Τὸ γαμήλιο δῶρο τοῦ Διονύσου στὴν Ἀριάδνη…

Tὸ γαμήλιο δῶρο τοῦ Διονύσου στὴν Ἀριάδνη εἶναι μία κορώνα μὲ ἄστρα, ἔργο τοῦ Ἡφαίστου, καὶ ἀργότερα τίθεται ἀνάμεσα στοὺς ἀστερισμούς: πρόκειται γιὰ τὸν Βόρειο Στέφανο.

Bάκχος καὶ  Ἀριάδνη

Bάκχος καὶ Ἀριάδνη

Ἡ λήψις ἀπὸ ἐδῶ,  τῆς εἰκόνας, μὲ τὸν Βάκχο καὶ τὴν Ἀριάδνη, τοῦ Eustache Le Sueur, c. 1640.

Πέρσεια Ἑκάτη

(Visited 66 times, 1 visits today)
Leave a Reply