Ξυπνώντας ἀπότομα τοὺς κομπάρσους γιὰ νὰ παίξουν στὸ …ἔργο!!!

Ξυπνώντας ἀπότομα τοὺς κομπάρσους γιὰ νὰ παίξουν στὸ ...ἔργο!!!Ἔχει πλάκα νὰ σοκάρεστε μερικοὶ-μερικὲς ἀπὸ τὴν ἐπίθεση στὸ Παρίσι.
Ἀκόμη περισσότερη πλάκα εἶναι ποὺ μόνον ὅταν πλησιάζῃ ὁ κίνδυνος ἐνεργοποιεῖται τὸ αἴσθημα αὐτοσυντηρήσεως ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλό σας.
Πιὸ πρὶν τίποτα…
Παραισθησιογόνα, ἄγνοια ἤ βαρᾶτε καὶ παλαμάκια μὲ τὰ πάθη τῶν ἄλλων…

Γιὰ ἄλλα καὶ ἄλλα μία χαρὰ γκαρίζετε προκαταβολικὰ σὰν μουλάρια, ἡμέρα καὶ νύκτα, ἐπιλεκτικὰ πάντα, σὰν καλὰ γραναζάκια τοῦ συστήματος.
Τώρα, ἀφοῦ πέθανε κόσμος, ὅλο καὶ κάτι σᾶς ἐνόχλησε.

Δὲν πολυψήνομαι νὰ περιμένω νὰ μὲ μαχαιρώσουν γιὰ νπῶ ὄχι στὰ μαχαίρια, πόσο μᾶλλον ἄν κρατοῦν τὰ μαχαίρια μόνον ὅσοι προηγουμένως δὲν τὰ ἤθελαν.
Τότε εἶναι τὸ ἐπικινδυνότερο σημεῖο τοῦ ἔργου.
Ὅταν ξυπνᾷς ἀπότομα τοὺς κομπάρσους γιὰ νὰ παίξουν πρωταγωνιστικὸ ῥόλο!
Θεριεύουν…

Κωνσταντῖνος Φρέρης

εἰκόνα

(Visited 157 times, 1 visits today)
Leave a Reply