Γιατί καίγεται τό Ἀμβοῦργον;

Δὲν θὰ καταπιανόμουν μὲ τὸ θέμα, ἀλλὰ μοῦ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωσιν ἕνα ταινιάκι ποὺ μοῦ ἔστειλαν (παρέα μὲ πολλὰ ἄλλα, καθὼς καὶ πολὺ ἐνδιαφέροντα σχόλια, ποὺ δὲν εἶναι τῆς παρούσης νὰ δημοσιευθοῦν), γιὰ τὸ πῶς ἀκριβῶς καίγονται τὰ αὐτοκίνητα ἐκεῖ, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρος ἡ πόλις.
Οἱ εἰκόνες ὁμολογῶ μὲ παρέπεμψαν στὰ δίκτυα τοῦ …«ἀγαπημένου» μας πSoros!!!

Μία εἰκόνα, καθὼς κι ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα, μαζὺ μὲ τὰ σχόλια τοῦ Γερμανοῦ ποὺ τὰ δημοσιεύει, ἀπαντοῦν σὲ πολλὰ ἀναπάντητα ἐρωτήματα, μὰ γεννοῦν κι ἕναν σωρὸ ἄλλα.

Ἡ πλήρης δημοσίευσις, ἀπὸ ὅπου καὶ τὸ ἀπόσπασμα, εἶναι ἐδῶ, ἀπὸ τὸν Mark Barraclough.
Ἡ συνάντησις τῆς ὁμάδος τῶν G20 ἐπέφερε τὴν δράσιν τῶν ἐν λόγῳ δικτύων, γιὰ νὰ τὴν …προστατεύσουν!!!
Τὰ ἐπεισόδια σαφῶς καὶ δὲν κινῶνται/ἐμπνέονται/προκαλῶνται ἀπὸ «πρόσφυγες».
Αὐτοί, ὡς συνήθως, ἐὰν συμμετέχουν, τὸ κάνουν κατ’ ἐντολὴν καὶ καθ’ ὑπόδειξιν, γιὰ μερικὰ εὐρά, ποὺ δὲν ἔχουν κάποιαν ἀξία.

Δὲν ξέρω λοιπὸν τὶ ἀναπαράγουν τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως…

πηγὴ

Αὐτὸ ποὺ ξέρω εἶναι πὼς τὰ μισθοφορικὰ στρατεύματα ἔπιασαν δουλειὰ γιὰ νὰ τρομοκρατήσουν, ἀφ΄ ἑνός, τοὺς ἀντιδρῶντες διαδηλωτές, ἀλλά, ἀφ΄ ἑτέρου -ὡς συνήθως- νὰ ἐπισύρουν σκληρὰ νομοθετικὰ μέτρα ἀστυνομεύσεως.

 

Αὐτὸ ποὺ ξέρω ὅμως εἶναι ἕνα: δὲν γίνεται νὰ ἔχουμε ἐξαγωγή, ἀκόμη καὶ τῶν «ἀναρχικῶν τῶν Ἐξαρχείων», ποὺ στόχο τους δὲν ἔχουν τοὺς (φερομένους ὡς) ἡγέτες τῆς ἐν λόγῳ συναντήσεως κορυφῆς, ἀλλὰ τοὺς ἰδίους τοὺς κατοίκους, καθὼς ἐπίσης καὶ ὅλους αὐτοὺς ποὺ διαμαρτύρονται εἰρηνικῶς.

Δὲν γίνεται μὲ πρόσχημα τὴν ἐν λόγῳ συνάντησιν, σύμπασα ἡ ἀστυνομία τῆς Γερμανίας νὰ ἐπιστρατεύεται γιὰ νὰ …καταπνίξῃ τὶς ἀντιδράσεις, ποὺ ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου, κατὰ κύριον λόγον, εἶναι εἰρηνικές.
Κάτι βρωμᾶ… Ἄσκημα βρωμᾶ… Καὶ ξέρουμε πολὺ καλὰ τὸ ποιὸς σκορπᾶ ὅλην αὐτὴν τὴν βρώμα.

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἡ καλλιτέρα εἰκόνα ποὺ «ἁλίευσα»:

Οὐδόλως ἄσχετος φυσικά, ἂν καὶ κάτι τέτοιο διακρίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως.

Μοῦ ἄρεσε πολύ. Πάρα πολύ. Μὰ πάρα πάρα πολύ, διότι ἀποδεικνύει ἐμπράκτως, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, τὸ ποιὸς πράγματι δομεῖ ὅλες αὐτὲς τὶς συνθῆκες βίας παγκοσμίως.

(Ἀντι) Φασισμός Α.Ε.; Ἤ… Οἱ τοκογλύφοι συσπειρώνουν τοὺς ἐχθροὺς τῶν ἐχθρῶν τους!!!

 

Ἡ …βιομηχανία τοῦ …«ἀντιφασισμοῦ», ποὺ δὲν ἀνθεῖ φυσικὰ στὴν Οὐκρανία καὶ στὴν Βενεζουέλα, εἶναι μία. Ἔχει μισθοφόρους, ἔχει στρατηγούς, ἔχει καὶ χρηματοδότες/ἐγκεφάλους/σχεδιαστές/καθοδηγητές.
Εἶναι σὲ ὅλες τὶς χῶρες, μὲ πολλὰ πρόσωπα, ἀλλὰ πάντα μὲ ἕναν κεντρικὸ ἐγκέφαλο ἀπὸ πίσω, νὰ δίδῃ τὶς γραμμές, ὁδηγώντας, λέει, «ἐξ ἀνάγκης» τὶς (φερόμενες ὡς) κυβερνήσεις, στὴν ὑπερβολικὴ αὔξησιν τῆς ἀστυνομεύσεως ἤ, ἄλλως, τῆς δουλοποιήσεως τῶν πληθυσμῶν παγκοσμίως.

Τά ἐν λόγῳ πρακτοράκια, πού συνελήφθησαν, θά παραμείνουν στήν φυλακή; Θά πληρώσουν γιά τίς ζημίες;
Ἤ μήπως, ὡς συνήθως, θά …ξεχασθοῦν ὅλα, μόλις κλείσῃ ἡ ὑπόθεσις;

(Οἱ εἰκόνες ἀπὸ τὴν δημοσίευσιν τοῦ Γερμανοῦ κατοίκου Ἀμβούργου, ποὺ παρουσιάζει τὴν ἄλλην πλευρὰ τῶν γεγονότων, καθὼς ἐπίσης κι ἀπὸ τὰ σχετικὰ σχόλια.)

(Visited 208 times, 1 visits today)
Leave a Reply