<Χερεθθὶ= Κρητικὸς στὰ ἑβραϊκὰ) τί περαιτέρω ψάχνετε νὰ βρῆτε;

  • Ὁ ὁποῖος ἐμπλέκεται καὶ στὶς ἐκκαθαρίσεις (παρᾷ τῷ βελουχιώτῃ καὶ τῷ μπελογιάννῃ) ἐν Πελοποννήσῳ.
   Τί …«συμπτώσεις» κι αὐτές!!!

  • Σας ειχα ακουσει να λετε οτι …”η Ελλαδα ειναι …κρυπτοϊουδαϊκον κρατος” παλια, σε μια εκπομπη με τον Σ. Χατζαρα.

   Δηλ το προβλημα (κατα την γνωμη σας) ειναι η αποκρυψις της Ιστορικης Αληθειας απ’ τα ελληνοπουλα και φυσικα η εκδιωξις αξιομενων ακαδημαϊκων απ’ τα εκπαιδευτικα ιδρυματα της Ελλαδος

 5. Ακριβώς, ρε Φιλονόη μου. Και μια και τό έφερε ο λόγος, οι εν λόγω κομμουνιστές αποσιωπούν το γιατί δέχτηκαν τη “δήλωση μετανοίας” του ιουδαίου και συνεργάτη των Γερμανών σημίτη, αλλά σκοτώσανε τον στρατηγό Μπάκο, που πανθομολουμένως ήτανε και ιδεολόγος και καθαρός.

 6. Η δική μου άποψη που βασίζεται σε ενδείξεις: Ως προς τον σημίτη το Κ.Κ.Ε. πρέπει να πήρε εντολές από τους Άγγλους.

 7. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «ἀκροδεξιᾶς» τοῦ κούλλλιι!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply