Γιατί καίγεται τό Ἀμβοῦργον;

Δὲν θὰ καταπιανόμουν μὲ τὸ θέμα, ἀλλὰ μοῦ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωσιν ἕνα ταινιάκι ποὺ μοῦ ἔστειλαν (παρέα μὲ πολλὰ ἄλλα, καθὼς καὶ πολὺ ἐνδιαφέροντα σχόλια, ποὺ δὲν εἶναι τῆς παρούσης νὰ δημοσιευθοῦν), γιὰ τὸ πῶς ἀκριβῶς καίγονται τὰ αὐτοκίνητα ἐκεῖ, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρος ἡ πόλις.
Οἱ εἰκόνες ὁμολογῶ μὲ παρέπεμψαν στὰ δίκτυα τοῦ …«ἀγαπημένου» μας πSoros!!!

Συνέχεια

Γιατί ὑποτιμᾶτε τό γυναικεῖο φύλο;

Εἶναι ἀφιερωμένο στὶς φίλες μου, ποὺ ὑπερασπίζονται τὸ γυναικεῖο τους φύλο, γιὰ τὴν μὴ καταπίεση τῶν γυναικῶν, ποὺ δὲν ὑπεράσπισαν οἱ Πόπη Τσαπανίδου καὶ ἡ Ἕλενα Κουντουρᾶ! Συνέχεια

Ξηλώνοντας τὶς …εἰκόνες!!!

Ἄαααααααααααχχχχχχχχχχχχχχχχχ……………

Μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου καὶ τοῦ ῥαββίνου τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι οἱ ἑβραῖοι δὲν ἐσταύρωσαν τὸν Χριστό, γιατὶ αὐτὸς ούδέποτε ὑπῆρξε…
…καὶ μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι δὲν πρέπει νὰ θρηνήσουμε ἄλλα θύματα, μὲ δογματικοὺς πολέμους, μεταξὺ τῶν πιστῶν τῶν διαφόρων δογμάτων… Συνέχεια

Θέλουμε κι Ἐλευθερία;

Γιὰ τοὺς χριστιανοὺς εἶναι μεγάλη ἑορτή.
Γιὰ τοὺς μουσουλμάνους ἀδιάφορος…
Γιὰ τοὺς τῆς πατρώας θρησκείας κάτι ἄλλο.
Γιὰ τοὺς (πραγματικούς) ἀθέους τίποτα…
…μὰ γιὰ ὅλους εἶναι ἀφορμὴ  νὰ σκεφθοῦμε, λίγο πρὸ τῆς ἀποχωρήσεως κι αὐτοῦ τοῦ ἔτους, τὸ τὶ ἀκριβῶς ἤλθαμε νὰ κάνουμε σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη καὶ τὸ ἐάν, ἐπὶ τέλους, μποροῦμε νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε, μερικῶς ἢ ὁλικῶς, γιὰ νὰ μπορέσουμε πλέον νὰ ἀπελευθερωθοῦμε ἀπὸ κάθε εἴδους δυνάστη. Συνέχεια

Ματάκια…

Τὰ ματάκια τὰ φορᾶμε σχεδὸν ὅλοι.
Ἀπό ποῦ προῆλθαν ὅμως τά «ματάκια»;

Ματάκια...2 Συνέχεια

Πίστις σὲ βάναυσο θεὸ δημιουργεῖ βαναύσους ἀνθρώπους

Τόμας Παίην (1737-1809 ,
Ἀγγλοαμερικανὸς συγγραφεὺς Συνέχεια