Θρησκευτικοί πόλεμοι ἐν τῇ γενέσει τους;

Τὴν ὥρα ποὺ μία νέα θρησκεία δομεῖται σὲ ἐπίπεδον καθαρὰ πεποιθησιακό, μὰ ἀκόμη (συνειδητῶς) ἐν ἀγνοίᾳ μας, ἡ Εὐρώπη βάλλεται ἀνοικτὰ ἀπὸ τὸν ἰσλαμισμό, ποὺ τὸν ἐπιβάλλουν οἱ (φερόμενοι ὡς) ἡγέτες της. Καὶ βάλλεται ὄχι τόσο γιὰ νὰ προσβληθῇ τὸ θρησκευτικό μας αἴσθημα, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀλλοιωθῇ πλήρως τὸ γηγενὲς στοιχεῖο.
Ὅλα αὐτὰ θὰ μποροῦσαν νὰ μὴ μᾶς ἐγγίξουν, ἐμᾶς, τοὺς ἀδόξους ἀπογόνους ἐνδόξων προγόνων, ἐφ΄ ὅσον στὴν χώρα τῆς φαιδρᾶς πορτοκαλέως ἐξακολουθοῦμε νὰ συμπεριφερόμεθα ὡς ἀπόγονοι τῆς Ψωρο-Κώσταινας, ἀναπολῶντας περασμένα μεγαλεία καὶ ἐλπίζοντες σὲ ἐξόδους ἐκ τῆς «κρίσεως», μὲ κάθε λογῆς «ἐθνοσωτῆρες».
Συνέχεια

Τιμοῦσαν οἱ Ἕλληνες κάποιον ἄγνωστον θεό;

Ὅλοι οἱ ἐπιστήμονες συμφωνοῦν ὅτι αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Παῦλος, ὅτι δηλαδὴ οἱ πρόγονοί μας τιμοῦσαν καὶ τὸν ἄγνωστο θεό, δὲν εὐσταθεῖ.
Ἀξίζει δὲ νὰ ἀναφερθῇ ὅτι ἀκόμη κι ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Ἱερώνυμος (συντάκτης τῆς περίφημης Βουλγκάτα, τιμώμενος ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὶς 15 Ἰουνίου) ἐξέφρασε τὴν ἄποψη ὅτι ὁ Παῦλος, στὴν περίπτωση τοῦ ἐπιμάχου βωμοῦ, μετέτρεψε τὸν πληθυντικό: Συνέχεια

Θέλουμε κι Ἐλευθερία;

Γιὰ τοὺς χριστιανοὺς εἶναι μεγάλη ἑορτή.
Γιὰ τοὺς μουσουλμάνους ἀδιάφορος…
Γιὰ τοὺς τῆς πατρώας θρησκείας κάτι ἄλλο.
Γιὰ τοὺς (πραγματικούς) ἀθέους τίποτα…
…μὰ γιὰ ὅλους εἶναι ἀφορμὴ  νὰ σκεφθοῦμε, λίγο πρὸ τῆς ἀποχωρήσεως κι αὐτοῦ τοῦ ἔτους, τὸ τὶ ἀκριβῶς ἤλθαμε νὰ κάνουμε σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη καὶ τὸ ἐάν, ἐπὶ τέλους, μποροῦμε νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε, μερικῶς ἢ ὁλικῶς, γιὰ νὰ μπορέσουμε πλέον νὰ ἀπελευθερωθοῦμε ἀπὸ κάθε εἴδους δυνάστη. Συνέχεια

Σκοτώνοντας στὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ…

Σκοτώνοντας στὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ...

Πρὶν μερικὲς ἑβδομάδες πῆγα τὴν κόρη μου στὸ ἀεροδρόμιο γιά Σητεία.
Φεύγει τὸ ἀεροπλάνο, ἀλλὰ ἐπειδὴ ψιλοφυσοῦσε ἀπεφάσισα νὰ περιμένω στὸ «Ἐλευθέριος Βενιζέλος» μέχρι νὰ κατεβῇ τὸ ἀεροπλάνο στὴν Σητεία. Συνέχεια

Ἐκκλησία καὶ Κράτος στὸ ἴδιο κρεββάτι…

Ἀπὸ τὴν ἐπίσημο ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων:

Ἐκκλησία καὶ Κράτος στὸ ἴδιο κρεββάτι... Συνέχεια

Ὁ ξε-ἀφορισμὸς τοῦ Σπινόζα!

Χρειάστηκαν μόλις …400 χρόνια για να αρθεί ο αφορισμός κι ο εξοστρακισμός του εβραίου φιλοσόφου Σπινόζα από την εβραϊκή κοινότητα της Ολλανδίας, επειδή διανοήθηκε να υποστηρίξει ότι …δεν υπάρχει Θεός, ότι οι Εβραίοι δεν είναι ο …εκλεκτός λαός του Θεού και ότι η Βίβλος δεν είναι Θείας προελεύσεως κι εμπνεύσεως.

Ὁ ξε-ἀφορισμὸς τοῦ Σπινόζα! Συνέχεια