Βόρειος Ἤπειρος, μία κακοφορμισμένη πληγὴ ἀπὸ …ἑλληνόφωνες μαχαιριὲς (γ)

Κυριολεκτικῶς θρηνῶντας διάβασα ἕνα πρόσφατο δημοσίευμα τοῦ «Βαλκανικοῦ Περισκοπίου» καὶ ἀνεφώνησα, μὲ ὅλες μου τὶς δυνάμεις (γιὰ ἀκόμη μίαν φορά!!!), πὼς αὐτὸ τὸ μόρφωμα, τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ τελειώσῃ καὶ νὰ ἐξαφανισθῇ ἀπὸ προσώπου γῆς. Οἱ δὲ σαλτιμπάγκοι τυχάρπαστοι ἐθελόδουλοι κουδουνισμένοι, μαζὺ μὲ τὰ κομματικά τους παρατρεχάμενα καὶ τοὺς ξερογλειφομένους παλαμοκροῦστες τους, νὰ ἐκδιωχθοῦν, ἐφ΄ ὅσον, πρωτίστως, μὲ τὶς δημεύσεις τῶν περιουσιῶν τους, θὰ ἀποζημιωθοῦν ἅπαντες ὅσοι ἐξ αἰτίας τους ὑπέστησαν μικρὲς ἢ μεγάλες ζημίες.
Βέβαια, θὰ μοῦ πεῖτε, πὼς ὁ θάνατος δὲν ἀποζημιώνεται.
Σωστά. Οἱ δολοφονίες καὶ οἱ γενοκτονίες δὲν ἀποτιμῶνται.
Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωσιν ἂς κρίνουν δικαστήρια (ὄχι βέβαια τὰ ὑπάρχοντα, ἀλλὰ ἄλλα, ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχουν συσταθῆ!!!)
Συνέχεια

Μακεδονία «μνήμης χάριν»

‘ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΤΙ[. . .]ΟΥ
ΧΑΙΡΕ’

Επιτύμβια επιγραφή που ήταν πεταμένη στην άκρη του δρόμου που άνοιξε μπουλντόζα του δήμου στην Ποντοκερασιά Κιλκίς. Παραδόθηκε στο αρχαιολογικό μουσείο Κιλκίς το 2005.

  
Ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας της Κρηστωνίας και γενικότερα της Αρχαίας Κεντρικής Μακεδονίας αποτελούν οι αρχαίες εγχάρακτες επιτάφιες πλάκες.
 
Τις επιγραφές αυτές τις συναντούμε Συνέχεια
Μάγιας καὶ Μινωΐτες.

Ἀρκετὲς φορὲς ἔχω γράψει γιὰ τὴν μοναδικὴ σχέσι τῶν προγόνων μας μὲ κάθε μεριὰ τοῦ πλανήτου. Τὰ εὑρήματα, ἂν καὶ σπάνια κάποιες φορές, ὑπαρκτά ὅμως καὶ μοναδικὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα τῶν ἰσχυρισμῶν μου.

Πολλοί, ἀκόμη καὶ «εὑρέως ἀποδεκτοί» «ἐπισήμονες», εἶτε τὰ ἀποκρύπτουν, εἶτε τὰ ἀγνοοῦν, εἶτε κι ἀκόμη τὰ καταστρέφουν. Οἱ λόγοι;  Μοῦ εἶναι ἀδιάφοροι. Τὸ οὐσιῶδες εἶναι πὼς ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ τὴν τόσο καταστροφικὴ δράσι κάποιων, ἡ ἀλήθεια ξεπηδᾶ φωτεινὴ καὶ ἀπαστράπτουσα. 

Συνέχεια