Θρησκευτικοί πόλεμοι ἐν τῇ γενέσει τους;

Τὴν ὥρα ποὺ μία νέα θρησκεία δομεῖται σὲ ἐπίπεδον καθαρὰ πεποιθησιακό, μὰ ἀκόμη (συνειδητῶς) ἐν ἀγνοίᾳ μας, ἡ Εὐρώπη βάλλεται ἀνοικτὰ ἀπὸ τὸν ἰσλαμισμό, ποὺ τὸν ἐπιβάλλουν οἱ (φερόμενοι ὡς) ἡγέτες της. Καὶ βάλλεται ὄχι τόσο γιὰ νὰ προσβληθῇ τὸ θρησκευτικό μας αἴσθημα, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀλλοιωθῇ πλήρως τὸ γηγενὲς στοιχεῖο.
Ὅλα αὐτὰ θὰ μποροῦσαν νὰ μὴ μᾶς ἐγγίξουν, ἐμᾶς, τοὺς ἀδόξους ἀπογόνους ἐνδόξων προγόνων, ἐφ΄ ὅσον στὴν χώρα τῆς φαιδρᾶς πορτοκαλέως ἐξακολουθοῦμε νὰ συμπεριφερόμεθα ὡς ἀπόγονοι τῆς Ψωρο-Κώσταινας, ἀναπολῶντας περασμένα μεγαλεία καὶ ἐλπίζοντες σὲ ἐξόδους ἐκ τῆς «κρίσεως», μὲ κάθε λογῆς «ἐθνοσωτῆρες».
Συνέχεια

Διαθέτουμε κι ἐμεῖς τοὺς «crisis actors» μας!!!

Ἤ ἄλλως τοὺς «ἠθοποιούς κρίσεως», ποὺ ἐνίοτε μᾶς ἐπιδεικνύουν αὐτὸ ποὺ κάποια προπαγανδιστικὴ μηχανὴ ἐπιτάσσει, γιὰ νὰ καλύψῃ προπαγανδιστικὲς καὶ ἐπικοινωνιακὲς ἀνάγκες…


Ἁπλῶς τοὺς ἐκδίδουμε σὲ πιὸ παλαμοκρουστικὸ …κομματοσκυλὲ καί, ἐνίοτε, ὀλίγον καὶ σὲ ὀμπρελοκρατοῦν!!!

Συνέχεια

Οἱ «ἠθοποιοὶ κρίσεως»

Οἱ crisis (management roleplay) actors, εἶναι μία νέα κατηγορία ἠθοποιῶν, ποὺ μὲ τὸ κατάλληλο μακιγιάζ, καθοδήγηση καὶ σκηνοθεσία προσλαμβάνονται γιὰ νὰ ἐμφανισθοῦν σὰν θύματα σὲ τρομοκρατικὲς πράξεις καὶ νὰ δημιουργήσουν τὴν ψευδαίσθηση ὅτι οἱ πράξεις αὐτὲς εἶναι πραγματικές.

Μέχρι τὸ 2013 λειτουργοῦσε ἡ ἱστοσελίδα CrisisActors.org, μὲ σλόγκαν: «Βοηθώντας νὰ δημιουργήσετε ῥεαλιστικὲς ἀσκήσεις, ἀσκήσεις πλήρους κλίμακος, προσομοιώσεις ὑψηλῆς πιστότητος καὶ διαδραστικὲς 3D ταινίες. » Συνέχεια

Ἂς μασσήσουμε πάλι τὸ σανὸ τῆς «τρομοκρατίας»…

Στὶς Βρυξέλλες ἑδρεύει τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, ἡ εὐρωπαϊκὴ ἐπιτροπὴ καὶ τὸ ΝΑΤΟ.
Παρ΄ ὅλα αὐτὰ οἱ κακοὶ τρομοκράτες ἔβαλαν βόμβες σήμερα στὸ μετρὸ καὶ στὸ ἀεροδρόμιο.

Ἂς μασήσουμε πάλι τὸ σανὸ τῆς «τρομοκρατίας»... Συνέχεια

Ἡ περιπαικτικὴ σκηνοθεσία ΚΑΘΕ …«τρομοκρατικοῦ» κτυπήματος.

Ἡ περιπαικτικὴ σκηνοθεσία ΚΑΘΕ ...«τρομοκρατικοῦ» κτυπήματος.12Νὰ σᾶς πῶ τὴν ἀλήθεια, ὅταν μὲ ἐνημέρωσαν τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸ «ἀντινεοταξίτες», γιὰ τὴν πιθανότητα (;;;;;;) νὰ εἶναι ὁλίγον …σκηνοθετημένη ΚΑΙ ἡ τελευταία τρομοκρατικὴ ἐπίθεσις στὸ Παρίσι, ἤμουν ἀρκετὰ δύσπιστη κι ἐπιφυλακτική.
Ὄχι διότι ἀμφισβητῶ τὰ εὑρήματά τους, ἀλλὰ διότι πολλὰ ἀκούγονται, γράφονται, ὑπονοοῦνται, μὲ συνήθως ὄχι καὶ μὲ τόσο …ἀγαθὲς προθέσεις. Ἐν τούτοις ἀπεφάσισα νὰ δῶ τὸ πόνημά τους καὶ νὰ διαπιστώσω πὼς δὲν εἶναι καὶ τόσο …μυθεύματα αὐτὰ ποὺ ἰσχυρίζονται. Θὰ ἔλεγα μᾶλλον πὼς ἡ σκηνοθεσία τῶν Παρισίων …πέτυχε τὸν σκοπό της ἀλλὰ …ἔχασε στὰ σημεῖα!!! Συνέχεια

Ξυπνώντας ἀπότομα τοὺς κομπάρσους γιὰ νὰ παίξουν στὸ …ἔργο!!!

Ξυπνώντας ἀπότομα τοὺς κομπάρσους γιὰ νὰ παίξουν στὸ ...ἔργο!!!Ἔχει πλάκα νὰ σοκάρεστε μερικοὶ-μερικὲς ἀπὸ τὴν ἐπίθεση στὸ Παρίσι.
Ἀκόμη περισσότερη πλάκα εἶναι ποὺ μόνον ὅταν πλησιάζῃ ὁ κίνδυνος ἐνεργοποιεῖται τὸ αἴσθημα αὐτοσυντηρήσεως ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλό σας.
Πιὸ πρὶν τίποτα…
Παραισθησιογόνα, ἄγνοια ἤ βαρᾶτε καὶ παλαμάκια μὲ τὰ πάθη τῶν ἄλλων… Συνέχεια