Ἡ ποιμενικὴ ῥάβδος τοῦ Διονύσου.

Ὁ Διόνυσος ἀπεκαλεῖτο «Σωτὴρ» καὶ «Θεῖο βρέφος» ποὺ ἐγεννήθη ἀπὸ παρθένο, τὴν Σεμέλη.
Εἶναι ὁ «καλὸς ποιμήν», οἱ ἱερεῖς τοῦ ὁποίου κρατοῦν (ὅπως προκύπτει ἀπὸ πολλὲς ἀγγειογραφίες) τὴν ποιμενικὴ ῥάβδο, κάτι ΠΟΥ ΑΝΤΕΓΡΑΨΑΝ οἱ χριστιανοὶ ἐπίσκοποι, αὐτοαποκαλούμενοι ὡς «πάστορες», δῆλα δὴ ποιμένες.

Ξέρουμε ὅ,τι τὸ ἔθιμο τοῦ χριστουγεννιάτικου δένδρου εἶναι γερμανικό. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς οἱ Γερμανοὶ τὸ «ξεσήκωσαν» ἀπὸ τὴν ἀρχαία Συνέχεια

Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες

Τό γνωρίζετε αὐτό τό σύμβολον; Τό ἔχετε κάπου συναντήση; Εἶναι παρεούλα μὲ αὐτό: Συνέχεια

Γιαχβέ ἤ Διόνυσος;

Εἶναι ἕνα ἐρώτημα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπασχολῇ ὅλους μας. Ἰδίως αὐτοὺς ποὺ θεωροῦν πὼς πιστεύουν σὲ ἕναν θεὸ ἀδιαπραγμάτευτον καὶ μὴ ἀμφισβητήσιμον.
Γιαχβέ λοιπόν ἤ Διόνυσος; Ἴακχος ἤ Διόνυσος; Μήπως συζητᾶμε γιά τό αὐτόν πρόσωπο; Καί μήπως ἀκόμη ἀναζητοῦν οἱ Ἑβραῖοι τό πραγματικό ὄνομα τοῦ θεοῦ τους; (Αὐτὸ τὸ τελευταῖο δὲν μᾶς ἀφορᾶ, ἀλλὰ ἀπαιτεῖται νὰ τὸ γνωρίζουμε γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ βάζουμε σὲ ἄλλες βάσεις τοὺς συλλογισμούς μας!)

Συνέχεια

Ἡ τροφή μας ὡς φάρμακο.

Ἡ κυρία ποὺ μοῦ στέλνει τὸ παρόν, τυγχάνει νὰ εἶναι πρώτη μου ἐξαδέλφη.

Ἴσως αὐτὸ νὰ μὴ ἐνδιαφέρῃ κάποιον, ἀλλὰ ἴσως καὶ νὰ τὸν ἐνδιαφέρῃ τὸ γεγονὸς ὅ,τι εἶναι ἰατρός, σύζυγος καὶ μητέρα ἰατρῶν. Ἀποσιωπῶ τὸ ἐπώνυμον, γιατί ὑπάρχει κι ὁ παράγων «κυνήγι» ἐκ μέρους τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν.

Διόνυσος

Η ΤΡΟΦΗ ΣΑΝ ΦΑΡΜΑΚΟ

ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ; ΤΡΩΤΕ ΨΑΡΙ Τρώτε άφθονο ψάρι – το ιχθυέλαιο βοηθά στην αποφυγή πονοκεφάλων. Το ίδιο κάνει και το τζίντζερ, το οποίο μειώνει τη φλεγμονή και τον πόνο.   

ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΣΥΝΑΧΙ; ΤΡΩΤΕ ΓΙΑΟΥΡΤΙ Να τρώτε πολλά γιαούρτια Συνέχεια