Σκοτώνοντας στὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ…

Σκοτώνοντας στὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ...

Πρὶν μερικὲς ἑβδομάδες πῆγα τὴν κόρη μου στὸ ἀεροδρόμιο γιά Σητεία.
Φεύγει τὸ ἀεροπλάνο, ἀλλὰ ἐπειδὴ ψιλοφυσοῦσε ἀπεφάσισα νὰ περιμένω στὸ «Ἐλευθέριος Βενιζέλος» μέχρι νὰ κατεβῇ τὸ ἀεροπλάνο στὴν Σητεία.

Ἐκεῖ ποὺ περίμενα μοῦ πιάνει τὴν κουβέντα ἔνας πιτσιρικάς.
Μπούρου μπούρου, προκείπτει ὅτι εἶναι Παλαιστίνιος ποὺ μένει στὴν Γερμανία καὶ πηγαίνει στὸ χωριό του γιὰ καλοκαῖρι.
Καθὼς μὲ ἐνδιαφέρουν τὰ γεωπολιτικά, ἐρώτησα γιὰ τὴν Γάζα καὶ τὴν κατάστσση γενικότερα.

Ἀφοῦ μου ἐξήγησε τὴν πλευρά του, κάνω τὸ λάθος καὶ τῶν ῥωτῶ: εἶσαι μουσουλμᾶνος;
«Ναί», μοῦ λέει καὶ μοῦ ἀρχίζει τὸ κήρυγμα.
Προσπαθοῦσε νὰ μοῦ ἐξηγήσῃ γιατὶ ὁ μουσουλμανισμὸς εἶναι πιὸ ἀληθινὸς ἀπὸ τὸν χριστιανισμό.
Τὸν κόβω στὴν μέση καὶ τοῦ λέω: «Φίλε καὶ οἱ δύο ἰουδαϊκὲς αἱρέσεις ποὺ ἀναφέρεις εἶναι ψεύτικες γιὰ ἐμέναν».

Μὲ κυττᾶ μὲ χιλιάδες ἐρωτηματικά.
«εἶσαι ἄθεος;»
«Ὄχι» τοῦ λέω.
«and what’s your religion;» μοῦ λέει.
«Hellenic religion», τοῦ ἀπαντῶ.

Τὰ ἐρωτηματικὰ ἀπὸ χιλιάδες ἔγιναν ἑκατομμύρια.

–  «τί εἶναι αὐτό;», μοῦ λέει.
Τοῦ ἀπαντῶ ὅτι εἶναι ἡ θρησκεία τοῦ ἔθνους μου καὶ ὅτι εἶναι φυσικὸ νὰ μὴν τὴν γνωρίζῃ, διότι εἶναι θρησκεία τοῦ δικοῦ μου ἔθνους καὶ ὄχι τοῦ δικοῦ του.
Ἐδῶ δὲν γνωρίζει τὴν θρησκεία τοῦ δικοῦ του ἔθνους, θά γνώριζε τήν δική μου;

……

Ἐμφανῶς μπερδεμένος μὲ ῥώτησε νὰ τοῦ ἐξηγήσω γιὰ τὴν θρησκεία μου, ἀλλὰ τοῦ εἶπα ὅτι δὲν μὲ ἐνδιαφέρει νὰ κατηχῶ ἀνθρώπους, καθὼς θεωρῶ τὴν κατήχηση  ὡς παραβίαση τῆς ἐλευθέρας βουλήσεως. Τοῦ ἀνέφερα ἁπλῶς ὅτι εἶμαι πολυθεϊστής.
Μόλις τὸ ἄκουσε, ἄνοιξε οἱ ἀσκὸς τοῦ Αἰόλου.
Καὶ ἀρχίζει τὸ κήρυγμα γιὰ τὸν ἕναν καὶ μοναδικὸ θεὸ τῆς ἀγάπης.
Δὲν ἤμουν σιγουρος ἂν ἄκουγα μουσουλμᾶνο, ἰαχωβὰ ἢ ὀρθόδοξο χριστιανό.
Ἴδια ῥητορική, ἴδια ἐπιχειρήματα, ἴδιος φανατισμός.

Τοῦ λέω νὰ σταματήσῃ.
Τὸν ῥωτῶ….. «Ποιός εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός σου;
«Τὸ Ἰσραήλ», μοῦ ἀπαντᾶ..
«Ναὶ ἀλλὰ τόσην ὥρα μοῦ κάνεις κήρυγμα γιὰ τὸν θεὸ τοῦ Ἰσραῆλ.»
Μπλόκαρε…
«Κῦττα νὰ δῇς», τοῦ λέω…
«Εἶσθε ὑπὸ Ἰσραηλινὴ κατοχή. Ἀκολουθεῖτε ὅμως τὸν θεό τούς. Γιὰ αὐτὸ δὲν πρόκειται νὰ ἐλευθερωθεῖτε ποτέ. Γιατὶ ἔχετε γίνει τὸ ἴδιο μὲ τοὺς κατακτητές σας.. Διεθνιστές.»
Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ σὲ πολὺ μικρότερο βαθμό.
Μόνον τὰ  Ἔθνη ποὺ ἔχουν ἐθνικὴ θρησκεία, ἢ καθόλου θρησκεία, εἶναι πραγματικὰ ἐλεύθερα καὶ προοδεύουν.

Καὶ ἀμέσως κτυπᾶ τὸ τηλέφωνο καὶ μαθαίνω ὅτι ἡ κόρη μου προσγειώθηκε καὶ ἐγκαταλείπω τὸ χάσιμο χρόνου μὲ ἄλλον ἕναν ἀνέμελο μονοθεϊστή.

Αὐτοὶ εἶναι λοιπόν. Δίκιο ξεδίκιο σκοτώνουν καὶ σκοτώνονται γιὰ ἕναν καὶ μοναδικὸ ἀληθινὸ Θεὸ τῆς ἀγάπης, ποὺ τυγχάνει νὰ εἶναι ὁ ἴδιος μὲ αὐτῶν τῶν Ἑβραίων.

Φουστέρης Γιάννης

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

Ἂν κι ἀποφεύγω νὰ δημοσιεύσω θρησκευτικῶς θεωρήσεων θέματα, ἐν τούτοις τὸ παραπάνω  πιστεύω πὼς εἶναι γιὰ βαθύτατον προβληματισμὸ γιὰ ὅλους μας. Ἐνθέους κι ἀθέους. Καὶ εἶναι πρὸς προβληματισμὸν ὄχι διότι οἱ ἀλήθειες, οἱ ὅποιες ἀλήθειες, τῆς κάθε θρησκείας εἶναι καλὲς ἢ κακές, ἀλλὰ διότι παραμένουν πάντα τμῆμα τοῦ ὅλου σκηνικοῦ ποὺ μᾶς περιβάλλει καὶ σαφῶς ἐπιμέρίζει τὶς εἰκόνες ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἔχουμε γιὰ τὸν κόσμο μας..
Ἀκόμη καὶ γιὰ τὸν πολυθεϊσμὸ ἔχω ἀπορίες νὰ καταθέσω, ἐρωτήματα, μὰ καὶ διαπιστώσεις, ἀλλὰ δὲν εἶναι τοῦ παρόντος.
Πάντως ἡ διαπίστωσις τοῦ Γιάννη εἶναι ἐξαιρετική: οὐδέποτε θὰ ἀπελευθερωθοῦν αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ἐμποτισθεῖ μὲ δηλητήρια τοῦ δυνάστου τους!!!

Πρὸς ὥρας κρατῆστε το.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply