Οἱ δύο ὄψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος…

Οἱ δύο ὄψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος...Σὲ στιγμὲς σὰν κι αὐτές, ἔχουν τὸ θράσσος καὶ βγαίνουν, ὅλος ὁ παρακμιακὸς καὶ ἐκφυλιστικὸς συρφετὸς τῶν ὀπαδῶν τοῦ ἀντιευρωπαϊκοῦ ἐθνομηδενισμοῦ καὶ τοῦ ἰσλαμικοῦ ἐποικισμοῦ, ὅλοι οἱ liberals – cultural marxists – «προοδευτικοί» μηδενιστές, λματ ἀστοκαπιταλομαρξιστὲς γιακωβίνοι, μπουρζουάδες καὶ μπολσεβίκοι κ.λπ. νεοτάξ, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ ἀπονεύρωσαν, ὑπενόμευσαν, πολέμησαν κάθε εὐρωπαϊκὴ ταυτότητα καὶ κληρονομιά, ἀφοῦ οἱ ἴδιοι ἔφεραν τὸν ἰσλαμικὸ ἐξτρεμισμὸ καὶ τοὺς ἴδιους τοὺς ἰσλαμιστὲς στὴν Εὐρώπη, ἔχουν τὸ θράσσος καὶ βγαίνουν καὶ μᾶς καλοῦν:

«Νὰ μὴν μᾶς ἀλλάξουν! Νὰ μείνουμε ἴδιοι!»
Δηλαδὴ ἐκφυλισμένοι, σὰν ἐσᾶς· ποὺ καταστρέψατε τὴν Εὐρώπη – πρῶτα ἐσωτερικά, καὶ μετὰ φέρατε καὶ τὸν ἐξωτερικὸ ἐχθρό (ποὺ καὶ αὐτὸν ἐσεῖς τὸν ἐκθρέψατε).

«Νὰ μὴν ἐπωφεληθῇ ἡ Λεπέν!»
Ἡ Λεπὲν εἶναι ὁ κίνδυνος! Ὄχι οἱ βόμβες τῶν ἰσλαμιστῶν, ὄχι, πρὸ παντός, ὁ ἀφανισμὸς τοῦ κάθε τι ποὺ κληρονομήσαμε, ποὺ μεγαλώσαμε σ᾿ αὐτό, ποὺ μᾶς ἐμψύχωσε καὶ ὀνειρευθήκαμε.

ISIS καὶ εὐρωπαϊκὸς ἐθνομηδενισμός – cultural marxism: οἱ δύο ὄψεις τοῦ νομίσματος.

Φειδίας Μπουρλᾶς

(Visited 163 times, 1 visits today)
Leave a Reply